Help for English

LEAVE FOR nebo LEAVE TO?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.05.2019

Která možnost je správně: ‘leave for London’ nebo ‘leave to London’? A co třeba ‘leave from London’?



LEAVE FOR nebo LEAVE TO?

Sloveso leave má velice široké použití a jeho hlavní významy jsou odejít, odjet, odletět, ale taky opustit nebo nechat. Více se dočtete zde.

My se dnes zaměříme právě na jeho význam ‘pohybový’, který se pojí s jednou možná ‘nečekanou’ předložkou. Když se bavíme o ‘pohybových’ předložkách, napadnou vás určitě TO a FROM. U většiny pohybových sloves mají své místo, jako třeba come a go:

 • go to London = jet do Londýna
 • come from London = přijet z Lodnýna

Dnešní sloveso se však pojí s jinou předložkou, což dělá studentům často problémy.

Pozn.: Problémovou předložku má také sloveso arrive, více zde.

Pokud jedete nebo letíte například do Londýna a použijete sloveso leave, nenásleduje předložka to, ale for, protože opouštíme jedno místo “pro” to druhé:

I'm leaving to London next week.
I'm leaving for London next week. TTT *1

After she graduated she left for England and stayed there. TTT *2
My parents leave for work at 5 in the morning. TTT *3
We have to leave for the party now, Jack! TTT *4
What time do you leave for school? TTT *5  

Podobný problém s předložkou nastane, když odjedete nebo odletíte z nějakého místa. Pokud použijete sloveso leave, nebude následovat předložka from, ale sloveso použijete bez předložky. Zde vlastně nevyjadřujete ‘odjet z Londýna’, ale ‘opustit Londýn’.

She left from London after a month.
She left London after a month. TTT *6

She usually leaves work at 5. TTT *7
We left Paris and flew to London. TTT *8
I wasn't having a good time so I left the party. TTT *9
He left school at the age of 16. TTT *10  

Pokud se však nebudete bavit o tom, že odjíždíte vy, ale nějaký dopravní prostředek (vlak, autobus, letadlo), pak je situace jednodušší a můžete použít normálně předložku from:

The train left from London at 12 o'clock sharp. TTT *11
Her train has left from the station. TTT *12
Our plane should leave from London in an hour. TTT *13  

Závěr

Asi víte, že anglické předložky jsou často záludné. Dnes jsme si ukázali další z řady. Vedle slovesa arrive se i u slovesa leave pojí ‘pohyb’ s jinou předložkou než jste patrně zvyklí.

What time do you leave home? TTT *14
What time do you leave for work? TTT *15
What time do you leave home for work? TTT *16

Překlad:
 1. Odjíždím do Londýna příští týden.
 2. Když dodělala školu, odjela do Anglie a zůstala tam.
 3. Moji rodiče odchází do práce v 5 hodin ráno.
 4. Musíme odejít na ten večírek teď, Jacku!
 5. V kolik odcházíš do školy?
 6. Odjela z Londýna po měsíci.
 7. Obvykle odchází z práce v 5.
 8. Odjeli jsme z Paříže a letěli jsme do Londýna.
 9. Nebavil jsem se, tak jsem z večírku odešel.
 10. Odešel ze školy v šestnácti.
 11. Ten vlak odjel z Londýna ve 12 hodin přesně.
 12. Její vlak už odjel ze stanice.
 13. Naše letadlo by mělo odletět z Londýna za hodinu.
 14. V kolik odcházíš z domu?
 15. V kolik odcházíš do práce?
 16. V kolik odcházíš z domu do práce?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

'BE LEFT' (have sth left)

Víte, co znamená věta “We have some cake left”? Dnes si ukážeme dvě užitečná spojení pro vyjádření “zbytku”.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko LEAVE

Co vše znamená slovo LEAVE a jak se používá. Ukážeme si tři základní významy slovesa a jeden význam podstatného jména.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 39: Zapomněl to doma

Víte, že v této větě nelze použít sloveso FORGET?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno LEAVE FOR nebo LEAVE TO? 9 29017 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 11 lety