CLOSE vs. CLOSE

Vydáno dne 12.04.2020

Víte, že slovo CLOSE má dva významy, které se odlišně vyslovují?CLOSE vs. CLOSE

Sloveso close/'kləʊz/ patří do základní slovní zásoby. Více si můžete přečíst v článku Slovíčka OPEN / CLOSE. My se dnes ovšem zaměříme na homografy (tedy slovíčka, která mají stejný pravopis, ale odlišnou výslovnost i význam).

Vedle sloveso close/'kləʊz/ zde totiž máme i přídavné jméno close/'kləʊs/. Výslovnost se liší (ač jen minimálně) a to je důvod, proč zde chybují i pokročilí studenti. Význam slov je následující:

close = zavřít, zavírat

Sloveso close/'kləʊz/ znamená zavřít, zavírat, ale taky třeba zatahovat (závěsy). Je pravidelné, tvary minulého času a příčestí jsou tedy closed /kləʊzd/. Odvozený tvar closing /'kləʊzɪŋ/ se také vyslovuje se /z/, což je pro Čechy poměrně jednoduché.

She forgot to close the kitchen window. TTT *1
Susan closed her eyes and tried to sleep. TTT *2
Close the fridge door. There's nothing in it. TTT *3
When he was closing the curtains, he noticed something strange in the garden. TTT *4 

close vs. lock

Vedle slovesa close/'kləʊz/ (zavřít) máme i sloveso lock/'lɒk/ (zamknout):

He closed the door. = Zavřel dveře.
He locked the door. = Zamknul dveře.

close = blízký, blízko

Slovíčko close/'kləʊs/ může mít funkci přídavného jména blízký nebo příslovce blízko.

I think we are close. TTT *5
Hold me close. TTT *6
He has a sister but they aren't very close. TTT *7  

Často se používá se předložkou to (blízko k někomu/něčemu):

He's very close to his sister. TTT *8
The hotel was close to the beach. TTT *9  

Stupňování

Slovíčko stupňujeme běžně pomocí koncového -er a -est. Jelikož se v základním tvaru vyslovuje /s/, vyslovuje se i v odvozených tvarech:

We're getting closer. TTT *10
She's my closest relative. TTT *11 

Zde studenti často chybují a vyslovují chybně /z/.

Problematické z / s

Chybu ve výslovnosti /z/ a /s/ dělají ostatně studenti velmi často a to i u základních slovíček, např.:

Více v článku Person, expensive, university, basic….

Překlad:
 1. Zapomněla zavřít okno v kuchyni.
 2. Susan zavřela oči a snažila se spát.
 3. Zavři ty dveře lednice. Nic tam není.
 4. Když zatahoval závěsy, všiml si na zahradě něčeho divného.
 5. Myslím, že jsme blízko.
 6. Drž mě blízko u sebe.
 7. On má sestru, ale nejsou si moc blízcí.
 8. Je si se sestrou velmi blízký.
 9. Hotel byl blízko pláže.
 10. Přibližujeme se.
 11. Je moje nejbližší příbuzná.
Přepis bublinkové nápovědy: