Help for English

Shoda přísudku s podmětem (cvičení #2)

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.11.2017

Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem.Doplňte do následujících vět správný tvar slovesa tak, aby odpovídal podmětu věty. Pokud si touto gramatikou nejste jistí, přečtěte si článek Shoda přísudku s podmětem.


  1. Two kids stayed at home. The rest ________ at school.

  2. The cover art of the books ________ beautiful.

  3. The Netherlands ________ neutral during World War I.

  4. Each of the problems ________ to be solved differently.

  5. Thanks to vaccination, mumps ________ very common anymore.

  6. Either you or your brother ________ to do it.

  7. I think the lyrics ________ wrong here. It should be ‘love’, not ‘laugh’.

  8. Stranger Things ________ a great TV show, a must!

  9. A bunch of kids ________ hanging around the playground.

  10. Salt and pepper ________ on almost every table.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Shoda přísudku s podmětem

Článek o záludnostech ve shodě přísudku s podmětem. Kdy použít sloveso v jednotném čísle a kdy v množném?

INTERMEDIATE

Shoda přísudku s podmětem (cvičení #1)

Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem.

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář