Help for English

Fruit and Vegetables

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.03.2022

Článek o slovech FRUIT a VEGETABLE, o jejich gramatických vlastnostech, použití apod.Fruit and Vegetables

Při přečtení nadpisu článku si možná budete myslet, že se bude jednat o přehled nejrůznějších slovíček pro ovoce a zeleninu. Pokud hledáte právě to, prohlédněte si naše okruhy slovní zásoby Food – Fruits a Food – Vegetables.

Zde se budeme věnovat něčemu jinému. V použití těchto dvou slov se totiž často dělají chyby a my se pokusíme na ně poukázat a pomoci vám začít používat výrazy fruit/'fru:t/ a vegetable/'vedʒtəb­l/ správně.

FRUIT

Prvním neduhem, který je spojený se slovem fruit/'fru:t/, je špatná výslovnost – uprostřed vyslovujeme dlouhé “u”, nikoliv “ui”. Přepsáno tedy “frůt”, nikoli “frujt”, jak čtou mnozí studenti.

Pozn.: Totéž se týká slova grapefruit/'greɪpfru­:t/.

Druhým háčkem je, že slovo fruit je většinou podstatným jménem nepočitatelným, proto zde běžně nepoužijeme fruits.

Have some fruit. TTT *1
How much fruit did you buy? TTT *2
There's no fruit left in the fridge. TTT *3  

Ani v češtině neříkáme jedno ovoce, dvě ovoce, pět ovocí, ale musíme si pomoci například podstatným jménem ‘kus’ – jeden kus ovoce, pět kusů ovoce apod. Pokud chceme ovoce počítat, můžeme místo slova fruit použít slovo pro to konkrétní ovoce (one apple, two apples) a nebo také využít slovíčka piece/'pi:s/ (one piece of fruit, five pieces of fruit).

Není ale pravda, že by fruit bylo pouze nepočitatelné a že by slovo fruits neexistovalo. To lze tvrdit např. o slovu information (to skutečně množné číslo nemá), ale ne o ovoci.

Slovíčko fruit může totiž být i počitatelné a použijeme ho především tehdy, máme-li na mysli druh ovoce. Potom lze říci:

apples are a fruit (jeden druh ovoce)
bananas are a fruit
pears are a fruit

apples, bananas and pears are three fruits (tři druhy ovoce)

Počitatelné podstatné jméno fruit také můžeme použít, když máme na mysli spíše ‘plody’, tedy část rostliny, například když chceme říct, že strom byl obalený plody:

The tree was covered with fruits. TTT *4  

Máme-li na mysli plody přeneseně, opět je možná i varianta slova fruit jako počitatelného podstatného jména:

the fruits of his labour TTT *5

Pro pokročilejší je tu ještě několik slovíček a vazeb se slovem fruit spojených:

 • fruitful/'fru:tfl­/ – plodný, úrodný (taky efektivní)
 • fruity/'fru:ti/ – vonící či chutnající po ovoci

Pozn.: Pokud je něco z ovoce, používáme zpravidla podstatné jméno fruit jako přídavné jméno (fruit salad, fruit cocktail apod.). Slovíčko fruity použijeme, když nám něco připomíná vůní nebo chutí ovoce, ale vůbec to ovoce být nemusí.

 • in fruit – nesoucí ovoce, tedy když na stromě právě je ovoce, můžeme říct “the tree is in fruit
 • bear fruit – nést ovoce (the tree doesn't bear fruit any more).

Pozn.: Pozor, bear zde není medvěd, ale nepravidelné sloveso ‘nést’ (bear, bore, borne).

 • the forbidden fruit – zakázané ovoce (něco, co nás láká, ale je zakázané – vychází z biblického prvotního hříchu, kdy Adam a Eva neuposlechli zákaz jíst ze stromu poznání)

VEGETABLES

Podstatné jméno vegetable/'vedʒtəb­l/ a jeho výslovnost také dělává problémy. Všimněte si toho, že se vyslovuje jako tři slabiky, nikoliv čtyři (jedno -e- nám jakoby ve výslovnosti vypadne), a také toho, že se nerýmuje se slovem table, na konci tedy není žádné “tejbl”!

Některé z vás možná překvapí, že vegetable je podstatné jméno počitatelné. Takže lze říci one vegetable, two vegetables, many vegetables, few vegetables apod.

My kids hate vegetables. TTT *6
I bought some vegetables. TTT *7  

Porovnejte se slovem fruit:

My kids hate fruit / vegetables.
I bought some fruit / vegetables.

Nejen že je počitatelné podstatné jméno vegetable, počitatelné jsou i jednotlivé druhy zeleniny, dokonce i ty, které v češtině většinou používáme v jednotném čísle. Porovnejte s češtinou:

Koupil jsem trochu mrkve (nikoliv mrkví). – I bought some carrots.
Chceš trochu hrášku? (nikoliv hrášků) – Would you like some peas?

Pozn.: Více také v článku Czenglish Alert 34: Mrkev, cibule, hrách….

Pamatujete si slavnou hlášku z filmu Forrest Gump? “We were like peas and carrots” – Byli jsme jako hrášek a mrkvička. (Prodává se přeci smíchaný mražený hrášek a mrkvička – Forrest tím tedy myslel to, že si moc dobře rozuměli, že byli pořád spolu, že byli “jedna ruka”.)

Podstatné jméno vegetable se používá i jako přídavné jméno: vegetable soup, vegetable salad apod.

Pro pokročilejší opět další výrazy:

 • veggie/'vedʒi/ – v USA (a poslední dobou často i v Británii) se místo vegetable používá často tato zkrácenina (množné číslo je veggies/'vedʒiz/). Toto slovo ale může označovat i vegetariána.
 • vegetable – hanlivě se toto slovo používá pro člověka, který žije ‘na přístrojích’, tj. jehož základní životní funkce udržují lékařské přístroje, např. při vážném poškození mozku apod.

Různé

Ve spojení s ovocem a zeleninou si zmíníme ještě dvě věci:

Fruit and vegetables je poměrně pevné spojení, kde jdou slova za sebou právě v tomto pořadí. Pokud byste je převrátili (vegetables and fruit), znělo by to nepřirozeně, neidiomaticky. Podobná spojení jsou např. knife and fork, salt and pepper, apples and pears apod.

Obchodu, kde lze koupit ovoce a zeleninu, se říká podobně jako u nás – fruit and vegetable shop / store (často zkracované na fruit and veg shop). V britské angličtině existuje také výraz greengrocer's/'gri:n­grəʊsəz/ (zelinářství). Více o názvech obchodů se můžete dozvědět v článku Různé druhy obchodů.

Překlad:
 1. Dej si trochu ovoce.
 2. Kolik ovoce jsi koupil?
 3. V lednici už žádné ovoce není.
 4. Strom byl obalený plody.
 5. plody jeho úsilí
 6. Moje děti nesnáší zeleninu.
 7. Koupil jsem nějakou zeleninu.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Recipes: SMOOTHIE

Dnes si připravíme lahodný nápoj, který je v zahraničí velmi oblíbený a začíná být populární i v Česku. Nabízíme recept na tři různé varianty.
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 34: Mrkev, cibule, hrách...

34. část seriálu CZENGLISH ALERT upozorňujícího na nejčastější chyby českých studentů angličtiny. Tento článek se věnuje chybnému používání slovíček pro některé druhy zeleniny.

ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fruit and Vegetables 13 20784 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety