Cvičení: It's not that big a deal!

Vydáno dne 17.04.2018

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit ve větách správné pořadí slovíček před podstatnými jmény.Pokud před podstatným jménem stojí přídavné jméno, příslovce a neurčitý člen, není to se slovosledem vždy tak jasné, jako v této větě:

It was a very tall building. TTT *1  

Jsou totiž slovíčka (příslovce či determinátory), která s pořádkem slovíček před podstatným jménem více či méně zamíchají. Víte, jak správně doplnit následujících deset vět?

(Doporučujeme si předem nastudovat gramatický článek It's not that big a deal!)

Do každé mezery patří tři slova. Nezapomínejte na neurčitý člen!


Překlad:
  1. Byla to velmi vysoká budova.

1. She seems to have made ___________________________(1) impression on the judges. (QUITE + GOOD)


2. I soon realized it wasn't ___________________________(2) idea. (THAT + GOOD)


3. When I woke up, I thought, ‘ ___________________________(3) dream!’ (WHAT + STRANGE)


4. Drunk driving could be considered to be ___________________________(4) crime as murder. (AS + SERIOUS)


5. It was ___________________________(5) job to do. I was done in no time. (FAIRLY + EASY)


6. I wondered ___________________________(6) place the B&B would be. (HOW + FRIENDLY)


7. What are we going to do on ___________________________(7) day? (SUCH + BEAUTIFUL)


8. When she was little, she was ___________________________(8) girl. (RATHER + SHY)


9. It was ___________________________(9) price for a small dish. (TOO + HIGH)


10. He's ___________________________(10) relative that I have never even met him. (SO + DISTANT)


Správné odpovědi: 1) quite a good ; 2) that good an ; 3) What a strange ; 4) as serious a ; 5) a fairly easy ; 6) how friendly a ; 7) such a beautiful ; 8) rather a shy / a rather shy ; 9) too high a ; 10) so distant a
Přepis bublinkové nápovědy: