Trpný rod - infinitiv a gerundium

Vydáno dne 22.10.2019

Cvičení zaměřené na tvoření a použití gerundia a infinitivu v trpném rodě.Trpný rod – infinitiv a gerundium

O trpném rodě se můžete dočíst v samostatném článku Trpný rod (the passive). V tomto cvičení se zaměříme na trpný rod v infinitivu a gerundium. Pokud známe, jak se trpný rod tvoří, neměl by být problém vytvořit i tyto dva neurčité tvary.

Klasický infinitiv – to do, to finish, to see
Trpný infinitiv – to be done, to be finished, to be seen

Klasické gerundium – doing, finishing, seeing
Trpné gerundium – being done, being finished, being seen

Jak a kdy tyto tvary použít? Podívejte se na příklady:

He wants to kiss her. TTT – činný infinitiv – on chce něco udělat, on chce být činitel
He wants to be kissed. TTT – trpný infinitiv – on chce, aby se něco stalo jemu, aby někdo něco udělal, on není činitel

She enjoys carrying her doll around. TTT – činné gerundium – ona je ta, kdo něco nosí, ona je činitel
She enjoys being carried around. TTT – trpné gerundium – ona tu není činitel, ji někdo nosí, činitel je někdo jiný

Kdy použít infinitiv a kdy gerundium? O tom se dočtete v článku Gerundium v angličtině.


Cvičení – doplňte do vět

Doplňte do následujících vět trpný rod sloves tak, aby významem odpovídaly zadané větě.

Příklad: He wants people to remember him for his work.
→ He wants to be remembered for his work.

 1. She doesn't like it if people criticize her.

  → She doesn't like ___________________________(1) .

 2. He hates it when someone tells him what to do.

  → He hates ___________________________(2) what to do.

 3. He was almost looking forward to his boss firing him.

  → He was almost looking forward to ___________________________(3) .

 4. You must keep this gate locked.

  → This gate must ___________________________(4) locked.

 5. I don't mind if people yell at me.

  → I don't mind ___________________________(5) .

 6. I'd like somebody to invite me to the party.

  → I'd like ___________________________(6) to the party.

 7. He didn't want anyone to see him.

  → He didn't want ___________________________(7) .

 8. We wanted to avoid the storm catching us.

  → We wanted to avoid ___________________________(8) in the storm.

 9. I can't stand it if my kids lie to me.

  → I can't stand ___________________________(9) by my kids.

 10. I didn't want them to drag me into their fight.

  → I refused ___________________________(10) into their fight.

Správné odpovědi: 1) being criticized / to be criticized ; 2) being told / to be told ; 3) being fired ; 4) be kept ; 5) being yelled at / getting yelled at ; 6) to be invited ; 7) to be seen / to be seen by anyone ; 8) being caught ; 9) being lied to ; 10) to be dragged
Přepis bublinkové nápovědy: