Help for English

Vonět, chutnat

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.10.2015

Jak správně používat anglická slovesa SMELL a TASTE a jak pomocí nich vyjádřit např. to, že nám něco chutná nebo voní.Vonět, chutnat…

Slovesa taste/'teɪst/ (chutnat) a smell/'smel/ (vonět) možná budete znát. Jejich použití je ale trochu záludné, protože se v některých ohledech poměrně zásadně liší od češtiny. Studenti potom ve snaze říct např. “polévka mi chutná” řeknou něco jako The soup tastes me. Abychom se podobným nesmyslným větám vyhnuli, pojďme se na tato slovesa podívat.

Základní významy

Nejprve si musíme uvědomit, že obě slovesa mohou označovat nějakou aktivní činnost – tedy TASTE je ochutnávat a SMELL je čichat nebo přičichnout. Jedná se tu o slovesa tranzitivní, tedy taková, která přibírají předmět (ochutnat KOHO/CO, čichnout si ke KOMU/ČEMU):

Did you taste the soup before you added salt? TTT
Smell this. Do you think it's gone bad? TTT 

Na druhé straně je tu ale pasivní význam, kdy nic neděláme, ale jen něco vnímáme. To se často používá s modálním slovesem CAN / COULD. Opět se jedná o slovesa tranzitivní (s předmětem).

She could taste liquor on his lips. TTT
Can you smell smoke? I think something is burning. TTT 

Třetím významem těchto sloves je, že něco nějak voní (či zapáchá) nebo chutná.

What are you cooking? It smells nice. TTT
Is the milk fresh? It tastes weird. TTT 

Pozor, v těchto případech se používá přídavné jméno (smell nice) a nikoliv příslovce (smell nicely).

V tomto významu slovesa předmět nemají. Pojí se nejčastěji s přídavným jménem (jak je vidět výše), případně s dalšími výrazy:

Her hair smells like cinnamon. TTT
He smelled of cigarettes. TTT 

Voní mi, chutná mi

Nyní se dostaneme k tomu, proč je věta ‘the soup tastes me’ špatně. TASTE + předmět totiž znamená ‘ochutnávat něco/někoho’ nebo ‘cítit chuť něčeho’. Celá věta by potom znamenala ‘ta polévka mě ochutnává / polévka cítí moji chuť’, což je nesmysl.

Jak tedy říci, že nám něco chutná či voní? Máme několik možností:

1) I LIKE bez udání smyslu

Můžeme jednoduše použít slovíčko LIKE a nezaměřovat se vyloženě na konkrétní smysl. Že se jedná o vůni nebo chuť, zřejmě vyplyne z kontextu:

Do you like my perfume? TTT – je jasné, že se ptáme, jestli člověku voní
don't like pea soup. TTT – samozřejmě nemám rád její chuť
I come here often. I like the fish here. TTT 

Kdybychom potřebovali nějak ty smysly rozlišit, můžeme použít podstatné jméno THE SMELL nebo THE TASTE.

like the taste of goat cheese, but I don't like the smell of it. TTT
I don't really like coffee, but I like its smell. TTT 

2) TASTE / SMELL bez předmětu

Na druhou stranu můžeme vynechat udání KOMU něco voní a chutná. O kom mluvíme zase pravděpodobně bude jasné z kontextu:

You smell nice. What are you wearing? TTT – Je jasné, že ten člověk voní mně.
I think it tastes great. TTT – Chutná mi to. Mně.

Závěrem

Vidíte, že vyjádření toho, že nám něco voní či chutná není až tak složité. Důležité je nelpět na doslovném překladu z češtiny. To, že nám tedy např. nechutná polévka, řekneme:

I don't like the soup.
The soup doesn't taste good.

Nezapomeňte na to, že slovo SMELL není samo o sobě pozitivní ani negativní. Lze ho použít pro vůni ale i zápach.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

TASTY vs. TASTEFUL

Obě tato přídavná jména jsou odvozena od slova TASTE. Mají ale odlišný význam a samozřejmě se pletou.

INTERMEDIATE

Jak přeložit: chutný

Dnes se podíváme na několik způsobů, jak přeložit české slůvko “chutný”. Ukážeme si ale i opak.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vonět, chutnat 4 3016 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety