Help for English

MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.09.2011

Článek o tzv. rhyming compounds – rýmovaných párových výrazech jako MUMBO-JUMBO, OKEY DOKEY, HUSTLE AND BUSTLE apod.Mumbo-Jumbo

a jiné rýmované párové výrazy

(rhyming compounds)

Zajímavostmi angličtina (stejně jako asi každý jazyk) jen hýří. Jednou z takových zajímavostí jsou párové výrazy jako např. MUMBO-JUMBO, CHIT CHAT nebo SO-SO apod. Tato spojení přidávají jazyku barvu a určitě i krásu. Na mnohé z nich jste v angličtině jistě již narazili (kdo by neznal např. oblíbené OKEY-DOKEY), ale možná nevíte, že existují desítky dalších, ne tak častých. V dnešním článku se zaměříme na ty párové výrazy, ve kterých se slovíčka rýmují, tedy na tzv. rhyming compounds. V některém z příštích článků se ale podíváme i na ty, kde se mění kmenová samohláska (např. FLIP FLOP, CHIT CHAT atd.) nebo kde se opakuje stejné slovo či stejná slabika (SO-SO, NANA apod.)

Nejprve pár slov obecně:

 • Slovíčka v těchto dvojicích se většinou spojují pomlčkou (spojovníkem) – okey-dokey, mumbo-jumbo
 • Přízvuk bývá nejčastěji na obou slovech, vedlejší (sekundární) přízvuk na prvním slově, hlavní (primární) na slově druhém – /ˌəʊki 'dəʊki/
 • Samostatná slova nemusí vždy něco znamenat, někdy to bývají pouze nesmyslné rýmy. Např. ve spojení okey-dokey je první slovo jakousi podobou slovíčka okay a druhé neznamená nic, jen se rýmuje.
 • Tyto rýmované výrazy jsou většinou neformální, někdy dokonce až žertovné.

Nyní se pojďme na některé tyto rýmovačky podívat:


okey-dokey

/ˌəʊki 'dəʊki/

Začneme tím nejjednodušším, a to spojením OKEY-DOKEY. Je to vlastně varianta známého OK. Existuje nějaká česká varianta? Např. ‘jasnačka’ nebo ‘dobře-bobře’ ale uchytila se již i anglická varianta ‘oki’.

Can you wait just a second? – Okey-dokey. TTT *1


itsy-bitsy, itty-bitty, teeny-weeny, teensy-weensy

/ˌɪtsi'bɪtsi ˌɪti'bɪti ˌti:ni'wi:ni ˌti:nsi'wi:nsi/

Všechny tyto výrazy mají stejný význam. Jedná se o přídavná jména označující něco maličkého, prťavého, mrňavého, mrňavoučkého apod. Vidíte, že barevnost českých výrazů lze přeložit právě těmito rýmovanými spojeními.

The teensy-weensy spider crawled up the water spout. TTT *2
All it needs is an itsy-bitsy piece of your time. TTT *3


hocus-pocus

/ˌhəʊkəs 'pəʊkəs/

Toto spojení známe i z češtiny, v angličtině ale znamená něco zcela jiného. Označuje něčí falešné chování, lživá slova apod., kterými se člověk snaží někoho oklamat, skrýt pravdu apod. Může se jednat o přídavné jméno nebo o podstatné jméno (to potom lze přeložit např. jako ‘habaďůra’).

They all believed his hocus-pocus story about how he got the money. TTT *4
He made up a hocus-pocus religion but no one fell for it. TTT *5


mumbo-jumbo

/ˌmʌmbəʊ 'dʒʌmbəʊ/

Mumbo-jumbo označuje něco, co je hodně komplikované a nedává nám to smysl. Může označovat např. něčí rádoby odbornou hantýrku, které nikdo nerozumí. Také se může jednat o něco, co jednoduše považujeme za nesmysl.

I couldn't read it. It was 20 pages of legal mumbo-jumbo. TTT *6
I don't believe in such mumbo-jumbo as astrology, witchcraft, ghosts or aliens. TTT *7


phoney-baloney

/ˌfəʊni bə'ləʊni/

I toto spojení použijeme, když nám něco přijde jako nesmysl, kecy, lži či ještě lépe ‘bulíky’.

I don't believe any of this phoney-baloney about God changing her life. TTT *8
He's such a phoney-baloney. TTT *9


boo-hoo

/ˌbu: 'hu:/

Toto zvolání jistě znají všechny anglicky mluvící děti. Používají ho především tehdy, když si utahují z někoho, kdo brečí nebo kdo má ‘nakrajíčku’. Zvukem totiž toto spojení pláč připomíná.

You want the bike back? Well boo-hoo! TTT *10
Boo-hoo, go tell your mommy. TTT *11


heebie-jeebies

/ˌhi:bi 'dʒi:biz/

Toto spojení lze snadno nahradit synonymem GOOSEBUMPS či THE CREEPS – husí kůže.

This place gives me the heebie-jeebies. Let's get out of here. TTT *12


hustle and bustle

/ˌhʌsəl ən'bʌsəl/

HUSTLE AND BUSTLE se používá pro hluk, ruch, shon apod. spojený s aktivitou mnoha lidí apod.

I was glad to get away from the hustle and bustle of city life for a few days. TTT *13


nitty-gritty

/ˌnɪti 'grɪti/

Spojení NITTY-GRITTY označuje něco, co je zásadní, či ústřední. Může být jako podstatné i přídavné jméno.

Let's get down to the nitty-gritty. TTT *14
The book contains all the nitty-gritty details you need to pass the test. TTT *15


Jeepers Creepers!

/ˌdʒi:pəz 'kri:pəz/

Toto spojení, které možná znáte díky stejnojmenné jazzové písni či sérii hororových filmů, se používá (obzvláště v americké angličtině) jako zvolání, když Vás něco vyleká, překvapí apod. Do češtiny ho lze přeložit jako ‘propána krále’ či ‘jéžiši kriste’ apod. Poslední uvedený překlad není tak úplně mimo, protože Jeepers Creepers začíná písmeny JC, stejně jako Jesus Christ. Proto se také Jeepers Creepers píše s velkými písmeny na začátku obou slov.

Jeepers Creepers, you scared me! TTT *16


helter-skelter

/ˌheltə 'skeltə/

Přídavné jméno (či případně příslovce) HELTER-SKELTER (možná někdo z ná ze stejnojmenné písničky skupiny The Beatles) v britské angličtině znamená, že je něco chaotického, uspěchaného, nespořádaného.

His helter-skelter life took another turn last week when he was arrested for theft. TTT *17


humdrum

/hʌmdrʌm/

Přídavné jméno ‘nezajímavý, monotónní, nudný’ apod.

He was just looking for some excitement in his humdrum life. TTT *18


Další výrazy (už jen heslovitě)

artsy-fartsy /ˌɑ:tsi 'fɑ:tsi/ (am.) / arty-farty /ˌɑ:ti 'fɑ:ti/ (br.) – rádoby umělecké (art – umění, fart – prd)

backpack /'bækˌpæk/ – batoh, krosna na záda

bigwig /'bɪgˌwɪg/ – důležitý člověk (ti měli kdysi velké paruky)

Black Jack /'blækˌdʒæk/ – karetní hra

boob tube /'bu:bˌtju:b/ – bedna (televize), boob zde má význam blbec. Podobně také už nerýmované idiot box.

boy toy /'bɔɪ ˌtɔɪ/ – mladý muž, se kterým si nějaká starší žena jen zahrává, nejedná se pro ni o vážný vztah ale jen o zábavu

brain drain /'breɪn ˌdreɪn/ – odliv mozků, společenský jev, kde vzdělaní lidé odchází ze země za lepšími podmínkami

cheat-sheet /'tʃi:tˌʃi:t/ – tahák (ve škole na písemku)

chick-flick /'tʃɪkˌflɪk/ – holčičí film, romantický film spíše pro ženy

chop-shop /'tʃɒpˌʃɒp/ – dílna, ve které se rozebírají ukradená auta na součástky

claptrap /'klæpˌtræp/ – žvásty, nesmysly (řečené či napsané)

cockblock /'kɒkblɒk/ – někomu ‘křenit’ – tedy zaclánět někomu, když chce být s někým sám (pozor, toto je velmi hovorové až trochu neslušné)

chock-a-block /tʃɒkəblɒk/ – namačkaný, natěsnaný někde (jako sardinka), přeplněný

culture vulture /ˌkʌltʃə 'vʌltʃə/ – člověk, který se příliš zajímá o umění (či předstírá zájem o umění)

doom and gloom /du:m ən'glu:m/ – pesimismus, zoufalství

easy-peasy /ˌi:zi'pi:zi/ – snadné jako facka, ‘brnkačka’

fat cat /'fætˌkæt/ – boháč, zazobanec

fender-bender /ˌfendə 'bendə/ – drobná silniční nehoda, kde dojde jen k nezávažným škodám, např. jen ‘promáčklému blatníku’

Flower Power /'flaʊəˌpaʊə/ – slogan populární v USA v šedesátých a sedmdesátých let, který byl symbolem ideologie žít bez násilí (podobně jako ‘Make love not war’)

fuddy-duddy /ˌfʌdi 'dʌdi/ – staromódní člověk

go slow /ˌgəʊ'sləʊ/ – nespěchat, neuspěchat něco – na tomto spojení není moc zajímavého, snad jen to, že aby se rýmovalo, je zde místo příslovce SLOWLY přídavné jméno SLOW.

handy-dandy /ˌhændi 'dændi/ – užitečný, hodící se (pouze rýmovačka na slovo HANDY)

hanky-panky /ˌhænki 'pænki/ – viz HOCUS POCUS. Může také znamenat něco jako české ‘tetle mechtle’ (sexuální pletky).

heyday /'heɪˌdeɪ/ – rozkvět, doba, ve které bylo něco nejvíce populární, v největším rozkvětu

higgledy-piggledy /ˌhɪgldi 'pɪgldi/ – neuspořádaný, páté přes deváté

hither and thither /ˌhɪðə ən'ðɪðə/ – sem a tam (zastaralé)

hobnob /'hɒbˌnɒb/ – kamarádíčkovat se s někým (vlivným, bohatým apod. abych z toho měl užitek)

hobo /'həʊbəʊ/ – bezdomovec, vandrák

hoity-toity /ˌhɔɪti'tɔɪti/ – povýšený, chovající se povýšeně

hotshot /'hɒtʃɒt/ – podst. jm. kapacita, eso, příd. jm. prvotřídní

hubbub /'hʌbʌb/ – povyk, hluk (lidí mluvících přes sebe)

love glove /'lʌvglʌv/ – hovorová přezdívka pro kondom

loosey-goosey /ˌlu:si'gu:si/ – uvolněný, v pohodě

lovey-dovey /ˌlʌvi'dʌvi/ – přehnaně emocionální, milostný, milující (od slova love a dove – holubička)

meet and greet /ˌmi:tən'gri:t/ – seznamovačka, neformální setkání před nějakou konferencí apod., kde se účastníci mohou seznámit v méně formálním prostředí

mojo /'məʊdʒəʊ/ – používá se v hovorové angličtině pro něčí zvláštní či až magické schopnosti.

nitwit /'nɪtwɪt/ – hlupák, idiot, imbecil

no-show /ˌnəʊ'ʃəʊ/ – používáme, když někdo nepřijde, nedorazí, neukáže se tam, kde se ukázat měl – he was no-show – neukázal se

pally-wally /ˌpæli'wæli/ – od podst. jména PAL – kámoš. Může být podst. jméno (kamarádíček) nebo přídavné jméno.

pell-mell /'pelˌmel/ – podobně jako HELTER-SKELTER, tedy chaotický, uspěchaný

pooper-scooper /'pu:pə ˌsku:pə/ – lopatka na sbírání psích hovínek

razzle-dazzle /ˌræzəl 'dæzəl/ – povyk

rom-com /'rɒmˌkɒm/ – clipping slov ROMANTIC COMEDY – romantická komedie

slag-tag /'slægˌtæg/ – hovorový výraz pro ‘cucflek’ nebo také pro tetování těsně nad zadkem (zejména u žen). Tomu se také někdy říká tramp-stamp.

slo-mo /'sləʊˌməʊ/ – clipping slov SLOW MOTION – zpomalený záběr

sneak peek /'sni:kˌpi:k/ – ‘ochutnávka’ z nového filmu, nové počítačové hry apod., která má diváky či hráče navnadit ještě před vydáním

stranger danger /streɪndʒə deɪndʒə/ – nebezpečí, spojené s cizími lidmi, často ve smyslu, že by se děti neměli bavit s někým, koho neznají

super-trooper /ˌsu:pə'tru:pə/ – suprový, báječný

tex-mex /'teksˌmeks/ – styl vaření ve státě Texas, který je ovlivněný mexickou kuchyní – tedy tortillas, nachos, fajitas, chili con carne apod.

tramp-stamp /'træmpˌstæmp/ – malé tetování, které si někdy ženy nechávají dělat dole na zádech nad zadkem. Doslova něco jako razítko či označkování coury. Také se může jednat o cucflek (viz ‘slag tag’)

true-blue /ˌtru:'blu:/ – skalní, loajální (např. true-blue fan, true-blue American apod.)

walkie-talkie /ˌwɔ:ki 'tɔ:ki/ – vysílačka

wingding /'wɪŋdɪŋ/ – párty

Lze vytvářet další a další výrazy, ty se potom objevují např. v reklamních sloganech, názvech produktů apod. Vzpomeňme třeba film KILL BILL nebo populární webovou stránku připravující na jazykové zkoušky FCE nebo CAE s názvem FLO-JOE. V Harry Potterovi je také např. postava RITA SKEETER, v seriálu Chuck jsou ajťáci pracující v jednom elektro supermarketu, kterým se říká NERD HERD, v seriálu HEROES říká jedna postava své dceři CLAIRE BEAR, svému miláčkovi můžeme říkat HUNNY BUNNY (od slova Honey – zlato a Bunny – králíček) atd atd.

Mnoho podobných výrazů používají rodiče s malými dětmi, jako např. silly billy (místo samotného silly) apod.

Spojení s předponou SHM

Na závěr ještě další zajímavost. V angličtině možná narazíte na spojení, kde druhé slovo začíná na ‘předponu’ SHM /ʃm/. Např. weekend-shmeekend, money-shmoney, London-shmondon apod. Další lze tvořit téměř s jakýmikoliv slo­vy.

Co vyjadřují?

Jedná se o výrazy, kterými ukazujeme nějaký negativní až opovržlivý postoj k dané věci. Např. někdo neustále mluví o tom, jak byl o víkendu v Londýně a jak to bylo skvělé. Vy už toho máte pokrk a tak řeknete LONDON SHMONDON. Nebo si chcete koupit něco hezkého, ale Váš partner začne mluvit o tom, že nejsou peníze apod. Vy na to můžete říct MONEY SHMONEY a vyjádříte tím, že jsou to jen ‘blbé peníze’.

Předpona SHM v těchto spojeních pochází z jazyka jidiš, kde mají slova začínající na SHM či SCHM pejorativní význam. V angličtině jsou známá např. z jidiš přejatá slova schmuck /ʃmʌk/ (hlupák, idiot) či shmutz /ʃmʊts/ (špína). Šikovní anglicky mluvící lidé si tuto předponu adaptovali a začali ji používat, jak se jim zachtělo.

Závěrem

Ukázali jsme si několik desítek rýmovaných výrazů, se kterými se při kontaktu s živou angličtinou jistě dříve nebo později setkáte. Pokud byste je chtěli sami začít používat v mluvení či psaní, platí zde to, co většinou tvrdím u učení se slangu, idiomů apod. Je nutné znát, jak se daný výraz používá. Je formální, neformální, žertovný? Je spíše americký či britský? Není už zastaralý? Na tyto a další otázky by Vám měl dát odpověď každý kvalitní slovník. Proto se raději vždy přesvědčte, než slovíčko zařadíte do svého aktivního slovníku.

Překlad:
 1. Můžeš chviličku počkat? – Jasnačka.
 2. Mrňavoučký pavouček se vyšplhal nahoru okapem… (Tak se to zpívá v jedné populární dětské písničce)
 3. Jediné, co to vyžaduje, je trošička tvého času.
 4. Všichni uvěřili jeho falešnému příběhu o tom, jak k těm penězům přišel.
 5. Vytvořil si vlastní náboženství, ale nikdo mu na tu habaďůru neskočil.
 6. Nedokázal jsem to přečíst. Bylo to dvacet stránek právnické hatmatilky.
 7. Nevěřím v nesmysly jako je astrologie, magie, duchové či mimozemšťani.
 8. Nevěřím žádným těmto kecům o tom, jak Bůh změnil její život.
 9. Je plný keců. / Věší všem bulíky na nos.
 10. Ty bys to kolo chtěl zpátky? Aby ses nerozbrečel!
 11. Bé bé, běž to říct mamince.
 12. Tohle místo mi nahání husí kůži. Pojďme odtud.
 13. Byl jsem rád, že jsem na pár dní unikl shonu každodenního života ve městě.
 14. Zaměřme se na to podstatné.
 15. Ta kniha obsahuje všechny nejdůležitější informace, které potřebujete k úspěšnému složení zkoušky.
 16. Proboha, tys mě vyděsil!
 17. V jeho chaotickém životě došlo k dalšímu obratu, když byl minulý týden zatčen za krádež.
 18. Jen se snažil najít nějaké vzrušení ve svém nudném životě.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Rhyming compounds (mumbo-jumbo...)

Test, který prověří Vaše znalosti rýmovaných párových spojení jako např. mumbo-jumbo apod.
UPPER-INTERMEDIATE

CHIT-CHAT a jiné podobné párové výrazy

Znáte anglické párové výrazy, jako jsou např. chit-chat, tick-tock, zig-zag a další? Tomuto jevu se v angličtině říká ‘ablaut reduplication’ a v tomto článku se o něm dočtete více.

PRE-INTERMEDIATE

Párová podstatná jména v angličtině

Co jsou to párová podstatná jména a jak se v angličtině používají?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy 29 21089 Od fernando 1 poslední příspěvek
před rokem