Rainbow Relaxation

Vydáno dne 15.02.2021

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.Rainbow relaxation

Zaposlouchejte se do příjemné relaxační hudby a nechte se provést duhovou relaxací.

Můžete využít i video verzi na YouTube:

Dokument PDF s celým textem relaxace najdete zde.

Pokročilá slovíčka z této relaxace naleznete zde.

Duševní hygiena ve škole

Také vám někdy připadá, že škola zcela zbytečně vytváří stresové situace, které vlastně nikomu neprospívají? Učitelé i žáci jsou například vystavováni tlaku na to, aby zvládli “probrat” všechnu látku, stihli “nasbírat” potřebný počet známek a měli všechno “správně a v pořádku”, kdyby náhodou přišla kontrola. V této nepříjemné atmosféře pak děti často zažívají úzkost, strach a frustraci vyplývající z autoritativního přístupu některých učitelů, ze zkoušení před tabulí, nečekaných písemek, neobjektivního známkování a tak podobně. O stresující zátěžové situace není tedy ve škole nouze.

V ideálním případě by bylo skvělé, kdyby škola tyto stresové situace nevytvářela, protože, jak je známo, ve stresu se člověk nic nenaučí. Nicméně víme, že ne vždy je vše “značka ideál”, a proto se dnes zaměříme na to, jak můžeme ve škole stresové situace účinným způsobem kompenzovat díky technikám psychohygieny. V současné době již není žádným překvapením ani v přísně vědeckých kruzích, že díky duševní hygieně uvolňujeme fyzické i psychické napětí a lépe se pak soustředíme, více si pamatujeme a snáze se učíme. Zařadíme-li tedy techniky psychohygieny do našich hodin, nejenže tak ve třídě vytvoříme příjemné a klidné prostředí pro učení, ale také žáky naučíme cenným životním dovednostem, které jim pomohou předcházet stresu a vyrovnávat se s ním.

Běžně se školáci s tématem duševní hygieny setkají pouze okrajově a teoreticky v přírodovědě a přírodopise, prakticky možná v hodinách osobnostního rozvoje, případně v hodinách některých osvícených učitelů, kteří považují duševní hygienu za základní výbavu do života, a tudíž za podstatnou součást vzdělávání ve škole. Buďte i Vy osvíceným učitelem a zařaďte psychohygienu do hodin angličtiny! Ukážeme vám, jak na to.

Aktivita Rainbow relaxation v sobě snoubí relaxaci i meditaci. Zaměřuje se jak na uvolnění našeho těla, tak na zklidnění našich myšlenek a mentální odpočinek. Je tak ideální každodenní prevencí proti stresu a může také žákům pomoci, aby se dokázali vyrovnat se stresovou zátěží. V hodině angličtiny můžete tuto aktivitu použít v každé fázi hodiny, a to jak v prezenční, tak i v online výuce. Pokud ji zařadíte hned na začátek, vytvoříte tak skvělé prostředí pro koncentraci a učení. Můžete ji použít také jako mentální přípravu před důležitou prezentací nebo testem. Po testu nebo na konci hodiny zase přinese zklidnění a důležitý odpočinek. Věříme, že tato technika bude cenná i pro vás.

O autorkách

Helena Zitková a Hana Vykoupilová společně napsaly knihu Připravte děti na život: Rozvoj soft skills pro každého, která vyšla v září 2021 v naklada­telství BizBooks. Více informací a další nahrávky různých technik duševní hygieny naleznete zde: https://www.learninghub.cz/soft-skills/

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD – Mezinárodně certifikovaná koučka, lektorka soft skills, kvalifikovaná lektorka dalšího vzdělávání, architektka firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka. Působí pod vlastními značkami Inspirro (www.inspirro.cz) a Hanna.Vykoupilová (www.hanavykoupilova.com).

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. – Lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání. Připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, obecné i oborové didaktiky a pedagogiky. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základní i střední škole i v soukromém a firemním sektoru.

Přepis bublinkové nápovědy: