Cvičení: IT / THEY / THERE

Vydáno dne 17.08.2019

Cvičení, které je zaměřené na ošidnou trojici IT / THEY / THERE, která dělá potíže nejen začátečníkům.Rozhodněte, jaká ze tří nabízených možností je správně. Pokud neznáte tuto gramatiku, přečtěte si nejprve články Vazba THERE IS / ARE, pak Nevyjádřený podmět (pro pokročilejší) a případně Czenglish Alert 21: There is + přídavné jméno.

 1. ________ are thirty pupils in my class.

  1. It
  2. There
  3. They
 2. ________ is very hot today.

  1. It
  2. There
  3. They
 3. Would you like some coffee? ________ is a nice café near here. Let's go get a cup.

  1. It
  2. There
  3. They
 4. Betty and Lavinia are my best friends. ________ are American.

  1. It
  2. There
  3. They
 5. Look! ________'s snowing!

  1. It
  2. There
  3. They
 6. ________ is a book on the table. Is ________ yours?

  1. It, there
  2. There, it
  3. There, they
 7. What's in the soup? – ________ are potatoes, broccoli and cheese.

  1. It
  2. There
  3. They
 8. Who are these people? – ________ are my parents.

  1. It
  2. There
  3. They
 9. Is ________ any milk in the fridge? – Yes, ________ are two bottles of milk there.

  1. it, they
  2. there, there
  3. there, they
 10. I like Budapest. ________'s beautiful.

  1. It
  2. There
  3. They
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) b, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: