REMOVE vs. REPLACE

Vydáno dne 12.12.2019

Pozor na význam těchto sloves. Ani jedno neznamená “přemístit”, jak si někteří studenti myslí. Pletou se ovšem i vzájemně.REMOVE vs. REPLACE

Dnes si ukážeme další slovesa, kde se chybuje v překladu. Obě začínají předponou re-, která většinou označuje, že se něco udělá znovu (redo, rewrite, apod.). Viz článek Prefixes (anglické předpony). U dnešních sloves však tento význam není.

Studenti díky kořenu slov někdy chybně usuzují, že znamenají přemístit. To je ovšem omyl (viz níže).

remove = odstranit

Sloveso remove/rɪ'mu:v/ používáme ve významu odstranit, vyndat, vyjmout apod.

First remove the battery. Then you can remove the SIM card. TTT
Remove the screws using a Phillips screwdriver. TTT
Please remove my address from the e-mail list. TTT  

Může se jednat i o odstranění něčeho nežádoucího, např. skvrny, pihy, tetování apod.

Greasy stains are impossible to remove with cold water. TTT
He wants to have the mole on his back removed. TTT
Can a permanent tattoo be removed? TTT  

Toto sloveso se také používá pro svlečení nějakého oblečení apod.

You have to remove your hat in a courtroom. TTT
He removed his glasses and put them on the night table. TTT
He removed her bra with shaking hands. TTT  

Pozn.: Častější je frázové sloveso take off.

replace = vyměnit, nahradit

Sloveso replace/rɪ'pleɪs znamená vyměnit (vadné za funkční).

Have you replaced the light bulb in the kitchen, honey? TTT
You don't have to replace the soil completely, just the top part. TTT
The room looks nice, but have you considered replacing the old carpet? TTT  

Další význam je nahradit (někoho za někoho jiného).

Mr Stevenson is going to replace Ms White. He will be our new Marketing Manager starting 1 July. TTT
Most of their workers have been replaced with high-tech robots. TTT
He thinks that teachers will be eventually replaced by computers. TTT  

Pozn.: Sloveso replace může mít i význam “vrátit něco na své původní místo”, ale častěji se setkáte se spojením put sth back.

remove / replace the battery

Po přečtení odstavců výše by vám měl být jasný rozdíl mezi těmito větami:

You should remove the battery. TTT
You should replace the battery. TTT

přemístit, přesunout?

Studenti při překladu sloves remove nebo replace občas chybují, protože vychází z kořenů slov move a place a myslí si, že slovesa znamenají přemístit, přesunout.

České přemístit / přesunout / posunout se ale překládá většinou obyčejným move/'mu:v/.

Please move the chair to the back. TTT
Move the contents of the folder to a new location. TTT 

Ve slovníku najdete i sloveso relocate/ˌri:ləʊ'k­eɪt/, které ovšem znamená přemístit místo působiště (např. firmy). Toto sloveso tedy znamená spíše přesídlit, přestěhovat.

We had to relocate the office because the rent was too high. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: