Czenglish Alert 34: Mrkev, cibule, hrách...

Vydáno dne 12.01.2019

34. část seriálu CZENGLISH ALERT upozorňujícího na nejčastější chyby českých studentů angličtiny. Tento článek se věnuje chybnému používání slovíček pro některé druhy zeleniny.Počitatelnost podstatných jmen v angličtině bývá častou oblastí, kde studenti chybují. K chybám obzvláště dochází u slov, která v češtině běžně používáme jako počitatelná, ale v angličtině jsou nepočitatelné (např. informace – information, rady – advice, novinky – news, zkušenosti – experience a další). Dnes se ale podíváme na několik případů, kde je tomu přesně naopak – na slovíčka, která Češi v angličtině chybně používají jako nepočitatelná.

Většina druhů zeleniny se v češtině používá v jednotném čísle, když se o nich mluví obecně. V češtině řekneme např. že nemáme rádi cibuli, že hrách je zelený, čočka je zdravá, koupil jsem kilo mrkve, zapomněl jsem koupit papriku apod. V množném čísle tato slovíčka použijeme jen pokud mluvíme o nějakém počtu dané zeleniny, např. dvě mrkve, pět cibulí, tři papriky apod.

V angličtině je tomu ale u těchto druhů zeleniny jinak. Slovíčka onion/'ʌnjən/, carrot/'kærət, pepper/'pepə/, pea/'pi:/ či lentil/'lentl/ jsou běžně počitatelná, stejně jako třeba potato/pə'teɪtəʊ­/ (brambora). V jednotném čísle tedy označují jednu cibuli, jednu mrkev, jednu papriku, jednu kuličku hrachu apod.

His brain is as small as a pea! TTT *1
The child was coloring a cartoon rabbit with a carrot in its paws. TTT *2 

Pokud ale nemluvíme vyloženě o jednom kusu, používáme obvykle množné číslo!

I don't like onions. TTT *3 (nikoliv onion)
I used red peppers instead of green ones and it was delicious. TTT *4 (nikoliv pepper)
Peas are green. TTT *5 (nikoliv pea is)
Lentils are good for you, you know. TTT *6 (nikoliv lentil is)
In nature, rabbits don't normally eat carrots. TTT *7 (nikoliv carrot)

I když mluvíme třeba o smažené či krájené cibulce, také se běžně používá množné číslo.

I'll have a hot dog with extra ketchup and no onions, please. TTT *8 

Stejně jsou na tom další druhy zeleniny.

Jiné druhy zeleniny jsou naopak běžně nepočitatelné, použití se tedy od češtiny lišit zásadně nebude:

My kids don't like broccoli. TTT *9 (nikoliv broccolis)
I think cauliflower smells like old farts. TTT *10  

Na závěr je ale nutno zmínit, že ne vždy je to tak černobílé, jak jsme tu napsali. Slovníky často u zeleniny (včetně např. tomato či onion) uvádějí obě možnosti počitatelnosti (počitatelné i nepočitatelné). Pokud si chcete být stoprocentně jistí použitím, doporučujeme vyhledat si danou zeleninu ve slovníku a podívat se na příklady použití.

O zelenině a ovoci si můžete přečíst také článek Fruit and Vegetables.

Překlad:
  1. Jeho mozek je tak velký jako kulička hrachu!
  2. Děcko vybarvovalo kresleného králíka s mrkví v tlapkách.
  3. Nemám rád cibuli.
  4. Použil jsem červenou papriku místo zelené a bylo to vynikající.
  5. Hrách je zelený.
  6. Čočka je pro tebe dobrá, víš?
  7. V přírodě králíci normálně mrkev nejedí.
  8. Dám si hot dog s kečupem navíc a bez cibulky, prosím.
  9. Moje děti nemají rády brokolici.
  10. Myslím, že květák smrdí jako staré prdy.
Přepis bublinkové nápovědy: