Jak přeložit: drahý, mastný (o penězích)

Vydáno dne 23.01.2020

EXPENSIVE není jediné slovo, které popisuje, že je něco drahé, mastné, předražené apod.Jak přeložit: drahý, mastný (o penězích)

expensive

Bavíte-li se o tom, že je něco drahé, asi se vám vybaví slovíčko expensive/ɪks'pen­sɪv/.

Pozn.: Pozor na výslovnost – v poslední slabice je /s/, nikoli /z/. Více v článku Person, expensive, university, basic….

I didn't buy the coat in the end. It was too expensive. TTT
He took her out to an expensive restaurant and he told her they should break up. TTT
I think a glass of bubbly for fifteen pounds is rather expensive. TTT
The whole house was expensively furnished. TTT 

Opakem je slovo inexpensive/ˌɪnɪks'pen­sɪv/ (levný, nenákladný), které se někdy upřednostňuje před slovem cheap, které by mohlo evokovat, že je něco levné, laciné, nekvalitní.

They sell inexpensive but pretty jewellery. TTT
You can buy them in most shops quite inexpensively. TTT  

expensive vs. high

Stejně jako v češtině, ani v angličtině neřeknete například “drahá cena”. Se slovíčky jako price (cena), costs (náklady), fee (poplatek) apod. použijete přídavné jméno high/'haɪ/.

  • expensive costshigh costs
  • expensive pricehigh price

costly

Sloveso cost/'kɒst/ asi znáte jako stát (o ceně). Odvozené přídavné jméno costly/'kɒstli překládáme jako nákladný. Naznačuje, že je něco neúměrně nebo zbytečně moc drahé. Používá se často v business prostředí.

Such a project would be extremely costly to run. TTT
I understand it was rather costly to install all the computer systems, but it'll pay off in the long run. TTT
Their proposal was rejected as too costly, but I think it was a big mistake. TTT
Repairing the car would be relatively costly. TTT 

pricey

Podstatné jméno price/'praɪs/ je cena. Odvozené přídavné jméno pricey/'praɪsi/ (můžeme psát i pricy) je hovorový výraz, který lze přeložit jako mastný, drahý.

The coat is a bit pricey, don't you think? TTT
The house is fabulous, but a little pricey. TTT
The pricier the jewellery is, the more she likes it. TTT
This watch is definitely more wearable and less pricey. TTT  

Pozn.: Další odvozené slovíčka od slova price jsou overpriced (předražený) nebo highly-priced.

steep

Přídavné jméno steep/'sti:p/ znamená prudký, příkrý či strmý. V hovorové angličtině se ale často používá i ve spojení s cenou. Přeložit se dá jako příliš drahý, mastný, nebo přemrštěný. Vždy však musí být z kontextu jasné, že se bavíme o ceně. Často se dává na konec věty a změkčuje se (a little, a bit).

Sorry, five pounds for a beer is a little steep to me. TTT
The food was nice, but the bill is pretty steep. TTT
Five quid for an espresso? That's a bit steep. TTT  

dear

Slůvko dear/'dɪə/ asi znáte jako drahý – milý. V britské a australské angličtině se však používá i ve smyslu drahý – nákladný. Častěji u nehmotných věcí (zážitků apod.). Naznačuje také, že je něco spíše “zbytečně drahé”. Dnes je mnohými považováno za zastaralé či formální. Většinou nestojí před podstatným jménem.

I believe the restaurant is not too dear, darling. TTT
Well, I'm not paying one pound for a single carrot. That's far too dear. TTT
The computer he bought was extremely dear. TTT 

Spojení cost sb dear/dearly znamená “přijít draho” (nejčastěji obrazně).

It will cost you dearly. TTT
The mistake cost him dear. TTT 

hefty

Přídavné jméno hefty/'hefti/ znamená pořádný, statný, mohutný. Velice často se ale používá ve spojení s penězi. Jako překlad se nabízí tučný, mastný. Většinou se používá před podstatnými jmény jako price, sum apod.

Zoe got a hefty raise after her annual review. TTT
He had to pay a hefty fine for two traffic violations. TTT
She claims that her ex-husband owes her a hefty sum in child support. TTT
The new phone comes with a hefty price tag. TTT  

exorbitant

Přídavné jméno exorbitant/ɪg'zɔ:bɪtə­nt/ lze přeložit jako přemrštěný, přehnaný, nebo ještě lépe nehorázný či horentní.

No, I did not book any of the hotels. Their prices in high season are exorbitant. TTT
The plumber charged me an exorbitant fee. I couldn't believe it. TTT
The dinner was very average and the bill was exorbitant. We're never going there again! TTT
Her exorbitant purchases have driven her deep into debt. TTT 

Další spojení související s vysokou cenou jsou například:

Přepis bublinkové nápovědy: