Help for English

Czenglish Alert 34: Mrkev, cibule, hrách...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.01.2019

34. část seriálu CZENGLISH ALERT upozorňujícího na nejčastější chyby českých studentů angličtiny. Tento článek se věnuje chybnému používání slovíček pro některé druhy zeleniny.Počitatelnost podstatných jmen v angličtině bývá častou oblastí, kde studenti chybují. K chybám obzvláště dochází u slov, která v češtině běžně používáme jako počitatelná, ale v angličtině jsou nepočitatelné (např. informace – information, rady – advice, novinky – news, zkušenosti – experience a další). Dnes se ale podíváme na několik případů, kde je tomu přesně naopak – na slovíčka, která Češi v angličtině chybně používají jako nepočitatelná.

Většina druhů zeleniny se v češtině používá v jednotném čísle, když se o nich mluví obecně. V češtině řekneme např. že nemáme rádi cibuli, že hrách je zelený, čočka je zdravá, koupil jsem kilo mrkve, zapomněl jsem koupit papriku apod. V množném čísle tato slovíčka použijeme jen pokud mluvíme o nějakém počtu dané zeleniny, např. dvě mrkve, pět cibulí, tři papriky apod.

V angličtině je tomu ale u těchto druhů zeleniny jinak. Slovíčka onion/'ʌnjən/, carrot/'kærət, pepper/'pepə/, pea/'pi:/ či lentil/'lentl/ jsou běžně počitatelná, stejně jako třeba potato/pə'teɪtəʊ­/ (brambora). V jednotném čísle tedy označují jednu cibuli, jednu mrkev, jednu papriku, jednu kuličku hrachu apod.

His brain is as small as a pea! TTT *1
The child was coloring a cartoon rabbit with a carrot in its paws. TTT *2  

Pokud ale nemluvíme vyloženě o jednom kusu, používáme obvykle množné číslo!

I don't like onions. TTT *3 (nikoliv onion)
I used red peppers instead of green ones and it was delicious. TTT *4 (nikoliv pepper)
Peas are green. TTT *5 (nikoliv pea is)
Lentils are good for you, you know. TTT *6 (nikoliv lentil is)
In nature, rabbits don't normally eat carrots. TTT *7 (nikoliv carrot)

I když mluvíme třeba o smažené či krájené cibulce, také se běžně používá množné číslo.

I'll have a hot dog with extra ketchup and no onions, please. TTT *8  

Stejně jsou na tom další druhy zeleniny.

 • potato/pə'teɪtəʊ­/ – potatoes
 • tomato/tə'mɑ:təʊ­/ – tomatoes
 • cucumber/'kju:kʌm­bə/ – cucumbers
 • sprout – sprouts/'spraʊts
 • pumpkin/'pʌmpkɪ­n/ – pumpkins
 • a další

Jiné druhy zeleniny jsou naopak běžně nepočitatelné, použití se tedy od češtiny lišit zásadně nebude:

 • broccoli/'brɒkəli
 • cauliflower/'kɒlɪfla­ʊə/
 • garlic/'gɑ:lɪk
 • cabbage/'kæbɪdʒ/
 • corn/'kɔ:n/
 • a další

My kids don't like broccoli. TTT *9 (nikoliv broccolis)
I think cauliflower smells like old farts. TTT *10  

Na závěr je ale nutno zmínit, že ne vždy je to tak černobílé, jak jsme tu napsali. Slovníky často u zeleniny (včetně např. tomato či onion) uvádějí obě možnosti počitatelnosti (počitatelné i nepočitatelné). Pokud si chcete být stoprocentně jistí použitím, doporučujeme vyhledat si danou zeleninu ve slovníku a podívat se na příklady použití.

O zelenině a ovoci si můžete přečíst také článek Fruit and Vegetables.

Překlad:
 1. Jeho mozek je tak velký jako kulička hrachu!
 2. Děcko vybarvovalo kresleného králíka s mrkví v tlapkách.
 3. Nemám rád cibuli.
 4. Použil jsem červenou papriku místo zelené a bylo to vynikající.
 5. Hrách je zelený.
 6. Čočka je pro tebe dobrá, víš?
 7. V přírodě králíci normálně mrkev nejedí.
 8. Dám si hot dog s kečupem navíc a bez cibulky, prosím.
 9. Moje děti nemají rády brokolici.
 10. Myslím, že květák smrdí jako staré prdy.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 23: Relax

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání slova RELAX jako podstatného jména.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 24: Mezi sloveso a předmět nic nepatří

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné rozdělování slovesa a jeho předmětu.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 26

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání osobního zájmena v případě, že se bavíte o dvojici.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Czenglish Alert 34: Mrkev, cibule, hrách... 2 430 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 měsíci