Help for English

Balloon Voyage

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.03.2021

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám opět přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.Balloon Voyage

V návaznosti na článek Rainbow relaxation pokračujeme v tématu psychohygieny a možnostech podpory duševní pohody žáků i učitelů. Dnes představíme další techniku rozvoje soft skills, která pomáhá vyrovnávat se se stresujícími zátěžovými situacemi, a to nejen ve spojení se školou. Díky ní budou mít vaši žáci možnost osvojit si další cennou životní dovednost, a ještě si k tomu procvičit angličtinu.

Zaposlouchejte se do příjemné relaxační hudby a nechte se provést balonovou relaxací.

Můžete využít i video verzi na YouTube:

Dokument PDF s celým textem relaxace najdete zde.

Pokročilá slovíčka z této relaxace naleznete zde.

Duševní pohoda (nejen) ve škole

Napadlo vás někdy, že myšlenky, které nosíte v hlavě, ovlivňují to, jak se cítíte a jakou máte náladu? Některé naše myšlenky přinášejí radost, dobrý pocit a energii, jiné naopak naši mysl zatemňují a vedou k nepříjemným pocitům. Naše nepříjemné myšlenky a pocity mívají navíc takovou vlastnost, že se neustále vrací a chtějí s námi být co nejdéle. Určitě se vám také někdy stalo, že se vám nějaká nepříjemná myšlenka bez pozvání opakovaně vkrádala do mysli a žádala si vaši téměř neustálou pozornost. Nikomu ale neprospívá, když se v myšlenkách stále dokola zaobírá nepříjemnými zážitky, různými strachy či křivdami. Neustálé přemítání o tom samém totiž představuje nebezpečnou zátěž, která je jednou z příčin chronického stresu a může být tedy pro nás velmi vyčerpávající. Nejenže se pak cítíme “pod psa”, jsme podráždění a špatně se na cokoliv soustředíme, zároveň se také chronický stres podepisuje na našem zdraví.

V zájmu zachování našeho psychického i fyzického zdraví se ale můžeme vědomě rozhodnout, že nebudeme stále se vracející myšlenky podporovat v jejich neodbytnosti a dotěrnosti. Jak to ale udělat? Opustit takovou vtíravou myšlenku a odhodit tak zbytečnou zátěž nemusí být totiž vůbec jednoduché. Nám se však podařilo vymyslet techniku, která v odhazování myšlenkové zátěže výrazně pomáhá, a díky které se mentálně zbavujeme toho, co v mysli nechceme mít. Nazvaly jsme ji Balloon Voyage. Spočívá v tom, že v naší představě doslova odstřiháváme velkými nůžkami závaží na koši létajícího balónu, aby mu nic nebránilo v letu. Závaží přitom reprezentuje naše nepříjemné a tíživé pocity a myšlenky. Někdo sice může namítnout, že pouhá představa odhazování “pytlů” s těžkostmi nebude mít žádný smysl, protože fyzicky v balónu nepoletí, nicméně z neurologického úhlu pohledu se představování si nějakého činu a jeho reálné uskutečnění od sebe tolik neliší. Je prokázáno, že vše, co si v mysli představíme, zanechává v našem mozku hmotné stopy. Pokud tedy budeme naši mysl čistit od zátěžových myšlenek, skutečně se jich můžeme zbavit.

Techniku Balloon Voyage lze použít jak v prezenční tak v online výuce. Jedná se o tzv. extenzivní poslech, při kterém žáci nemají při poslechu nahrávky (ve fázi while-listening) žádný úkol zaměřený na kontrolu porozumění. Jen poslouchají a vnímají svůj prožitek. Nicméně jako přípravnou aktivitu před samotným poslechem (ve fázi pre-listening) lze například zařadit seznámení s vybranou slovní zásobou nebo je možné žáky vtáhnout do tématu společnou diskusí, diskusí ve dvojicích či skupinkách. Žáci se mohou pobavit o tom, zda by chtěl někdo vyzkoušet let balónem nebo zda někdo tuto zkušenost má; případně jak vypadá horkovzdušný balón a na jakém principu funguje, u pokročilejších studentů se můžeme zaměřit i na rozdíl mezi principem létání u plynového a horkovzdušného balónu. Pro závěrečnou část poslechového cvičení (ve fázi post-listening) je v souladu s rozvojem soft-skills ideální zařadit reflexi prožitku, která je prostředkem pro zvědomění vlastní zkušenosti, a vede tak k přirozenému procesu osvojování si dovedností. V této fázi tedy doporučujeme společnou diskusi se žáky na základě těchto otázek: How do you feel right now? What did your balloon look like? How did you feel in your balloon? What did the weights do after you cut them? Would you like to share the names of your weights?

TIP: Pokud se i učitel zaposlouchá do Balloon Voyage a poté se zapojí do společné reflexe, podpoří tím svou duševní pohodu a rozvoj vlastních soft skills. Společným sdílením navíc buduje dobré vztahy se žáky a podporuje pozitivní klima ve třídě, čímž významně přispívá k efektivitě učení.

Buďte tedy učitelem, který se učí spolu se svými žáky, a zařaďte psychohygienu do hodin angličtiny! Věříme, že aktivita Balloon Voyage se bude hodit vám i vašim žákům. Zaposlouchejte se tedy do příjemné relaxační hudby, proleťte se balónem a odhoďte po cestě vše, co vás tíží.

O autorkách

Helena Zitková a Hana Vykoupilová společně napsaly knihu Připravte děti na život: Rozvoj soft skills pro každého, která vyšla v září 2021 v naklada­telství BizBooks. Více informací a další nahrávky různých technik duševní hygieny naleznete zde: https://www.learninghub.cz/soft-skills/

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD – Mezinárodně certifikovaná koučka, lektorka soft skills, kvalifikovaná lektorka dalšího vzdělávání, architektka firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka. Působí pod vlastními značkami Inspirro (www.inspirro.cz) a Hanna.Vykoupilová (www.hanavykoupilova.com).

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. – Lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání. Připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, obecné i oborové didaktiky a pedagogiky. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základní i střední škole i v soukromém a firemním sektoru.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Rainbow Relaxation

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

INTERMEDIATE

Tree House

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou vám přinášíme další příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

PRE-INTERMEDIATE

Balloon Voyage (vocabulary)

Slovní zásoba z anglické verze ‘Balonové relaxace’

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář