Help for English

Rainbow Relaxation

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.02.2021

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.Rainbow relaxation

Zaposlouchejte se do příjemné relaxační hudby a nechte se provést duhovou relaxací.

Můžete využít i video verzi na YouTube:

Dokument PDF s celým textem relaxace najdete zde.

Pokročilá slovíčka z této relaxace naleznete zde.

Duševní hygiena ve škole

Také vám někdy připadá, že škola zcela zbytečně vytváří stresové situace, které vlastně nikomu neprospívají? Učitelé i žáci jsou například vystavováni tlaku na to, aby zvládli “probrat” všechnu látku, stihli “nasbírat” potřebný počet známek a měli všechno “správně a v pořádku”, kdyby náhodou přišla kontrola. V této nepříjemné atmosféře pak děti často zažívají úzkost, strach a frustraci vyplývající z autoritativního přístupu některých učitelů, ze zkoušení před tabulí, nečekaných písemek, neobjektivního známkování a tak podobně. O stresující zátěžové situace není tedy ve škole nouze.

V ideálním případě by bylo skvělé, kdyby škola tyto stresové situace nevytvářela, protože, jak je známo, ve stresu se člověk nic nenaučí. Nicméně víme, že ne vždy je vše “značka ideál”, a proto se dnes zaměříme na to, jak můžeme ve škole stresové situace účinným způsobem kompenzovat díky technikám psychohygieny. V současné době již není žádným překvapením ani v přísně vědeckých kruzích, že díky duševní hygieně uvolňujeme fyzické i psychické napětí a lépe se pak soustředíme, více si pamatujeme a snáze se učíme. Zařadíme-li tedy techniky psychohygieny do našich hodin, nejenže tak ve třídě vytvoříme příjemné a klidné prostředí pro učení, ale také žáky naučíme cenným životním dovednostem, které jim pomohou předcházet stresu a vyrovnávat se s ním.

Běžně se školáci s tématem duševní hygieny setkají pouze okrajově a teoreticky v přírodovědě a přírodopise, prakticky možná v hodinách osobnostního rozvoje, případně v hodinách některých osvícených učitelů, kteří považují duševní hygienu za základní výbavu do života, a tudíž za podstatnou součást vzdělávání ve škole. Buďte i Vy osvíceným učitelem a zařaďte psychohygienu do hodin angličtiny! Ukážeme vám, jak na to.

Aktivita Rainbow relaxation v sobě snoubí relaxaci i meditaci. Zaměřuje se jak na uvolnění našeho těla, tak na zklidnění našich myšlenek a mentální odpočinek. Je tak ideální každodenní prevencí proti stresu a může také žákům pomoci, aby se dokázali vyrovnat se stresovou zátěží. V hodině angličtiny můžete tuto aktivitu použít v každé fázi hodiny, a to jak v prezenční, tak i v online výuce. Pokud ji zařadíte hned na začátek, vytvoříte tak skvělé prostředí pro koncentraci a učení. Můžete ji použít také jako mentální přípravu před důležitou prezentací nebo testem. Po testu nebo na konci hodiny zase přinese zklidnění a důležitý odpočinek. Věříme, že tato technika bude cenná i pro vás.

O autorkách

Helena Zitková a Hana Vykoupilová společně připravují knihu o rozvoji soft skills nejen pro děti, která vyjde v září 2021 v naklada­telství BizBooks. Více informací a další nahrávky různých technik duševní hygieny naleznete zde: https://www.learninghub.cz/soft-skills/

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD – Mezinárodně certifikovaná koučka, lektorka soft skills, kvalifikovaná lektorka dalšího vzdělávání, architektka firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka. Působí pod vlastními značkami Inspirro (www.inspirro.cz) a Hanna.Vykoupilová (www.hanavykoupilova.com).

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. – Lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání. Připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, obecné i oborové didaktiky a pedagogiky. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základní i střední škole i v soukromém a firemním sektoru.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 23: Relax

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Pozor na nesprávné používání slova RELAX jako podstatného jména.

ALL LEVELS

Co je na angličtině nejdůležitější?

Co je potřeba se nejvíce učit, pokud se chci naučit dobře anglicky? Existuje na to nějaká jasná odpověď?
ALL LEVELS

Jak na to: SPEAKING

Chtěli byste se naučit mluvit anglicky plynule, bez koktání? Chcete aby Vaše angličtina zněla opravdu anglicky?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář