Body idioms (3)

Vydáno dne 06.09.2020

Další várka idiomů, které obsahují části těla. Víte, co znamená “keep a stiff upper lip”, “turn the other cheek” nebo “split hairs”?Body idioms (3)

Idiomy jsou zažitá spojení, která v doslovném překladu nedávají často příliš smysl, proto je pochopení významu poměrně komplikované. Více si o problematice idiomů přečtěte v článku zde.

Podrobně jsme se již věnovali idiomům obsahující čísla, zvířata 1, zvířata 2, jídlo 1, jídlo 2, části těla 1 a části těla 2. Dnes nás čeká třetí díl.

a skeleton in the closet

kostlivec ve skříni (kompromitující tajemství)

I have no idea why Martin was fired. He must've had some skeletons in his closet. TTT
I'm sure he has a skeleton in the closet, no matter what he says. TTT 

Pozn.: V britské angličtině se používá také a skeleton in the cupboard.

Achilles' heel

Achillova pata, slabina

Geography has always been my Achilles' heel. TTT
Every villain has his Achilles' heel. TTT 

Pozn.: Možno psát i bez apostrofu. Tento idiom asi nepřekvapí, ovšem pozor na výslovnost slova Achilles /ə'kɪli:z/ .

by word of mouth

ústně (při šíření zprávy, předávání informací)

All the information was given by word of mouth, nothing in writing. TTT
The news spread very quickly by word of mouth. TTT 

not to lift a finger

nehnout prstem TTT

I do all the housework myself. My husband never lifts a finger. TTT
He didn't lift a finger to help me with the kids. TTT 

Pozn.: Používá se taky not to raise a finger.

to turn the other cheek

nastavit druhou tvář, nereagovat agresivně, nereagovat na násilí násilím

If he insults you, you should turn the other cheek. TTT
I'm supposed to turn the other cheek since I'm his subordinate, but I won't have it. TTT 

to be all fingers and thumbs

mít obě ruce levé, být nemotorný TTT

Before the interview I was all fingers and thumbs. TTT
I can't play sports. I'm all fingers and thumbs. TTT 

Pozn.: V americké angličtině se používá v tomto významu kratší be all thumbs. Pozor na výslovnost slova thumb/'θʌm/ (bez B).

to keep a stiff upper lip

nedat na sobě nic znát, zachovat kamennou tvář TTT

He was raised by his parents to always keep a stiff upper lip. TTT
Despite what was said Jessica kept a stiff upper lip and smiled. TTT 

to shake a leg

hnout kostrou, hnout sebou TTT

I don't have all day. Shake a leg! TTT
Shake a leg! We're going to be late for the party. TTT 

to split hairs

přít se o maličkosti TTT

Let's not split hairs over such petty matters. TTT
I don't want to split hairs, honey, but the wall is a bit darker than what we agreed on. TTT 

to put your finger on sth

určit, poznat, definovat, kápnout na (problém, rozdíl) TTT

There's something wrong with my phone, but I can't put my finger on it. TTT
I was sure she'd been crying but I couldn't put my finger on what was wrong. TTT 

Pozn.: Používá se nejčastěji v záporu se slovesem can't nebo couldn't.

to look sb in the eye

podívat se někomu do očí TTT

Look me in the eye and say it again! TTT
She looked him in the eye and said she loved him. TTT 

Pozn.: My se díváme někomu do očí, ale v angličtině se díváte do oka – jednotné číslo.

an eye-opener

něco, co vám otevře oči TTT

That match was an eye-opener of how we perform as a team. TTT
Visiting the poor suburb was a real eye-opener. TTT 

(with) the naked eye

pouhým okem (viditelný) TTT

The insects were so small they were invisible to the naked eye. TTT
A crystal clear night sky made it possible to see Venus with the naked eye. TTT 

to be easy on the eye

lahodit oku, být hezký na pohled TTT

His drawings are easy on the eye. TTT
The sofa is comfortable, but it isn't very easy on the eye. TTT 

Pozn.: Máme i spojení to be easy on the ear, tedy lahodit uchu.

behind your back

za zády (pomlouvat, posmívat se)

He had no idea they all laughed at him behind his back. TTT
I don't like it when someone talks about me behind my back. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: