Help for English

TASTY vs. TASTEFUL

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.03.2020

Obě tato přídavná jména jsou odvozena od slova TASTE. Mají ale odlišný význam a samozřejmě se pletou.TASTY vs. TASTEFUL

Obě tato přídavná jména jsou odvozena od slovíčka taste/'teɪst/. Jako sloveso má význam chutnat, ochutnávat.

taste = chutnat, ochutnávat

V použití slovesa taste/'teɪst/ se značně chybuje. Může být totiž dynamické (tvoří i průběhový čas) i stavové (tvoří pouze prostý čas).

She's tasting the soup. = Ochutnává tu polévku. dynamické sloveso
It tastes great. = Chutná to skvěle. stavové sloveso

Druhý problém je, že si české věty “chutná to” a “chutná MI to” máme tendenci překládat stejně.

Chutná to skvěle. = It tastes great.
Chutná mi to. = It tastes me.
Chutná mi to. = like it.

Pokud i vám se použití tohoto slovesa plete, doporučujeme článek Vonět, chutnat. Stejnou chybu dělají totiž studenti i u slovesa smell.

taste = chuť, vkus

Po přečtení řádků výše pak asi nepřekvapí, že podstatné jméno taste znamená chuť.

The taste of the sauce is really good. TTT 

Ovšem stejné podstatné jméno má i význam vkus.

She has amazing taste. TTT 

Od tohoto slova jsou odvozena dvě různá přídavná jména a ta se poměrně často studentům pletou.

tasty = chutný

Ze slova taste ve významu chuť vznikne tasty/'teɪsti/ = chutný, dobrý (chuťově).

I'm happy you liked the lasagne, but the pasta I had wasn't very tasty. TTT
The filling is really tasty. What is in it? TTT
This dish is particularly tasty in the summer. TTT
You don't have to spend a fortune to make a tasty meal. TTT
The soup didn't look very appetizing, but it was actually quite tasty. TTT 

Pozn.: Užitečný může být náš článek Jak přeložit: chutný.

V britské hovorové angličtině se stejné slovíčko používá i pro někoho, kdo je “k nakousnutí” (přitažlivý, sexy). Ovšem pozor – někoho by toto použití mohlo urazit.

tasteful = vkusný

Ovšem taste ve významu vkus použije jinou příponu a vznikne tasteful/'teɪstfl­/ = vkusný.

The furniture in the living room wasn't very tasteful. I wonder what the rest of their house looks like. TTT
Yes, they carry some tasteful items, but they usually sell cheap souvenirs. TTT
The television set sits in a tasteful cabinet. TTT
The bed was covered with a tasteful throw that matched the curtains. TTT 

Pozn.: Dejte si pozor na příponu -ful, kde se často chybuje. Studenti na konci slova často píšou dvě L. Navíc se chybuje i ve výslovnosti. Více v článku Záludná přípona -FUL.

Odvozené příslovce je tastefully = vkusně.

The dining room was tastefully furnished. TTT
He dresses rather tastefully. Not like his brother. TTT 

tasteless = bez chuti, nevkusný

Překvapit pak může, že opak obou těchto přídavných jmen je stejný. Je to přídavné jméno tasteless/'teɪstləs = bez chuti (chuťově ne moc dobrý), ale taky nevkusný.

I think strip poker is a tasteless game. TTT
The sauce is tasteless. Have you put salt in it? TTT 

Pozn.: Existuje i přídavné jméno distasteful/dɪ'steɪs­tfl/, ale to je silnější a znamená nechutný, odporný, ohavný.

Závěr

Pojďme si vše ještě zopakovat:

chuť = taste vkus = taste
chutný = tasty vkusný = tasteful
bez chuti = tasteless nevkusný = tastelessAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vonět, chutnat

Jak správně používat anglická slovesa SMELL a TASTE a jak pomocí nich vyjádřit např. to, že nám něco chutná nebo voní.
INTERMEDIATE

Jak přeložit: chutný

Dnes se podíváme na několik způsobů, jak přeložit české slůvko “chutný”. Ukážeme si ale i opak.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 25: LOOK či SOUND se nepojí s příslovci

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání příslovce místo přídavného jména za slovesy LOOK, SOUND, FEEL atd.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář