Czenglish Alert 36: The problem is...

Vydáno dne 14.05.2019

36. část seriálu CZENGLISH ALERT upozorňujícího na nejčastější chyby českých studentů angličtiny. Tento článek se věnuje nesprávné shodě podmětu s přísudkem.Abychom se vyhnuli další typické chybě českých studentů angličtiny, je potřeba mít na paměti, že tvar slovesa vždy odpovídá podmětu věty. Potom by se nám nemělo stát, že vytvoříme věty podobné těmto:

The problem are young people.
A good gift are chocolates.
The only thing I could see were two eyes staring at me.

V češtině bychom použili plurál, v angličtině to ale není možné. Ve všech třech případech je podmět v jednotném čísle – problém, dárek a jediná věc. Tomu musí také odpovídat tvar slovesa:

The problem is young people. TTT *1
A good gift is chocolates. TTT *2
The only thing I could see was two eyes staring at me. TTT *3 

Věty by samozřejmě bylo možné říct i jinak – tu část v plurálu můžeme použít jako podmět věty. Potom bude i sloveso v plurálu.

Young people are the problem. TTT *4
Chocolates are a good gift. TTT *5
Two eyes staring at me were the only thing I could see. TTT *6 

Podobně je to v následujících větách:

The issue that needs to be addressed is plastics. TTT *7 (nikoliv are)
The focus of the study was children aged 5–7. TTT *8 (nikoliv were)
The worst thing about the beach is mosquitoes. TTT *9 (nikoliv are)

Shoda podmětu s přísudkem je samozřejmě daleko složitější záležitostí. Více se dočtete v článku Shoda přísudku s podmětem.

Překlad:
  1. Problémem jsou mladí lidé.
  2. Dobrým dárkem jsou čokoládové bonbony.
  3. Jediné, co jsem viděl, byly dvě oči, které na mě zíraly.
  4. Mladí lidé jsou tím problémem.
  5. Čokoládové bonbony jsou dobrým dárkem.
  6. Dvě oči, které na mě zírají, bylo to jediné, co jsem viděl.
  7. Problémem, o kterém je potřeba se bavit, jsou plasty.
  8. Studie se zaměřovala na děti ve věku 5–7.
  9. Nejhorší věcí na té pláži jsou komáři.
Přepis bublinkové nápovědy: