CHIT-CHAT a jiné podobné párové výrazy

Vydáno dne 21.07.2018

Znáte anglické párové výrazy, jako jsou např. chit-chat, tick-tock, zig-zag a další? Tomuto jevu se v angličtině říká ‘ablaut reduplication’ a v tomto článku se o něm dočtete více.Párové výrazy: chit-chat, tic-toc

(Ablaut reduplication)

V angličtině, podobně jako v dalších jazycích, se setkáme s různými prostředky, kterými se docílí jakési zvukové zajímavosti či až malebnosti či zpěvnosti. Častým jevem je používání tzv. párových výrazů, tedy spojení dvou slov, která se k sobě nějak zvukově hodí. V jiném článku jsme se již věnovali těm, kde se slovíčka rýmují (např. helter-skelter, chick-flick – viz článek MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy) a dnes se podíváme na ty, kde se mění kmenová samohláska, jako je tomu např. ve spojení chit-chat/'tʃɪtˌtʃ­æt/.

Zdvojené výrazy s odlišnou kmenovou samohláskou známe i z češtiny – tik ťak, bimbam, pif paf, mišmaš, pingpong, tiptop, cik cak či kitkat. V angličtině se s nimi ale lze setkat častěji. Pojďme se podívat na několik jejich vlastností.

Které samohlásky?

Zajímavé je, že se této zvukové ‘malebnosti’ dosahuje jen několika (ne jakýmikoliv) změnami hlásek. Je to zejména změna i → a nebo i ->o, ale ne už obráceně a → i, ani např. e → u.

i → a (ɪ → æ)

The movie was a mishmash of clichés. TTT *1  

Come straight home and don't dilly-dally on the way. TTT *2  

i → o (ɪ → ɒ)

The children recited the poem in a singsong manner. TTT *3  

My old guitar is still in tip-top condition. TTT *4  

Další kombinace samohlásek nejsou běžné.

Slova či zvuky?

Jednotlivé části těchto výrazů nejsou vždy nutně slova. Např. u zmíněného mishmash máme existující slůvko mash/'mæʃ/ (kaše), ale mish už samo o sobě slovo není. Podobně existuje dally/'dæli/, ale dilly nikoliv. U jiných spojení mohou obě části mít význam, jako je tomu např. u sing-song nebo tip-top.

Citoslovce

U příkladů výše jste viděli, že tato spojení mohou mít funkci různých slovních druhů, např. podstatných jmen, přídavných jmen či sloves. Patří sem ale také onomatopoická citoslovce, tedy slova, jejichž výslovnost připomíná skutečný zvuk.

Zde jsou možné i trojkombinace jako např. ding-dang-dong.

Komerční využití

Protože slovíčka takto hezky zní a jsou snadno zapamatovatelná (jak dobře se nám učí nepravidelná slovesa např. run – ran – run či sing – sang – sung, že?), používají se jako obchodní názvy různých produktů. Určitě budete znát např. Kitkat či Tic Tac. Dokonce sem patří i hra ping-pong/‘pɪŋˌpɒŋ/ (Ping-Pong je registrovanou obchodní značkou, obecně by se ping-pongu mělo říkat 'stolní tenis’ či anglicky table tennis) nebo filmová postava King Kong.

Co mohou znamenat

Každý takový výraz samozřejmě má svůj vlastní význam, ale lze u nich pozorovat několik společných rysů. Tím prvním je, že tato spojení často vyjadřují pohyb tam a zpět.

Několik z nich se týká konverzace lidí, která také vlastně v sobě obsahuje pohyb tam a zpět (od jednoho člověka k druhému). Obzvláště se jedná o bezvýznamné tlachání, klábosení apod.

Další slovíčka

Nakonec ještě několik dalších těchto párových výrazů, se kterými se v angličtině setkáme.

Podobných slov existuje samozřejmě více, ale pokusili jsme se představit vám ta nejčastější.

Překlad:
  1. Ten film byl změtí různých klišé.
  2. Přijď rovnou domů a neloudej se po cestě.
  3. Děti básničku recitovaly hlasem, který pravidelně stoupal a klesal.
  4. Moje stará kytara je stále ve špičkovém stavu.
Přepis bublinkové nápovědy: