Help for English

Slovíčko LEAVE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2010

Co vše znamená slovo LEAVE a jak se používá. Ukážeme si tři základní významy slovesa a jeden význam podstatného jména.Slovíčko LEAVE

V dnešním článku si rozebereme užitečné slovíčko leave/'li:v/. Může se jednat o sloveso nebo podstatné jméno.

LEAVE (sloveso)

Jako sloveso má více významů. Je to sloveso nepravidelné: leave – left – left

leave = odejít, odjet, odletět

leave/'li:v/

What time are you leaving? TTT *1
I'm leaving for Paris next weekend. TTT *2
Peter is still here? How come he hasn't left? TTT *3
Can you leave? TTT *4
Our plane leaves at 1 pm. TTT *5
My boss let me leave at 2 today. TTT *6
If you want to catch the train, we have to leave now! TTT *7
She left home when she was only 15. TTT *8
I couldn't find a job for more than a year after I left school. TTT *9
He left the company and wanted to open his own restaurant. TTT *10
Do you want to leave here? TTT *11 

odejít někam vs. odejít odněkud

Zde může nastat problém s předložkou. Pokud odcházíte nebo odjíždíte někam, použijete předložku for, nikoli to:

I'm leaving to work.
I'm leaving for work. TTT *12

Pokud naopak odcházíte nebo odjíždíte odněkud, nepoužívá se většinou žádná předložka:

I'm leaving from home.
I'm leaving home. TTT *13

Pozn.: Více se dočtete v samostatném článku.

leave = opustit

leave/'li:v/

Pokud “opouštíte” nějaké místo, vlastně “odcházíte”. Viz věty výše:

 • “odejít z domu” = “opustit domov”
 • “odejít z firmy” = “opustit firmu”

She left home when she was only 15. TTT *14
He left the company and wanted to open his own restaurant. TTT *15  

Opustit ovšem můžete i člověka:

He left his wife after 20 years for a much younger woman. TTT *16  

leave = nechat, zanechat

leave/'li:v/

I'll leave the door open if you don't mind. TTT *17
left the dog at home this time. TTT *18
Jack, come with me. You can leave your books on the table. TTT *19
Get a coaster! The mug will leave a ring on the table. TTT *20
Can you leave the lights off? TTT *21
He left the TV on and went to a pub. TTT *22
He's not here right now. Would you like to leave a message? TTT *23
May I leave a message for her? TTT *24
When you leave everything until the last minute, don't be surprised. TTT *25
Mix the ingredients together and leave them aside. TTT *26
Can you leave me alone? TTT *27
Can you leave the keys with the receptionist? TTT *28  

Pozn.: O spojení leave a message (nebo take a message) si přečtěte zde.

Pozor! LEAVE vs. FORGET

Zde je třeba zmínit častou chybu, které se studenti dopouští. Pokud chcete přeložit, že jste něco někde ‘nechali’, je vše v pořádku. Problém však nastane, pokud chcete říct, že jste něco někde ‘zapomněli’.

Nejspíš se vám vybaví sloveso forget, což je špatně. Pokud něco zapomenete a řeknete, kde jste to zapomněli, musíte použít sloveso leave:

forgot my books at home.
left my books at home. TTT *29

Dokonce i v případě, že nevíte, kde jste to nechali, a použijete proto slovíčko ‘somewhere’:

forgot my books somewhere.
left my books somewhere. TTT *30

Pokud však neřeknete, kde jste to zapomněli, použijete normálně forget:

forgot my books. TTT *31
left my books.
left my books at home. TTT *32

Pozn.: Pokud chcete vyjádřit, že jste něco nechali doma úmyslně, použijete také sloveso leave (pak je důležitý kontext).

Více v článku Czenglish Alert 39: Zapomněl to doma.

LEAVE (podstatné jméno)

U podstatného jména leave/'li:v/ je význam jednodušší. Jde většinou o volno, tedy dovolenou nebo propustku (z práce nebo vojenské služby). Většinou se pak používá ve vazbách, např.:

maternity leave = mateřská dovolená
paternity leave = otcovská dovolená
annual leave = roční dovolená počet dnů placené dovolené, na které máte nárok
paid / unpaid leave = placené / neplacené volno (z práce)
sick leave = nemocenská

She's on maternity leave until April 2011. TTT *33
How much annual leave do you get? TTT *34
How much paid leave does your mother get? TTT *35
I need to take a month's unpaid leave. TTT *36
Jack has been on sick leave for more than a month. TTT *37  

Překlad:
 1. V kolik odcházíš?
 2. Příští víkend jedu do Paříže.
 3. Petr je stále tady? Jak to, že ještě neodešel?
 4. Můžeš odejít?
 5. Naše letadlo odlétá v jednu odpoledne.
 6. Můj šéf mi dovolil odejít dnes ve dvě.
 7. Pokud chceš stihnout ten vlak, musíme odejít hned!
 8. Odešla z domu, když jí bylo pouze 15.
 9. Nemohl jsem najít práci déle než rok, když jsem odešel ze školy.
 10. Odešel z firmy (opustil firmu) a chtěl si otevřít svou vlastní restauraci.
 11. Ty chceš odsud odejít?
 12. Odjíždím do práce.
 13. Odcházím z domu.
 14. Odešla z domu, když jí bylo pouze 15.
 15. Odešel z firmy (opustil firmu) a chtěl si otevřít svou vlastní restauraci.
 16. Opustil manželku po dvaceti letech kvůli mnohem mladší ženě.
 17. Nechám ty dveře otevřené, jestli ti to nebude vadit.
 18. Tentokrát jsem nechal psa doma.
 19. Jacku, pojď se mnou. Můžeš si nechat knihy na stole.
 20. Vezmi si podtácek! Ten hrnek nechá na tom stole kolečko.
 21. Můžeš nechat ta světla vypnutá?
 22. Nechal televizi zapnutou a odešel do hospody.
 23. Momentálně tady není. Chcete zanechat vzkaz?
 24. Mohu pro ni zanechat zprávu?
 25. Když všechno odkládáš na poslední chvíli, tak nebuď překvapený.
 26. Smíchejte ty přísady a odložte je stranou.
 27. Můžeš mě nechat na pokoji?
 28. Můžete nechat ty klíče u recepční?
 29. Zapomněl (nechal) jsem své knihy doma.
 30. Někde jsem zapomněl (nechal) své knihy.
 31. Zapomněl jsem své knihy.
 32. Zapomněl (nechal) jsem své knihy doma.
 33. Je na mateřské dovolené do dubna 2011.
 34. Kolik máš roční dovolené?
 35. Kolik má tvá máma placeného volna?
 36. Potřebuji si vzít měsíc neplaceného volna.
 37. Jack je na nemocenské přes měsíc.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

'BE LEFT' (have sth left)

Víte, co znamená věta “We have some cake left”? Dnes si ukážeme dvě užitečná spojení pro vyjádření “zbytku”.

PRE-INTERMEDIATE

LEAVE FOR nebo LEAVE TO?

Která možnost je správně: ‘leave for London’ nebo ‘leave to London’? A co třeba ‘leave from London’?

PRE-INTERMEDIATE

Problematické slovíčko HOLIDAY

Co přesně znamená slovo HOLIDAY a jak se používá a nepoužívá v britské a americké angličtině.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko LEAVE 16 17454 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety