Help for English

Czenglish Alert 39: Zapomněl to doma

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.10.2019

Víte, že v této větě nelze použít sloveso FORGET?Pokud chcete přeložit české sloveso zapomenout, použijete forget/fə'get/.

I will never forget her. TTT *1
Don't forget to buy some bread. TTT *2
She forgot to call her mother. TTT *3
Sorry, I don't have my books. I forgot them. TTT *4  

Pozn.: Sloveso forget je nepravidelné (forget-forgot-forgotten)

Pojďme se ale podívat na poslední příkladovou větu. Pokud byste totiž řekli, kde jste ty knihy zapomněli, sloveso forget by bylo špatně:

forgot them.
forgot my books.
forgot them at home.
forgot my books at home.

Co ovšem použít? Podívejte se na češtinu – místo “zapomenout” lze často použít “nechat”.

Zapomněl jsem je doma. = Nechal jsem je doma.

Pokud v angličtině říkáte, kde jste něco zapomněli, používá se místo slovesa forget sloveso leave/'li:v/.

forgot my books. = Zapomněl jsem své knihy.
left my books at home. = Zapomněl/Nechal jsem své knihy doma.

I don't have my phone. I've probably left it in the office. TTT *5
No, I didn't leave my wallet at home. It must be somewhere in my bag. TTT *6
Michael, don't leave your glasses here. TTT *7
Where's your backpack? Did you leave it on the bus? TTT *8
Honey, I think I've left the car keys on my desk. TTT *9
Oh, I forgot my phone. – Where did you leave it? TTT *10  

Stejné pravidlo platí, pokud použijete jakékoli příslovečné určení místa, tedy i obecné somewhere.

Where's my umbrella? – Sorry, I've left it somewhere. TTT *11  

Pokud chcete vyjádřit, že jste něco nechali někde úmyslně, použijete také sloveso leave (pak je důležitý kontext).

left the books at home and had to go back. TTT *12 (omyl)
left the books at home, because they were too heavy. TTT *13 (úmysl)

Pozn.: Leave má poměrně široké použití. Doporučujeme podrobný článek Slovíčko LEAVE.

Překlad:
 1. Nikdy na ni nezapomenu.
 2. Nezapomeň koupit chleba.
 3. Zapomněla zavolat své matce.
 4. Promiň, nemám své knihy. Zapomněl jsem je.
 5. Nemám svůj telefon. Asi jsem ho nechal v kanceláři.
 6. Ne, peněženku jsem doma nezapomněl. Musí být někde v mojí tašce.
 7. Michaeli, nezapomeň si tu své brýle.
 8. Kde máš batoh? Nezapomněl jsi ho v autobusu?
 9. Miláčku, myslím, že jsem klíče od auta nechal na stole.
 10. Ach, zapomněl jsem si telefon. – Kde jsi ho zapomněl?
 11. Kde je můj deštník? – Promiň, někde jsem ho nechal.
 12. Zapomněl jsem knížky doma a musel jsem se vrátit.
 13. Nechal jsem knížky doma, protože byly moc těžké.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Czenglish Alert

Informace o pásmu miničlánků o tzv. CZENGLISH.
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: Jak se to jmenuje?

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na otázky “jak se to jmenuje, jak se tomu říká?”

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 16

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Lze použít SO na začátku rozhovoru či monologu?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Czenglish Alert 39: Zapomněl to doma 11 3243 Od Michal poslední příspěvek
před 4 lety