Help for English

Vazba THERE IS / ARE

STARTER Vydáno dne 02.05.2008

Jak a proč se používá vazba THERE IS / ARE.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Vazba THERE IS / ARE

cat in the tree V této lekci si představíme vazbu THERE IS / ARE a vysvětlíme si, proč a jak se v angličtině používá.

Základní koncept

Již jsme si řekli, že v angličtině je pevně daný slovosled - věta začíná podmětem, za kterým následuje sloveso. Ve všech doposud probraných vazbách jsme toto pravidlo zatím dodržovali. Nyní ale nastane problém: jak řekneme, že někde něco je? Např. že v našem týmu je jedenáct hráčů, či že v našem bytě jsou čtyři místnosti?

Vezměme si tedy onen příklad se čtyřmi místnostmi v našem bytě. Pokud bychom následovali pravidlo PODMĚT + SLOVESO + PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA, vznikla by nám věta:

Four rooms are in our apartment.

Touto větou bychom ale neříkali, kolik místností je v našem bytě, ale kde jsou čtyři místnosti (jako kdyby ty místnosti někdo hledal, a my mu řekli, že jsou u nás v bytě). To by samozřejmě nedávalo moc smysl.

Češtinou se v tomto inspirovat nemůžeme:

In our apartment are four rooms.

Problém vyřešíme pomocí vazby THERE IS a THERE ARE .

Věty s THERE IS a THERE ARE

V těchto větách jako podmět slouží pomocné zájmeno THERE / ðeə / (tam), za ním následuje sloveso BÝT a potom až logický podmět.

There are four rooms.

Příslovečné určení místa může stát na konci věty,

There are four rooms in our apartment.

nebo stejně jako v češtině na začátku věty:

In our apartment there are four rooms.

V českém překladu se v těchto případech žádné 'tam' neobjevuje.

Další příklady

There are eleven players in our team.
There are twenty-five students in my class.
There is a poster on the wall.

THERE IS se v mluvené angličtině zkracuje na THERE'S / ðeəz /.

There's a poster on the wall.

Jistě znáte tuto nebo podobnou říkanku:

There is a forest.
In the forest there is a hill.
On the hill there is a house.
In the house there is a table.
...

Kdy vazbu THERE IS nepoužívat

Věty s vazbou THERE IS a THERE ARE používáme tehdy, když říkáme, že někde něco je, většinou se jedná o věty, které jakoby odpovídají na otázku CO TAM JE?. Pokud bychom ale např. říkali, že máma je na zahradě, tuto vazbu použít nemůžeme.

There is my mother in the garden.

Věta 'máma je na zahradě' totiž spíše odpovídá na otázku kde je máma?, použijeme tedy zcela normální slovosled, na který jsme již ze všech předchozích lekcí zvyklí:

My mother is in the garden.

Srovnejte:

There is a house on the hill. - co je na kopci?
The house is on the hill. - kde je ten dům?

There is a cat in the tree. - Co tam je? Co je na stromě?
The cat is in the tree. - Kde je ta kočka?

Závěrem

Tato vazba se v angličtině velmi často používá a je nutné, aby ji student tohoto jazyka dokonale pochopil a naučil se ji používat. Slouží totiž k tomu, k čemu v češtině stačí pouze změnit slovosled věty.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Vazba THERE IS / THERE ARE

Používání tzv. existenční vazby THERE IS/ARE pro popis toho, kde co je.

ELEMENTARY

Cvičení: Vazba THERE IS / THERE ARE

Kdy se používá vazba THERE IS / ARE a kdy nikoliv?

STARTER

THERE IS / THERE ARE (test)

Umíte správně používat tuto základní vazbu? Otestujte se.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vazba THERE IS / ARE 114 112808 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem