Help for English

Czenglish Alert 34: Mrkev, cibule, hrách...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.01.2019

34. část seriálu CZENGLISH ALERT upozorňujícího na nejčastější chyby českých studentů angličtiny. Tento článek se věnuje chybnému používání slovíček pro některé druhy zeleniny.Počitatelnost podstatných jmen v angličtině bývá častou oblastí, kde studenti chybují. K chybám obzvláště dochází u slov, která v češtině běžně používáme jako počitatelná, ale v angličtině jsou nepočitatelné (např. informace – information, rady – advice, novinky – news, zkušenosti – experience a další). Dnes se ale podíváme na několik případů, kde je tomu přesně naopak – na slovíčka, která Češi v angličtině chybně používají jako nepočitatelná.

Většina druhů zeleniny se v češtině používá v jednotném čísle, když se o nich mluví obecně. V češtině řekneme např. že nemáme rádi cibuli, že hrách je zelený, čočka je zdravá, koupil jsem kilo mrkve, zapomněl jsem koupit papriku apod. V množném čísle tato slovíčka použijeme jen pokud mluvíme o nějakém počtu dané zeleniny, např. dvě mrkve, pět cibulí, tři papriky apod.

V angličtině je tomu ale u těchto druhů zeleniny jinak. Slovíčka onion/'ʌnjən/, carrot/'kærət, pepper/'pepə/, pea/'pi:/ či lentil/'lentl/ jsou běžně počitatelná, stejně jako třeba potato/pə'teɪtəʊ­/ (brambora). V jednotném čísle tedy označují jednu cibuli, jednu mrkev, jednu papriku, jednu kuličku hrachu apod.

His brain is as small as a pea! TTT *1
The child was coloring a cartoon rabbit with a carrot in its paws. TTT *2 

Pokud ale nemluvíme vyloženě o jednom kusu, používáme obvykle množné číslo!

I don't like onions. TTT *3 (nikoliv onion)
I used red peppers instead of green ones and it was delicious. TTT *4 (nikoliv pepper)
Peas are green. TTT *5 (nikoliv pea is)
Lentils are good for you, you know. TTT *6 (nikoliv lentil is)
In nature, rabbits don't normally eat carrots. TTT *7 (nikoliv carrot)

I když mluvíme třeba o smažené či krájené cibulce, také se běžně používá množné číslo.

I'll have a hot dog with extra ketchup and no onions, please. TTT *8 

Stejně jsou na tom další druhy zeleniny.

 • potato/pə'teɪtəʊ­/ – potatoes
 • tomato/tə'mɑ:təʊ­/ – tomatoes
 • cucumber/'kju:kʌm­bə/ – cucumbers
 • sprout – sprouts/'spraʊts
 • pumpkin/'pʌmpkɪ­n/ – pumpkins
 • a další

Jiné druhy zeleniny jsou naopak běžně nepočitatelné, použití se tedy od češtiny lišit zásadně nebude:

 • broccoli/'brɒkəli
 • cauliflower/'kɒlɪfla­ʊə/
 • garlic/'gɑ:lɪk
 • cabbage/'kæbɪdʒ/
 • corn/'kɔ:n/
 • a další

My kids don't like broccoli. TTT *9 (nikoliv broccolis)
I think cauliflower smells like old farts. TTT *10  

Na závěr je ale nutno zmínit, že ne vždy je to tak černobílé, jak jsme tu napsali. Slovníky často u zeleniny (včetně např. tomato či onion) uvádějí obě možnosti počitatelnosti (počitatelné i nepočitatelné). Pokud si chcete být stoprocentně jistí použitím, doporučujeme vyhledat si danou zeleninu ve slovníku a podívat se na příklady použití.

O zelenině a ovoci si můžete přečíst také článek Fruit and Vegetables.

Překlad:
 1. Jeho mozek je tak velký jako kulička hrachu!
 2. Děcko vybarvovalo kresleného králíka s mrkví v tlapkách.
 3. Nemám rád cibuli.
 4. Použil jsem červenou papriku místo zelené a bylo to vynikající.
 5. Hrách je zelený.
 6. Čočka je pro tebe dobrá, víš?
 7. V přírodě králíci normálně mrkev nejedí.
 8. Dám si hot dog s kečupem navíc a bez cibulky, prosím.
 9. Moje děti nemají rády brokolici.
 10. Myslím, že květák smrdí jako staré prdy.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert #26

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání osobního zájmena v případě, že se bavíte o dvojici.
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 24: Mezi sloveso a předmět nic nepatří

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné rozdělování slovesa a jeho předmětu.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 23: Relax

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání slova RELAX jako podstatného jména.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář