Cvičení: GET (změna stavu)

Vydáno dne 21.11.2019

Umíte správně používat sloveso GET pro vyjádření změny stavu?Pokud si nejste jisti správným užitím, doporučujeme nejprve článek GET – změna stavu.

 1. If you don't have a map, you will probably ________. The place is not easy to find.

  1. get lose
  2. get lost
  3. lose
  4. lost
 2. I ________ in traffic on the way to the airport and missed my plane.

  1. got stuck
  2. got stucked
  3. stuck
  4. stucked
 3. He ________ his best friend when he was twenty. And believe it or not, they are still together.

  1. got married
  2. married
  3. was getting married
  4. was married
 4. Can I put on my jacket? ________ cold in here.

  1. It gets
  2. It was
  3. It's get
  4. It's getting
 5. Look at him. He looks younger. I'm sure ________ a few pounds.

  1. He got lost
  2. He is lost
  3. He's got lost
  4. He's lost
 6. I think ________. I'll finish this beer and then I will probably go home.

  1. I drank
  2. I drunk
  3. I'm getting drank
  4. I'm getting drunk
 7. It was already ________ when I got home from work.

  1. darking
  2. get dark
  3. getting dark
  4. got dark
 8. How was the lecture? – Don't ask. I ________ so I left.

  1. bored
  2. got bored
  3. got boring
  4. was boring
 9. I'm full. ________ five sandwiches!

  1. I got eaten
  2. I got eating
  3. I've got eaten
  4. I've had
 10. How is your son? ________?

  1. Does he get better
  2. Is he getting better
  3. Is he got better
  4. Was he get better
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) d, 5) d, 6) d, 7) c, 8) b, 9) d, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: