Cvičení: Budoucí nebo předbudoucí čas

Vydáno dne 18.04.2020

Poznáte, ve kterých větách má být budoucí a ve kterých předbudoucí čas?Cvičení: Budoucí a předbudoucí čas

Předbudoucí čas není v angličtině úplně běžný, ale pokročilejší studenti by ho měli znát. Píšeme o něm v článku Předbudoucí čas.

POZOR: Studenti se někdy řídí ne úplně dokonalým pravidlem, že pokud je ve větě časové určení s předložkou by (by then, by next week, by the time I get there…), do věty patří předbudoucí čas. To ale ne vždy platí.

Poznáte v následujících deseti větách, kdy do věty patří předbudoucí a kdy pouze budoucí čas?


 1. At this rate, he'll ________ all his money by the end of the month.

  1. have spent
  2. spend
 2. Hopefully the scientists will ________ a cure by the end of the year.

  1. find
  2. have found
 3. The kids will ________ in bed by the time you get back.

  1. be
  2. have been
 4. This time next month, the number of their subscribers will ________.

  1. double
  2. have doubled
 5. By 2030, everyone will ________ to be able to speak English.

  1. have needed
  2. need
 6. The meeting is supposed to last until 2. I think I'll ________ dead by then.

  1. be
  2. have been
 7. I'll post another clue in an hour, but I am guessing someone will ________ it by then.

  1. have solved
  2. solve
 8. By the end of the book, you will ________ how to create your own website.

  1. have learnt
  2. learn
 9. By the end of the book, we will ________ who the murderer was.

  1. have known
  2. know
 10. Someone said that people will ________ on Mars by 2027, but I don't think it's going to happen.

  1. have lived
  2. live
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: