Přitakání a krátké repliky (cvičení)

Vydáno dne 15.02.2020

Procvičte si používání přitakání (já také, já také ne) a nesouhlasných replik (já ano, já ne).Přitakání a krátké repliky

V článku Přitakání a krátké repliky jsme si vysvětlili používání krátkých replik (já také, já také ne, já ano, já ne). Shrnutí naleznete také v této tabulce.

věta   mám to stejně mám to opačně
kladná I am happy. So am I. I'm not.
záporná I'm not happy. Neither am I. I am.
       
kladná I like it. So do I. I don't.
záporná I don't like it. Neither do I. I do.

Cvičení

Podívejte se na jedenáct krátkých konverzací. Jedná se vždy o dialog mezi dvěma lidmi. Jeden něco řekne, druhý na to reaguje. Vaším úkolem je doplnit vždy krátkou repliku.

Příklad:

Nepoužívejte hovorová přitakání me too či me neither.


 1. I started watching Young Sheldon. – ________________________ . I don't like it very much though.

 2. I don't like Mondays. – ________________________ . Who does?

 3. I'm going to the office party tonight. – ________________________ . I can't.

 4. I don't speak French. – ________________________ . I learned it when I was young.

 5. I haven't heard from him. – Well, ________________________ . I'm getting a little worried.

 6. I'm looking forward to the weekend. – ________________________ . I'm taking my wife to Paris. I can't wait!

 7. I have to go. – ________________________ . In fact, I was supposed to be home an hour ago.

 8. I can't stand people who smoke in public places. – ________________________ . It's so rude!

 9. I forgot about Mom's birthday. – ________________________ . I bought her some flowers.

 10. I've never been to Sweden. – ________________________ . I went there with my wife last year.

 11. My Internet connection is so slow. – ________________________ . It's almost useless!

Správné odpovědi: 1) So did I / So did I. ; 2) Neither do I / Neither do I. ; 3) I'm not / I'm not. ; 4) I do / I do. ; 5) neither have I / neither have I. ; 6) So am I / So am I. ; 7) So do I / So do I. ; 8) Neither can I / Neither can I. ; 9) I didn't / I didn't. ; 10) I have / I have. ; 11) So is mine / So is mine.
Přepis bublinkové nápovědy: