Czenglish Alert 39: Zapomněl to doma

Vydáno dne 27.10.2019

Víte, že v této větě nelze použít sloveso FORGET?Pokud chcete přeložit české sloveso zapomenout, použijete forget/fə'get/.

I will never forget her. TTT
Don't forget to buy some bread. TTT
She forgot to call her mother. TTT
Sorry, I don't have my books. I forgot them. TTT 

Pozn.: Sloveso forget je nepravidelné (forget-forgot-forgotten)

Pojďme se ale podívat na poslední příkladovou větu. Pokud byste totiž řekli, kde jste ty knihy zapomněli, sloveso forget by bylo špatně:

forgot them.
forgot my books.
forgot them at home.
forgot my books at home.

Co ovšem použít? Podívejte se na češtinu – místo “zapomenout” lze často použít “nechat”.

Zapomněl jsem je doma. = Nechal jsem je doma.

Pokud v angličtině říkáte, kde jste něco zapomněli, používá se místo slovesa forget sloveso leave/'li:v/.

forgot my books. = Zapomněl jsem své knihy.
left my books at home. = Zapomněl/Nechal jsem své knihy doma.

I don't have my phone. I've probably left it in the office. TTT
No, I didn't leave my wallet at home. It must be somewhere in my bag. TTT
Michael, don't leave your glasses here. TTT
Where's your backpack? Did you leave it on the bus? TTT
Honey, I think I've left the car keys on my desk. TTT
Oh, I forgot my phone. – Where did you leave it? TTT 

Stejné pravidlo platí, pokud použijete jakékoli příslovečné určení místa, tedy i obecné somewhere.

Where's my umbrella? – Sorry, I've left it somewhere. TTT 

Pokud chcete vyjádřit, že jste něco nechali někde úmyslně, použijete také sloveso leave (pak je důležitý kontext).

left the books at home and had to go back. TTT (omyl)
left the books at home, because they were too heavy. TTT (úmysl)

Pozn.: Leave má poměrně široké použití. Doporučujeme podrobný článek Slovíčko LEAVE.

Přepis bublinkové nápovědy: