TASTY vs. TASTEFUL

Vydáno dne 12.03.2020

Obě tato přídavná jména jsou odvozena od slova TASTE. Mají ale odlišný význam a samozřejmě se pletou.TASTY vs. TASTEFUL

Obě tato přídavná jména jsou odvozena od slovíčka taste/'teɪst/. Jako sloveso má význam chutnat, ochutnávat.

taste = chutnat, ochutnávat

V použití slovesa taste/'teɪst/ se značně chybuje. Může být totiž dynamické (tvoří i průběhový čas) i stavové (tvoří pouze prostý čas).

She's tasting the soup. = Ochutnává tu polévku. dynamické sloveso
It tastes great. = Chutná to skvěle. stavové sloveso

Druhý problém je, že si české věty “chutná to” a “chutná MI to” máme tendenci překládat stejně.

Chutná to skvěle. = It tastes great.
Chutná mi to. = It tastes me.
Chutná mi to. = like it.

Pokud i vám se použití tohoto slovesa plete, doporučujeme článek Vonět, chutnat. Stejnou chybu dělají totiž studenti i u slovesa smell.

taste = chuť, vkus

Po přečtení řádků výše pak asi nepřekvapí, že podstatné jméno taste znamená chuť.

The taste of the sauce is really good. TTT *1  

Ovšem stejné podstatné jméno má i význam vkus.

She has amazing taste. TTT *2  

Od tohoto slova jsou odvozena dvě různá přídavná jména a ta se poměrně často studentům pletou.

tasty = chutný

Ze slova taste ve významu chuť vznikne tasty/'teɪsti/ = chutný, dobrý (chuťově).

I'm happy you liked the lasagne, but the pasta I had wasn't very tasty. TTT *3
The filling is really tasty. What is in it? TTT *4
This dish is particularly tasty in the summer. TTT *5
You don't have to spend a fortune to make a tasty meal. TTT *6
The soup didn't look very appetizing, but it was actually quite tasty. TTT *7  

Pozn.: Užitečný může být náš článek Jak přeložit: chutný.

V britské hovorové angličtině se stejné slovíčko používá i pro někoho, kdo je “k nakousnutí” (přitažlivý, sexy). Ovšem pozor – někoho by toto použití mohlo urazit.

tasteful = vkusný

Ovšem taste ve významu vkus použije jinou příponu a vznikne tasteful/'teɪstfl­/ = vkusný.

The furniture in the living room wasn't very tasteful. I wonder what the rest of their house looks like. TTT *8
Yes, they carry some tasteful items, but they usually sell cheap souvenirs. TTT *9
The television set sits in a tasteful cabinet. TTT *10
The bed was covered with a tasteful throw that matched the curtains. TTT *11  

Pozn.: Dejte si pozor na příponu -ful, kde se často chybuje. Studenti na konci slova často píšou dvě L. Navíc se chybuje i ve výslovnosti. Více v článku Záludná přípona -FUL.

Odvozené příslovce je tastefully = vkusně.

The dining room was tastefully furnished. TTT *12
He dresses rather tastefully. Not like his brother. TTT *13  

tasteless = bez chuti, nevkusný

Překvapit pak může, že opak obou těchto přídavných jmen je stejný. Je to přídavné jméno tasteless/'teɪstləs = bez chuti (chuťově ne moc dobrý), ale taky nevkusný.

I think strip poker is a tasteless game. TTT *14
The sauce is tasteless. Have you put salt in it? TTT *15  

Pozn.: Existuje i přídavné jméno distasteful/dɪ'steɪs­tfl/, ale to je silnější a znamená nechutný, odporný, ohavný.

Závěr

Pojďme si vše ještě zopakovat:

chuť = taste vkus = taste
chutný = tasty vkusný = tasteful
bez chuti = tasteless nevkusný = tasteless
Překlad:
 1. Chuť té omáčky je vážně dobrá.
 2. Má úžasný vkus.
 3. Jsem rád, že ti ty lasagne chutnaly, ale ty těstoviny, co jsem měljá, nebyly moc chutné.
 4. Ta náplň je opravdu dobrá. Co v ní je?
 5. Tento pokrm je obzvláště chutný v létě.
 6. Abys udělal chutné jídlo, nemusíš utrácet majlant.
 7. Polévka nevypadala moc lákavě, ale byla vlastně poměrně chutná.
 8. Nábytek v obývacím pokoji nebyl zrovna vkusný. Zajímalo by mě, jak vypadá zbytek jejich domu.
 9. Ano, mají na skladu i vkusné věci, ale většinou prodávají laciné suvenýry.
 10. Televizní přijímač je umístěn ve vkusné skříňce.
 11. Na posteli byl vkusný přehoz, který ladil se závěsy.
 12. Jídelna byla vkusně zařízena.
 13. Obléká se poměrně vkusně. Ne jako jeho bratr.
 14. Myslím, že svlékací poker je nevkusná hra.
 15. Ta omáčka je bez chuti. Dal jsi do ní sůl?
Přepis bublinkové nápovědy: