Help for English

Czenglish Alert 24: Mezi sloveso a předmět nic nepatří

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.02.2014

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné rozdělování slovesa a jeho předmětu.
Velmi častým důsledkem interference našeho rodného jazyka a angličtiny je nesprávné rozdělování slovesa a předmětu, jak vidíme v grafickém nadpisku dnešního varování. Vzpomenete-li si na základní poučku o anglickém slovosledu, tzv. pravidlo SVOMPT (subject + verb + object + manner + place + time), vidíte, že mezi V (sloveso) a O (předmět) nic nestojí.

Sloveso a předmět patří neoddělitelně k sobě!

bought a book in the shop. TTT *1
Don't leave your bike here. Someone could steal it. TTT *2  

Jsou-li u slovesa dva předměty (přímý a nepřímý – viz článek Dva předměty v anglické větě), opět by měly být ihned za slovesem.

Did you give your father the message yesterday? TTT *3
Pass me the salt, please. TTT *4
Don't ever lend him money again. You know he won't pay it back. TTT *5  

Problém ale je, že v češtině používáme slovosled jinak. Mezi sloveso a předmět zcela běžně vkládáme příslovečné určení apod. Podívejte se na překlad výše uvedených vět v bublinkách. Vidíte?

V angličtině je ale takto český slovosled NEPŘIJATELNÝ:

I bought in the shop a book.
Don't leave here your bike.
Did you give your father yesterday the message?
Pass me please the salt.
Don't you lend him ever money.

Frázová slovesa

Pozor, někdy se jedná o frázové sloveso, které se skládá ze dvou částí. Tam je nutné částici chápat jako součást slovesa a může se tedy objevit mezi hlavním slovesem a předmětem:

Turn down the music so I can tell you something. TTT *6  

Zde je sloveso turn down/ˌtɜ:n'daʊn­/ a předmětem je THE MUSIC. Vše je tedy zcela OK, přesně podle uvedeného pravidla. Slovosled s frázovými slovesy je ale trochu složitější, doporučuji článek Frázová slovesa.

Závěrem

Nezapomínejte tedy, že mezi sloveso a předmět NIC nepatří. Při psaní i mluvení se snažte následovat klasický vzoreček SVO – SUBJECT (podmět) + VERB (sloveso) + OBJECT (předmět), obzvláště pokud si něco překládáte z češtiny do angličtiny.

Naopak při překladu z angličtiny do češtiny se můžete pokusit o přirozeně znějící věty tím, že anglický slovosled pozměníte. Překlady ‘Koupil jsem knihu v obchodě’ nebo ‘nenechávej si kolo tady’ či dokonce ‘dal jsi tátovi vzkaz včera’ totiž také nejsou úplně to pravé.

Překlad:
  1. Koupil jsem si v obchodě knihu.
  2. Nenechávej si tu kolo. Někdo by ho mohl ukrást.
  3. Předal jsi svému tátovi včera ten vzkaz?
  4. Podej mi prosím sůl.
  5. Už mu nepůjčuj nikdy peníze. Přece víš, že ti je nevrátí.
  6. Ztlum tu hudbu, abych ti mohl něco říct.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: Z matematiky, z dějepisu

Pozor, v angličtině se předložka FROM ve spojení se školními předměty apod. nepoužívá.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: Jak se to jmenuje?

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na otázky “jak se to jmenuje, jak se tomu říká?”

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert #26

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání osobního zájmena v případě, že se bavíte o dvojici.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Czenglish Alert #24 1 4383 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 8 lety