Help for English

Vonět, chutnat

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.10.2015

Jak správně používat anglická slovesa SMELL a TASTE a jak pomocí nich vyjádřit např. to, že nám něco chutná nebo voní.Vonět, chutnat…

Slovesa taste/'teɪst/ (chutnat) a smell/'smel/ (vonět) možná budete znát. Jejich použití je ale trochu záludné, protože se v některých ohledech poměrně zásadně liší od češtiny.

Studenti potom ve snaze říct např. “polévka mi chutná” řeknou něco jako the soup tastes me. Abychom se podobným nesmyslným větám vyhnuli, pojďme se na tato slovesa podívat.

Základní významy

Nejprve si musíme uvědomit, že obě slovesa mohou označovat nějakou aktivní činnost:

 • taste/'teɪst/ – ochutnat (něco)
 • smell/'smel/ – přičichnout (k něčemu)

Jedná se tu o tzv. slovesa tranzitivní, tedy taková, která přibírají předmět (ochutnat KOHO/CO, čichnout si ke KOMU/ČEMU):

Did you taste the soup before you added salt? TTT *1
Smell this. Do you think it's gone bad? TTT *2  

Na druhé straně je tu ale pasivní význam, kdy nic neděláme, ale jen něco vnímáme. To se často používá s modálním slovesem can / could. Opět se jedná o slovesa tranzitivní (s předmětem).

 • taste/'teɪst/ – cítit chuť, rozeznat chuť
 • smell/'smel/ – cítit (nosem)

She could taste liquor on his lips. TTT *3
Can you smell smoke? I think something is burning. TTT *4  

Stavová a dynamická slovesa

V obou významech výše se tedy slovesa dají použít s nějakou osobou (I taste sth, they smell sth) s tím rozdílem, že ve významu ochutnávat, přičichnout jde o tzv. dynamické sloveso, může být v průběhovém čase:

I'm smelling the rose. – Čichám si k růži.
She's tasting the soup. – Ochutnává tu polévku.

Ve významu cítit chuť a cítit (nosem) jde však o sloveso stavové, nepopisuje žádnou aktivitu. Pak lze použít pouze v prostém čase, často se slovesem can/could:

She (could) taste something strange in the drink. – V drinku cítila něco divného.
I (can) smell smoke. – Cítím kouř.

Věta ‘I'm smelling smoke’ by tedy znamenala “čichám kouř”, což patrně nechcete říct.

Pozn.: Více v článku Stavová a dynamická slovesa.

Třetím významem těchto sloves je, že něco nějak voní (či zapáchá) nebo chutná.

What are you cooking? It smells nice. TTT *5
Is the milk fresh? It tastes weird. TTT *6  

Pozor! V těchto případech se používá přídavné jméno (smell nice) a nikoliv příslovce (smell nicely).

V tomto významu slovesa předmět nemají. Pojí se nejčastěji s přídavným jménem (jak je vidět výše), případně s dalšími výrazy:

 • taste/'teɪst/ – chutnat (nějak) (mít nějakou chuť)
 • smell/'smel/ – vonět, páchnout

The soup tastes awful! TTT *7
Her hair smells like cinnamon. TTT *8  

Pozn.: Slovíčko smell se pojí s vůněmi i pachy. Více v článku Jak přeložit: vůně a Jak přeložit: zápach/páchnout.

Voní mi, chutná mi

Nyní se dostaneme k tomu, proč je věta ‘the soup tastes me’ špatně. Sloveso taste s předmětem totiž znamená ‘ochutnávat něco’ nebo ‘cítit chuť něčeho’. Celá věta by potom znamenala ‘ta polévka mě ochutnává / polévka cítí moji chuť’, což je nesmysl.

Jak tedy říci, že nám něco chutná či voní? Máme několik možností:

1) LIKE bez udání smyslu

Můžeme jednoduše použít sloveso like a nezaměřovat se vyloženě na konkrétní smysl. Že se jedná o vůni nebo chuť, zřejmě vyplyne z kontextu:

Do you like my perfume? TTT *9 je jasné, že se ptáme, jestli člověku voní
don't like pea soup. TTT *10 samozřejmě nemám rád její chuť
I come here often. I like the fish here. TTT *11  

Kdybychom potřebovali nějak ty smysly rozlišit, můžeme použít podstatné jméno the smell nebo the taste.

like the taste of goat cheese, but I don't like the smell of it. TTT *12
I don't really like coffee, but I like its smell. TTT *13  

2) TASTE a SMELL bez předmětu

Na druhou stranu můžeme vynechat udání komu něco voní a chutná. O kom mluvíme zase pravděpodobně bude jasné z kontextu:

You smell nice. What are you wearing? TTT *14 Je jasné, že ten člověk voní mně.
I think it tastes great. TTT *15 Chutná mi to. Mně.

Závěrem

Vidíte, že vyjádření toho, že nám něco voní či chutná není až tak složité. Důležité je nelpět na doslovném překladu z češtiny. To, že nám tedy např. nechutná polévka, řekneme:

I don't like the soup.
The soup doesn't taste good.

Překlad:
 1. Ochutnal jsi tu polévku, než jsi tam dal sůl?
 2. Přičichni si k tomu. Myslíš, že je to zkažené?
 3. Cítila na jeho rtech chuť alkoholu.
 4. Necítíš kouř? Myslím, že se něco pálí.
 5. Co to vaříš? Hezky to voní.
 6. Je to mléko čerstvé? Chutná divně.
 7. Ta polévka chutná strašně!
 8. Její vlasy voní jako skořice.
 9. Líbí se ti můj parfém?
 10. Nemám rád hrachovou polévku.
 11. Chodím sem často. Chutnají mi tu ryby.
 12. Chutná mi kozí sýr, ale nevoní mi.
 13. Káva mi moc nechutná, ale voní mi.
 14. Hezky voníš. Jaký parfém to máš?
 15. Myslím, že to chutná skvěle.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

TASTY vs. TASTEFUL

Obě tato přídavná jména jsou odvozena od slova TASTE. Mají ale odlišný význam a samozřejmě se pletou.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert: LOOK či SOUND se nepojí s příslovci

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání příslovce místo přídavného jména za slovesy LOOK, SOUND, FEEL atd.

ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vonět, chutnat 4 4118 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety