Help for English

Rainbow Relaxation (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.02.2020

Slovíčka z ‘duhové relaxace’ na Help for English 
absorb - vstřebat, absorbovat, vsakovat
BrE
/əb'zɔ:b/ Přehrát
AmE
/əb'zɔ:rb/ Přehrát

verb - to take something (esp. a liquid) in

 
attention - pozornost, pozor
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

 
bask - slunit se, vyhřívat se (na slunci)
BrE
/'bɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'bæsk/ Přehrát

verb - to relax in a warm, sunny place

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

 
calm - klidný, tichý
BrE
/'kɑ:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:m/ Přehrát

adjective - quiet and peaceful

 
cleanse - čistit, vyčistit, pročistit
BrE
/'klenz/ Přehrát
AmE
/'klenz/ Přehrát

verb - to make something clean

embrace
embrace - obejmout, objímat
BrE
/ɪm'breɪs/ Přehrát
AmE
/ɪm'breɪs/ Přehrát

verb - to put your arms around somebody to show your affection

 
exhale - vydechovat, vydechnout
BrE
/ɪks'heɪl/ Přehrát
AmE
/ɪks'heɪl/ Přehrát

verb - to breathe out, to push air out of your lungs

 
float - vznášet se, plout
BrE
/'fləʊt/ Přehrát
AmE
/'floʊt/ Přehrát

verb - to stay on top of water, to stay in the air

 
focus - soustředit se, zaměřit se
BrE
/'fəʊkəs/ Přehrát
AmE
/'foʊkəs/ Přehrát

verb - to concentrate on something and give it all your attention

 
gently - měkce, jemně
BrE
/'dʒentli/ Přehrát
AmE
/'dʒentli/ Přehrát

adverb - in a gentle way

 
glow - tlumená záře, tlumené světlo
BrE
/'gləʊ/ Přehrát
AmE
/'gloʊ/ Přehrát

noun - a soft steady light

 
imagine - představit si
BrE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát

verb - to form a picture in your mind

 
immerse - ponořit se (např. do práce), pohroužit se
BrE
/ɪ'mɜ:s/ Přehrát
AmE
/ɪ'mɜ:rs/ Přehrát

verb - to involve oneself completely in something

indigo
indigo - indigový
BrE
/'ɪndɪgəʊ/ Přehrát
AmE
/'ɪndɪgoʊ/ Přehrát

adjective - very dark purplish blue

 
inhale - vdechovat, inhalovat
BrE
/ɪn'heɪl/ Přehrát
AmE
/ɪn'heɪl/ Přehrát

verb - to breathe in, to draw air into your lungs

 
mist - mlha, mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

 
refresh - osvěžit, občerstvit
BrE
/rɪ'freʃ/ Přehrát
AmE
/rɪ'freʃ/ Přehrát

verb - to make fresh again, to restore energy

 
soothing - uklidňující, zklidňující, utěšující
BrE
/'su:ðɪŋ/ Přehrát
AmE
/'su:ðɪŋ/ Přehrát

adjective - making something less painful, making somebody feel less unhappy or sad etc.

 
swirl - vířit, točit se
BrE
/'swɜ:l/ Přehrát
AmE
/'swɜ:rl/ Přehrát

verb - to move or make something move in quick circular movements

 
vitality - vitalita, vitálnost, životní síla
BrE
/vaɪ'tæləti/ Přehrát
AmE
/vaɪ'tælət̬i/ Přehrát

noun - strength and energy

 
weightless - lehký, nic nevážící
BrE
/'weɪtləs/ Přehrát
AmE
/'weɪtləs/ Přehrát

adjective - having or appearing to have very little weightPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Rainbow Relaxation

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 23: Relax

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání slova RELAX jako podstatného jména.

INTERMEDIATE

Balloon Voyage

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám opět přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář