*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Lyrics, physics, acoustics

Vydáno dne 29.05.2017

Slovíčka končící písmeny -CS – jedná se o jednotné či množné číslo?Lyrics, physics, acoustics

Existuje množství podstatných jmen, která končí písmeny -cs (jako např. slova v nadpisu dnešního článku). Na první pohled vypadají jako množné číslo, ale nemusí tomu tak nutně být. Pojďme se na některá z nich podívat.

lyrics

Začneme slovíčkem lyrics/'lɪrɪks/, protože to se bude od ostatních slov mírně lišit v tom, že neoznačuje žádnou vědní disciplínu. Používáme ho pro texty / slova písní. V tomto významu se jedná o množné číslo.

The lyrics don't make any sense to me. TTT doesn't
These lyrics to ‘Supergirl’ are incorrect. TTT is
Unfortunately, there aren't any lyrics in the booklet. TTT  

Tento výraz může označovat slova jak jedné písničky, tak několika písniček.

aerobics, gymnastics, athletics

Podstatné jméno aerobics/eə'rəʊbɪks­/ je obvykle v jednotném čísle, i když končí písmenem -s. Stejně tak je tomu s gymnastics/dʒɪm'næstɪ­ks/ či athletics/æθ'letɪks.

Aerobics is not just for women. TTT
Gymnastics is hard. TTT 

Aerobics ale někdy může být i množné číslo, a to pokud nemluvíme o aerobiku jako sportovní disciplíně, ale o tzv. aerobních cvičeních:

Aerobics are good for burning body fat. TTT 

Podobně i gymnastics může být v množném čísle. Potom označuje spíše nějaké intenzivní procvičování či trénink. Setkáte se tak např. se spojeními vocal gymnastics, mental gymnastics, či dokonce finger gymnastics (procvičování prstů pro hru na kytaru).

physics, mathematics

Mluvíme-li o vědních oborech či školních předmětech, budou slova physics/'fɪzɪks/ a mathematics/'mæθə'mætɪ­ks/ jednotné číslo.

Physics is my favorite subject. TTT
Physics explains everything around us. TTT 

Občas je ale možné se setkat se slovem physics i jako s množným číslem. Označuje tak chování nějakého systému podle fyzikálních zákonů. Konkrétně to může např. být chování auta v závodní videohře:

The game is fun but the physics are awful. It feels like you're driving a boat, not a car. TTT 

I matematika může být množného čísla, označuje-li jednotlivé výpočty.

acoustics

S akustikou je to poněkud složitější. Podobně jako u matematiky a fyziky se jedná o jednotné číslo v případě, že jde o vědní obor či nějaký systém.

Acoustics is the study of sound. TTT 

Kromě vědy ale acoustics/ə'ku:stɪks­/ také označuje akustiku nějakého místa. Potom se jedná o množné číslo.

The acoustics in the hall are excellent. TTT 

Stejně se chová např. slovíčko aerodynamics/ˌeərəʊdaɪ'­næmɪks/. Jako jednotné číslo označuje vědu, jako množné číslo označuje aerodynamické vlastnosti nějakého předmětu. Podobně ergonomics (ergonomie) je věda o vztahu člověka a prostředí (to by bylo číslo jednotné), ale také může označovat vlastnosti nějaké věci, díky které se člověku dobře používá (např. tvar klávesnice) – to už by bylo číslo množné.

statistics

Statistika jako obor bude také jednotné číslo.

Statistics is a mathematical discipline. TTT 

Daleko častěji se ale slovo statistics/stə'tɪstɪk­s/ používá pro statistické údaje. Potom je to množné číslo, tedy statistics are.

Statistics show that procrastination affects over 20% of the population. TTT
These statistics aren't accurate. TTT 

politics

S politikou to také není jednoznačné. Jedná-li se o společenskovědní obor, opět bude politics/'pɒlɪtɪks jednotné číslo.

Politics is not a science. TTT 

Politika jako činnost lidí ve vládě či ovlivňující vládu může být jednotné i množné číslo:

Politics has always fascinated me. TTT nebo have
The world is changing and politics is changing, too. TTT nebo are

Závěrem

Z výše uvedených případů lze odvodit jakési obecnější pravidlo. Pokud se jedná o vědu, obor, disciplínu apod., jsou slova končící na -cs zpravidla jednotného čísla. Pokud ale označují nějakou praktickou aplikaci dané disciplíny, konkrétní jevy apod., jsou čísla množného.

Porovnejte:

-cs jednotné číslo množné číslo
  obor, disciplína její aplikace
acoustics věda akustika místa
aerobics aerobik aerobní cvičení
aerodynamics věda aerodynamika předmětu
aesthetics filozofický obor estetické vlastnosti něčeho
economics vědní obor finanční aspekty něčeho
electronics druh technologie obvody a součástky
ergonomics vědní obor ergonomické vlastnosti něčeho
ethics obor fil. či systém pravidel morální zásady
gymnastics sportovní disciplína procvičování, trénink
logistics obor způsob řešení (i singulár)
mathematics obor či předmět výpočty, kalkulace
physics věda chování dle zákonů
politics obor činnost (může být i singulár)
statistics obor statistická data

Ne každý obor má takovýto protějšek v množném čísle (např. civics, pediatrics, phonetics, linguistics a­pod.)

Pokud byste si nebyli použitím některého takového slovíčka jistí, vyhledejte si dané heslo v kvalitním slovníku, kde odpověď jistě najdete.Články ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298