Help for English

Idiomy v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.09.2012

Článek o tom, co jsou to idiomy, jak se používají a proč je dobré se je učit.Idiomy

Co jsou to idiomy

S idiomy jste se pravděpodobně již setkali. Idiomy jsou všude okolo nás. Nacházíme je i v našem rodném jazyce, a to jak v mluvené, tak v psané podobě. Jedná se o slovní spojení, která nelze pochopit pouhým překladem jednotlivých slov ani jejich rozborem. Hold your horses, ilustrace Zuzana SlobodováTato spojení často mívají význam pouze v daném jazyce.

Můžeme si uvést např. idiom Hold your horses!, který znamená něco jako No tak brzdi nebo Kam se ženeš!. Dalším příkladem idiomu je např. to push up daisies, což znamená ‘být po smrti’. Jednotlivá slůvka nám nikdy tento význam nedají dohromady. Doslova tato fráze znamená ‘vytlačovat sedmikrásky’, což by takto asi nikdo nikdy nepoužil.

Idiomy samozřejmě existují i v češtině. Zmínit můžeme např. spojení ‘španělská vesnice’. Pokud se ho budeme snažit přeložit do angličtiny, pravděpodobně narazíme. Doslovný překlad samozřejmě zvládne každý začátečník: Spanish village. Toto spojení však rodilý mluvčí vůbec nepochopí. V angličtině existuje jiný idiom se stejným či podobným významem: It's all Greek to me.

Některá idiomatická spojení mají velice staré kořeny a ty se táhnou napříč jazyky. Jedním z takových spojení např. to feel something in one's bones = cítit to v kostech. Toto spojení existuje i v jiných jazycích. Další idiomy se těmto zdánlivě podobají, jejich historie je však daleko kratší. Někdo si takového spojení pravděpodobně všiml v jiném jazyce, doslovně ho přeložil a začal ho používat. Takové se buď uchytí, nebo zanikne. Příkladem by mohlo být např. spojení ‘není to můj šálek čaje’ = it's not my cup of tea. To k nám v posledních letech přišlo z angličtiny.

Idiomům se někdy podobají metafory. Na rozdíl od metafory lze idiomatické spojení jen těžko pochopit pouze z významu slov. Dalším rozdílem je to, že v idiomatických spojeních nelze zaměnit jednotlivá slova za jiná. Např. již zmíněná fráze ‘It's all Greek to me’ dává smyl pouze v tomto tvaru. Pokud bychom chtěli Greek zaměnit např. za Chinese, nedávalo by to již stejný smysl (stejně jako v češtině nemůžeme říci ‘Je to pro mne čínská vesnice’), a frázi push up daisies nelze předělat na push up roses.

Jedním z dalších rysů idiomatických spojení je ta skutečnost, že ne vždy se řídí danými gramatickými pravidly, a přitom je lze použít ve spisovné angličtině. Jako příklad můžeme použít idiom lose heart (ztrácet odvahu), kde by podle gramatických pravidel měl být člen nebo přivlastňovací zájmeno; nebo rain cats and dogs (padají trakaře, žení se všichni čerti), kde se za slovesem ‘rain’ (ve významu ‘pršet’) za normálních okolností předmět nepoužívá (jedná se o tzv. netranzitivní sloveso).

Opatrně

Znalost idiomů výrazně přispívá k vaší jazykové kompetenci. Student na úrovni Upper-Intermediate by jich měl již celou řadu znát a umět je používat jak v mluveném, tak v psaném projevu.

Zde je ale na místě důležité varování. Ne každý idiom lze použít kdykoliv se nám zachce. U mnohých idiomatických spojení je lepší zůstat u pasivní znalosti (tedy stačí jim rozumět, když na ně někde narazíme). Některé idiomy jsou totiž již značně zastaralé a pokud bychom je použili v běžné konverzaci, byli bychom spíše k smíchu.

Raining cats and dogs

Dobrým příkladem je např. už zmíněné ‘It's raining cats and dogs’. Učitelé i žáci mají tento idiom poměrně rádi – pamatuje se dobře, na tabuli se kreslí dobře… ale je to s ním podobné jako s českým ‘venku se žení všichni čerti’. Krásný český idiom, ale kdy jste ho naposledy použili v konverzaci? Předpokládám, že asi nikdy. Známe ho, setkáme se s ním třeba v pohádkách (např. v té o Krakonošovi, Trautenberkovi, Anče…) Budeme-li si ale povídat s přáteli a prohodíme ‘venku se žení všichni čerti’, budeme jak z jiné planety. A přesně tak budete znít, když prohodíte ‘It's raining cats and dogs.’ Ještě absurdněji tato zastaralá spojení zní z úst studentů angličtiny. Když se totiž k tomu připojí např. nesprávná výslovnost, nějaká gramatická chybka, český přízvuk… představte si, že např. nějaký cizinec prodávající na tržišti prohodí svým přízvukem ‘venku se všichni čerti žení’.

Naopak ale existuje spousta běžných každodenních spojení, která používat můžeme. Např. have the guts TTT *1 nebo it doesn't ring a bell TTT *2.

Neučte se tedy idiomy jen tak ‘naslepo’. Pokud si nejste jistí použitím, raději idiom nepoužívejte. Jste-li v kontaktu s angličtinou (např. mluvíte s rodilými mluvčími, sledujete filmy či seriály, čtete), všímejte si idiomů, všímejte si způsobu, jak se používají a sami potom do své aktivní slovní zásoby zahrňte pouze ty, u kterých máte jistotu, že se nejedná o zastaralý, knižní, příliš formální (nebo naopak neformální) či jinak nevhodný výraz. Pozor si dejte i na tzv. klišé, tedy na otřepané fráze jako např. ‘teď jsi udeřil hřebík na hlavičku’. O těch se více dočtete zde.

Seriál Idiomatic English

Praktické idiomy naleznete v našem testovém seriálu Idiomatic English, kde Vás čeká přes dvě stovky nejrůznějších idiomatických spojení používaných v běžném hovoru. V každém testu je deset okomentovaných otázek. Vždy po pěti testech navíc přichází opakování, kde si probrané idiomy můžete znovu připomenout.

První test v sérii naleznete zde: Idiomatic English 1

Další studijní materiály

Existují materiály, které Vám mohou studium idiomů velice ulehčit. Za zmínku stojí např. English Idioms in Use (Cambridge University Press), Idioms Organiser (Heinle) či vynikající slovník OXFORD Idioms Dictionary (Oxford University Press). Každý lepší slovník však nabízí u jednotlivých hesel i běžná idiomatická spojení.

Překlad:
  1. mít odvahu
  2. to mi nic neříká


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

English Idioms 2

Test zaměřený na anglické idiomy

UPPER-INTERMEDIATE

English Idioms 3

Test zaměřený na anglické idiomy

UPPER-INTERMEDIATE

English Idioms 4

Test zaměřený na anglické idiomy

Copyright info:

Ilustrace: Zuzana Slobodová a Michal Muzikant

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Idiomy 39 57228 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 3 lety