Have you ever...? (game)

Vydáno dne 12.04.2018

Jednoduchá hra (nejen) pro učitele do hodin angličtiny. Procvičíte si předpřítomný a minulý čas.Have you ever…? (game)

Dnes jsme připravili jednoduchou hru určenou hlavně učitelům do hodin angličtiny. Studenti si zde procvičí hlavně předpřítomný čas, nepravidelné tvary některých sloves, ale i slovní zásobu a také rozdíl mezi časem předpřítomným a minulým.

Hru s 30 kartičkami si můžete stáhnout ve formátu PDF po kliknutí na náhled:

Jak hru hrát

Pravidla jsou jednoduchá. Učitel vytiskne a vystřihne jednu sadu kartiček (pokud je studentů více, rozdělí je do skupin a každé připraví jednu sadu kartiček). Každá kartička obsahuje sloveso v základním tvaru a konec otázky (některá slovesa jsou pravidelná).

Kartičky se rozloží na stůl textem dolů. Studenti si postupně vytahují kartičky a snaží se vytvořit správně celou otázku pro spoluhráče. Ten podle pravdy odpoví.

Těžší varianta

Pokud chcete hráčům hru ztížit, můžete vystřihnout pouze nedokončenou otázku bez základního slovesa. Hráč si pak sám volí sloveso (pravidelní či nepravidelné), které v dané otázce dává smysl.

Navazující otázky

Pokud spoluhráč odpoví kladně (Yes, I have), musí hráč položit ještě jednu otázku. Ta bude pochopitelně již v čase minulém. Např.:

Have you ever eaten raw fish?
Yes, I have.
When was it? / Did you like it? / What kind of fish was it?
Well, … … …

Zde je pak na učiteli, zda bude stačit jedna zjišťovací otázka, nebo zda bude po hráčích chtít otázek více.

Hra pro samouky

Hru lze hrát i samostatně. Kartičky si připravíte stejným způsobem a postupně si berete jednu po druhé. Snažíte se vytvářet správně otázky a také si odpovídat. První otázka bude vždy v předpřítomném čase, následující v minulém. Nevýhodou je, že zde nemáte zpětnou vazbu.

Závěr

Věříme, že se tato hra na hodinách bude líbit. Pokud vás zajímají starší hry, které jsme připravili, pokračujte na Tipy a triky pro učitele.

Přepis bublinkové nápovědy: