Help for English

Lyrics, physics, acoustics

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2017

Slovíčka končící písmeny -CS – jedná se o jednotné či množné číslo?Lyrics, physics, acoustics

Existuje množství podstatných jmen, která končí písmeny -cs (jako např. slova v nadpisu dnešního článku). Na první pohled vypadají jako množné číslo, ale nemusí tomu tak nutně být. Pojďme se na některá z nich podívat.

lyrics

Začneme slovíčkem lyrics/'lɪrɪks/, protože to se bude od ostatních slov mírně lišit v tom, že neoznačuje žádnou vědní disciplínu. Používáme ho pro texty / slova písní. V tomto významu se jedná o množné číslo.

The lyrics don't make any sense to me. TTT *1 doesn't
These lyrics to ‘Supergirl’ are incorrect. TTT *2 is
Unfortunately, there aren't any lyrics in the booklet. TTT *3  

Tento výraz může označovat slova jak jedné písničky, tak několika písniček.

aerobics, gymnastics, athletics

Podstatné jméno aerobics/eə'rəʊbɪks­/ je obvykle v jednotném čísle, i když končí písmenem -s. Stejně tak je tomu s gymnastics/dʒɪm'næstɪ­ks/ či athletics/æθ'letɪks.

Aerobics is not just for women. TTT *4
Gymnastics is hard. TTT *5  

Aerobics ale někdy může být i množné číslo, a to pokud nemluvíme o aerobiku jako sportovní disciplíně, ale o tzv. aerobních cvičeních:

Aerobics are good for burning body fat. TTT *6  

Podobně i gymnastics může být v množném čísle. Potom označuje spíše nějaké intenzivní procvičování či trénink. Setkáte se tak např. se spojeními vocal gymnastics, mental gymnastics, či dokonce finger gymnastics (procvičování prstů pro hru na kytaru).

physics, mathematics

Mluvíme-li o vědních oborech či školních předmětech, budou slova physics/'fɪzɪks/ a mathematics/ˌmæθə'mætɪ­ks/ jednotné číslo.

Physics is my favorite subject. TTT *7
Physics explains everything around us. TTT *8  

Občas je ale možné se setkat se slovem physics i jako s množným číslem. Označuje tak chování nějakého systému podle fyzikálních zákonů. Konkrétně to může např. být chování auta v závodní videohře:

The game is fun but the physics are awful. It feels like you're driving a boat, not a car. TTT *9  

I matematika může být množného čísla, označuje-li jednotlivé výpočty.

acoustics

S akustikou je to poněkud složitější. Podobně jako u matematiky a fyziky se jedná o jednotné číslo v případě, že jde o vědní obor či nějaký systém.

Acoustics is the study of sound. TTT *10  

Kromě vědy ale acoustics/ə'ku:stɪks­/ také označuje akustiku nějakého místa. Potom se jedná o množné číslo.

The acoustics in the hall are excellent. TTT *11  

Stejně se chová např. slovíčko aerodynamics/ˌeərəʊdaɪ'­næmɪks/. Jako jednotné číslo označuje vědu, jako množné číslo označuje aerodynamické vlastnosti nějakého předmětu. Podobně ergonomics/ˌɜ:gə'nɒmɪ­ks/ (ergonomie) je věda o vztahu člověka a prostředí (to by bylo číslo jednotné), ale také může označovat vlastnosti nějaké věci, díky které se člověku dobře používá (např. tvar klávesnice) – to už by bylo číslo množné.

statistics

Statistika jako obor bude také jednotné číslo.

Statistics is a mathematical discipline. TTT *12  

Daleko častěji se ale slovo statistics/stə'tɪstɪk­s/ používá pro statistické údaje. Potom je to množné číslo, tedy statistics are.

Statistics show that procrastination affects over 20% of the population. TTT *13
These statistics aren't accurate. TTT *14  

politics

S politikou to také není jednoznačné. Jedná-li se o společenskovědní obor, opět bude politics/'pɒlɪtɪks jednotné číslo.

Politics is not a science. TTT *15  

Politika jako činnost lidí ve vládě či ovlivňující vládu může být jednotné i množné číslo:

Politics has always fascinated me. TTT *16 nebo have
The world is changing and politics is changing, too. TTT *17 nebo are

Závěrem

Z výše uvedených případů lze odvodit jakési obecnější pravidlo. Pokud se jedná o vědu, obor, disciplínu apod., jsou slova končící na -cs zpravidla jednotného čísla. Pokud ale označují nějakou praktickou aplikaci dané disciplíny, konkrétní jevy apod., jsou čísla množného.

Porovnejte:

-cs jednotné číslo množné číslo
  obor, disciplína její aplikace
acoustics věda akustika místa
aerobics aerobik aerobní cvičení
aerodynamics věda aerodynamika předmětu
aesthetics filozofický obor estetické vlastnosti něčeho
economics vědní obor finanční aspekty něčeho
electronics druh technologie obvody a součástky
ergonomics vědní obor ergonomické vlastnosti něčeho
ethics obor fil. či systém pravidel morální zásady
gymnastics sportovní disciplína procvičování, trénink
logistics obor způsob řešení (i singulár)
mathematics obor či předmět výpočty, kalkulace
physics věda chování dle zákonů
politics obor činnost (může být i singulár)
statistics obor statistická data

Ne každý obor má takovýto protějšek v množném čísle (např. civics, pediatrics, phonetics, linguistics a­pod.)

Pokud byste si nebyli použitím některého takového slovíčka jistí, vyhledejte si dané heslo v kvalitním slovníku, kde odpověď jistě najdete.

Překlad:
 1. Slova té písničky mi nedávají žádný smysl.
 2. Tento text písničky Supergirl je nesprávný.
 3. V bukletu bohužel nejsou žádné texty.
 4. Aerobik není jen pro ženy.
 5. Gymnastika je těžká.
 6. Aerobní cvičení jsou dobrá ke spalování tělesného tuku.
 7. Fyzika je mým oblíbeným předmětem.
 8. Fyzika vysvětluje vše okolo nás.
 9. Ta hra je zábavná, ale ovládání je strašné. Máte pocit, že ovládáte člun a ne auto.
 10. Akustika je věda o zvuku.
 11. V té hale je výborná akustika.
 12. Statistika je matematická disciplína.
 13. Statistika ukazuje, že prokrastinace ovlivňuje přes 20 procent populace.
 14. Tato statistika není přesná.
 15. Politika není věda.
 16. Politika mě vždy fascinovala.
 17. Svět se mění a politika se mění také.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: Pardubice is...

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na jednotné číslo u českých názvů jako Krkonoše, Pardubice apod.

PRE-INTERMEDIATE

Záludné jednotné x množné číslo

Přehled slovíček, u nichž studenti angličtiny často pletou singulár a plurál.

ELEMENTARY

Pravidelné a nepravidelné množné číslo

Procvičte si pravidelné a nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář