Help for English

Shoda přísudku s podmětem

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.11.2017

Článek o záludnostech ve shodě přísudku s podmětem. Kdy použít sloveso v jednotném čísle a kdy v množném?Shoda přísudku s podmětem

V tomto článku se podíváme na tzv. shodu přísudku s podmětem, anglicky subject-verb concord nebo subject-verb agreement.

V angličtině, podobně jako v češtině a mnoha dalších jazycích, odpovídá tvar slovesa podmětu věty. Máme-li v češtině sloveso “sedět”, jeho tvar se bude měnit v závislosti na osobě a čísle v podmětu věty:

sedím / jsem seděl
dítě sedí / sedělo
děti sedí / seděly
atd.

V angličtině je to daleko jednodušší než v češtině. Obvykle se tvary slovesa liší jen ve třetí osobě jednotného čísla a to pouze v přítomném čase.

sit / sat
a child sits / sat
children sit / sat
atd.

Vlastně jediné, na co si zde student angličtiny musí dávat pozor, je ono -s ve třetí osobě jednotného čísla.

Klíčovou otázkou tu ale je, kdy se podmět věty považuje za jednotné číslo a kdy za množné číslo. Někdy to totiž není úplně jasné.

Základní shoda

Úplným základem je, že pokud je podmětem podstatné jméno v jednotném čísle, bude i sloveso v jednotném čísle. Pokud je podmětem množné číslo, bude i sloveso v množném čísle.

John likes apples.
My children like apples.

Jedná-li se o několikanásobný podmět, bude sloveso v množném čísle bez ohledu na to, v jakém čísle jsou jednotlivé části:

John and Jill like apples.
The kids and their parents like apples.
The kids and their mother like apples.

Pozor, ne všechna podstatná jména v množném čísle mají koncovku -s:

Sheep like apples. (ovce mají rády)
The police were late again. (policisté přijeli)

Některá slova, která jsou v češtině v množném čísle, jsou v angličtině jednotná.

The door is (dveře jsou)
Spaghetti is (špagety jsou)
Measles is (spalničky jsou)

O těchto problematických slovech se dočtete více v článku Záludné jednotné x množné číslo.

A couple of, a bunch of…

Množství či počet se obvykle vyjadřuje číslovkou. Potom se samozřejmě jedná o množné číslo:

Two children like apples.
Several children like apples.

Nenechte se zmást tím, že se množství může vyjadřovat i jiným spojením, jako např. A LOT OF, A FEW, A COUPLE OF apod. I potom se jedná o množné číslo:

A couple of children like apples.
A lot of people like apples.

Jedná-li se o podstatné jméno nepočitatelné, bude sloveso v jednotném čís­le.

A lot of money was spent.

Both, neither, none, all…

Sloveso bude v množném čísle, i když v podmětu bude výraz BOTH (oba).

Both John and Jill like apples.

Pokud bychom použili spojení EITHER … OR (buď, nebo) nebo NEITHER … NOR (ani … ani), používá se tzv. proximity rule, která spočívá v tom, že číslo slovesa odpovídá té části podmětu, která k němu je blíže:

Either John or the kids like apples. (blíže je kids)
Either the kids or John likes apples. (blíže je John)

Výrazy NEITHER OF a NONE OF se dle gramatických pravidel pojí s jednotným číslem, ale v současné neformální angličtině se setkáte často s opakem.

Neither of them likes apples. / Neither of them like
None of the children likes apples. / None of them like

EACH, EVERY, NEITHER + podstatné jméno se vždy pojí s jednotným číslem:

Every child likes apples. (každé dítě)
Each of the children likes apples. (každé z dětí)
Neither child likes apples. (ani jedno – ze dvou)

Stejně tak je to se složenými výrazy s -BODY nebo – ONE (somebody, someone, no one…)

Everybody likes apples.
No one likes apples.

U výrazů ALL OF, THE REST OF, MOST OF apod. se tvar slovesa odvíjí od podstatného jména, které následuje za OF.

The rest of the people are
The rest of the cake is

Když potom předložkovou vazbu vynecháme, bude dále sloveso odpovídat tomu, co je vynecháno:

The rest (of the people) are
The rest (of the cake) is

Hromadná podstatná jména

Podstatná jména označující vícečlenné skupiny lidí, zvířat či věcí (např. team, herd, bunch), tedy tzv. hromadná podstatná jména, se zpravidla pojí s jednotným číslem.

The team is good.

V britské angličtině se ale často používají se slovesem v množném čísle tehdy, pokud takovým slovíčkem neoznačujeme skupinu lidí jako celek, ale spíše jako jednotlivé osoby.

The team like apples. – jednotliví členové, nikoliv tým jako celek

Podrobněji se o tomto jevu dočtete v článku Hromadná podstatná jména (collective nouns).

Vědy

Vědy končící na -s (physics, aerodynamics, acoustics apod.) se považují za jednotné číslo.

Acoustics doesn't interest me. (věda)

Stejná slova mohou kromě dané vědy označovat také nějaké vlastnosti či jevy. Potom se jedná o množné číslo.

The acoustics were amazing. (akustika místa)

Více se o tomto jevu dočtete v článku Lyrics, physics, acoustics.

Zeměpisné názvy

Názvy států, měst či jiných politických útvarů v množném čísle (např. the United States, the Philippines, the Netherlands apod.) atd. se běžně pojí se slovesem v jednotném čís­le.

The United States is a federation of 50 states.
Athens is in Georgia.

Pohoří, souostroví apod. jsou množné číslo:

The Hebrides are in Scotland.
The Himalayas are the highest mountains on the planet.

Některé názvy lze chápat někdy jako politické útvary a jindy např. jako souostroví. To platí např. v případě The Philippines.

Názvy knih a filmů

Pokud je název filmu, knihy, časopisu, novin apod. v množném čísle, používáme přesto sloveso v jednotném čísle (jde přece o jednu věc, jedno dílo).

The Vampire Diaries was canceled. (seriál byl zrušen)
The Times is unbiased and objective. TTT *1
‘Fire and Ice’ was written by Robert Frost. (Nejedná se o dvě věci, oheň a led, ale název básně)

Více věcí jako celek

Někdy můžeme více věcí brát jako celek. Např. chléb a máslo lze chápat jako jedno jídlo. Potom bychom použili sloveso v jednotném čís­le.

Bread and butter is served… – podává se jako jedno jídlo, jako celek
Bread and butter are bought… – kupují se jako dvě věci

Shouting and yelling was heard… – máme na mysli prostě hluk, proto jednotné číslo

Váha, cena, délka

Podobně to je s různými údaji ceny, váhy, délky apod. I když je zde podstatné jméno v množném čísle, jedná se vlastně o jednu cenu, jednu váhu, jednu délku. Nehovoříme tu o jednotlivých letech, kilech či centimetrech.

Two years is a long time.
Thirty dollars is too much.

Vazba THERE IS / THERE ARE

Ve větách s vazbou THERE IS a THERE ARE se tvar slovesa být řídí výrazem, který je bezprostředně za ním.

There is a dog and two cats.
There are two cats and a dog.

Závěrem

Ukázali jsme si především složitější příklady shody podmětu s přísudkem. Často je ale volba tvaru slovesa zcela logická. Pokud je podmět něco, co považujeme za jednu věc, jeden celek, odpovídá tomu i jednotné číslo u slovesa. Pokud je podmět chápán jako několik věcí, bude sloveso v množném čísle.

Pokud si nevíme rady, můžeme si pomoci tím, že si za podmět dosadíme osobní zájmeno IT nebo THEY. Pokud ho lze nahradit zájmenem IT, můžeme použít sloveso v jednotném čísle. Pokud ho lze nahradit zájmenem THEY, bude se jednat o množné číslo. Toto samozřejmě nelze aplikovat ve všech případech (např. u výše zmíněného acoustics by nám to nepomohlo).

Překlad:
  1. The Times je nezaujatý a objektivní.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Shoda přísudku s podmětem (cvičení 1)

Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem.

INTERMEDIATE

Shoda přísudku s podmětem (cvičení 2)

Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem.

INTERMEDIATE

Czenglish Alert 36: The problem is...

36. část seriálu CZENGLISH ALERT upozorňujícího na nejčastější chyby českých studentů angličtiny. Tento článek se věnuje nesprávné shodě podmětu s přísudkem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Shoda přísudku s podmětem 13 7567 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 4 měsíci