Help for English

CHIT-CHAT a jiné podobné párové výrazy

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.07.2018

Znáte anglické párové výrazy, jako jsou např. chit-chat, tick-tock, zig-zag a další? Tomuto jevu se v angličtině říká ‘ablaut reduplication’ a v tomto článku se o něm dočtete více.Párové výrazy: chit-chat, tic-toc

(Ablaut reduplication)

V angličtině, podobně jako v dalších jazycích, se setkáme s různými prostředky, kterými se docílí jakési zvukové zajímavosti či až malebnosti či zpěvnosti. Častým jevem je používání tzv. párových výrazů, tedy spojení dvou slov, která se k sobě nějak zvukově hodí. V jiném článku jsme se již věnovali těm, kde se slovíčka rýmují (např. helter-skelter, chick-flick – viz článek MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy) a dnes se podíváme na ty, kde se mění kmenová samohláska, jako je tomu např. ve spojení chit-chat/'tʃɪtˌtʃ­æt/.

Zdvojené výrazy s odlišnou kmenovou samohláskou známe i z češtiny – tik ťak, bimbam, pif paf, mišmaš, pingpong, tiptop, cik cak či kitkat. V angličtině se s nimi ale lze setkat častěji. Pojďme se podívat na několik jejich vlastností.

Které samohlásky?

Zajímavé je, že se této zvukové ‘malebnosti’ dosahuje jen několika (ne jakýmikoliv) změnami hlásek. Je to zejména změna i → a nebo i ->o, ale ne už obráceně a → i, ani např. e → u.

i → a (ɪ → æ)

 • mishmash/'mɪʃ­mæʃ/ – změť

The movie was a mishmash of clichés. TTT *1  

 • dilly-dally/'dɪliˌdæ­li/ – loudat se

Come straight home and don't dilly-dally on the way. TTT *2  

i → o (ɪ → ɒ)

 • singsong/'sɪŋsɒŋ/ – kolísavý hlas (hlas který pravidelně stoupá a klesá)

The children recited the poem in a singsong manner. TTT *3  

 • tip-top/'tɪptɒp/ – špičkový

My old guitar is still in tip-top condition. TTT *4  

Další kombinace samohlásek nejsou běžné.

Slova či zvuky?

Jednotlivé části těchto výrazů nejsou vždy nutně slova. Např. u zmíněného mishmash máme existující slůvko mash/'mæʃ/ (kaše), ale mish už samo o sobě slovo není. Podobně existuje dally/'dæli/, ale dilly nikoliv. U jiných spojení mohou obě části mít význam, jako je tomu např. u sing-song nebo tip-top.

Citoslovce

U příkladů výše jste viděli, že tato spojení mohou mít funkci různých slovních druhů, např. podstatných jmen, přídavných jmen či sloves. Patří sem ale také onomatopoická citoslovce, tedy slova, jejichž výslovnost připomíná skutečný zvuk.

 • ding-dong/'dɪŋˌdɒŋ/ – bimbam, zvonění zvonů
 • klip-klop/'klɪpˌkl­ɒp/ – klapy-klap, zvuk kopyt
 • tick-tock/'tɪkˌtɒk/ – tik-tak, zvuk hodin
 • jingle-jangle/ˌdʒɪŋgl'­dʒæŋgl/ – cinky-linky, cinkavý zvuk zvonků, mincí apod.
 • hippity-hoppity – hopky-hupky, citoslovce hopsání

Zde jsou možné i trojkombinace jako např. ding-dang-dong.

Komerční využití

Protože slovíčka takto hezky zní a jsou snadno zapamatovatelná (jak dobře se nám učí nepravidelná slovesa např. run – ran – run či sing – sang – sung, že?), používají se jako obchodní názvy různých produktů. Určitě budete znát např. Kitkat či Tic Tac. Dokonce sem patří i hra ping-pong/‘pɪŋˌpɒŋ/ (Ping-Pong je registrovanou obchodní značkou, obecně by se ping-pongu mělo říkat 'stolní tenis’ či anglicky table tennis) nebo filmová postava King Kong.

Co mohou znamenat

Každý takový výraz samozřejmě má svůj vlastní význam, ale lze u nich pozorovat několik společných rysů. Tím prvním je, že tato spojení často vyjadřují pohyb tam a zpět.

 • zigzag/'zɪgzæg – klikatit se (cikcak)
 • criss-cross/'krɪsˌkrɒs­/ – vést křížem krážem
 • teeter-totter/'ti:təˌt­ɒtə/ – houpačka (v britské angličtině seesaw/'si:sɔ:)

Několik z nich se týká konverzace lidí, která také vlastně v sobě obsahuje pohyb tam a zpět (od jednoho člověka k druhému). Obzvláště se jedná o bezvýznamné tlachání, klábosení apod.

 • chit-chat/'tʃɪtˌtʃ­æt/
 • chitter-chatter/'tʃɪtəˌt­ʃætə/
 • gibble-gabble/'gɪblˌgæ­bl/
 • tittle-tattle/'tɪtlˌtæ­tl/

Další slovíčka

Nakonec ještě několik dalších těchto párových výrazů, se kterými se v angličtině setkáme.

 • flimflam/'flɪmˌf­læm/ – nesmysly
 • hip-hop/'hɪpˌhɒp – hudební styl
 • flip-flop/'flɪpˌfl­ɒp/ – žabka (typ obuvi), případně také sloveso prudce otočit (změnit názor)
 • knick-knack/'nɪkˌnæk/ – tretka, serepetička (drobný dekorativní předmět)
 • wishy-washy/'wɪʃiˌw­ɒʃi/ – nerozhodný (člověk), případně také nevýrazný (např. o barvě)

Podobných slov existuje samozřejmě více, ale pokusili jsme se představit vám ta nejčastější.

Překlad:
 1. Ten film byl změtí různých klišé.
 2. Přijď rovnou domů a neloudej se po cestě.
 3. Děti básničku recitovaly hlasem, který pravidelně stoupal a klesal.
 4. Moje stará kytara je stále ve špičkovém stavu.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Rhyming compounds (mumbo-jumbo...)

Test, který prověří Vaše znalosti rýmovaných párových spojení jako např. mumbo-jumbo apod.
UPPER-INTERMEDIATE

MUMBO-JUMBO a jiné rýmované párové výrazy

Článek o tzv. rhyming compounds – rýmovaných párových výrazech jako MUMBO-JUMBO, OKEY DOKEY, HUSTLE AND BUSTLE apod.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno CHIT-CHAT a jiné podobné párové výrazy 3 1658 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 5 lety