Help for English

Tree House

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.04.2021

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou vám přinášíme další příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.Tree House

V návaznosti na články Rainbow relaxation a Balloon Voyage pokračujeme v tématu duševní hygieny a rozvoji soft skills (nejen) ve škole. Dnes vám představíme další techniku, která slouží jako mentální příprava na různé události našeho života. Jde o tzv. vizualizaci, při níž si představujeme průběh nebo výsledek určité činnosti přesně tak, jako kdybychom ji skutečně zažívali. Současně se soustředěným poslechem anglické nahrávky si tak vaši žáci mohou osvojit další cennou dovednost pro spokojený a úspěšný život.

Zaposlouchejte se do relaxační hudby a nechte se provést příjemnou představou domu v koruně stromu.

Můžete využít i video verzi na YouTube:

Dokument PDF s celým textem relaxace najdete zde.

Pokročilá slovíčka z této relaxace naleznete zde.

Představte si svůj úspěch a máte k němu otevřenou cestu

Vzpomenete si ještě na dobu, kdy jste chodili do autoškoly a chystali se na závěrečnou zkoušku z řízení? Vybavíte si ještě vaše pocity? Možná jste si ve své nervozitě představovali ty nejhorší katastrofické scénáře, které by vás mohly při jízdě potkat. Nebo jste si možná naopak představovali hladký průběh jízdy a radost z hotového řidičáku. Je prokázáno, že pokud jste si představovali pozitivní průběh a výsledek závěrečné jízdy, výrazně jste přispěli k jejímu skutečnému úspěšnému zakončení. Jak již bylo řečeno v souvislosti s mentálním odhazováním závaží horkovzdušného balónu v technice Balloon Voyage, „představování si“ totiž vede k aktivování mnoha stejných částí mozku, které by byly zapojeny, pokud bychom danou činnost skutečně dělali. To prakticky znamená, že náš mozek nerozlišuje, jestli se věci skutečně staly nebo nestaly. Pro náš mozek prostě jsou.

Vizualizace ve smyslu mentálního tréninku není ale jen tak obyčejnou představou. Vědomě při ní zapojujeme naše smysly a emoce. Vidíme sami sebe při činnosti a splnění svého cíle, slyšíme okolní zvuky, cítíme vůně a chutě spojené s prožívaným úspěchem, případně se „virtuálně“ dotýkáme věcí, které nás obklopují. Můžeme také vnitřně prožívat radost a euforii z úspěchu. Zkrátka pokud dokážeme svůj úspěch v naší představě naplno prožít, spouští to v našem mozku stejné pochody, jako kdybychom ho již opravdu zažili. Kromě toho, že díky vizualizaci můžeme strávit příjemný čas ve své představě a tím načerpat energii, můžeme se také v hlavě připravit na události, které nás čekají, a na cíle, kterých chceme dosáhnout. Je to vlastně taková příprava našeho těla na to, co chceme ve skutečnosti zažít. Vizualizovat si můžeme cokoliv. V kontextu angličtiny například od jednoduchého cíle umět slovíčka z vybraného okruhu slovní zásoby, přes dovednost přečíst si knihu v anglickém originále, až po zvládnutí třeba zkoušky CAE.

Sama vizualizace by však k dosažení úspěchu nestačila. Ta nám otevírá pomyslné dveře k úspěchu, vstoupit do nich však musíme sami. Jinými slovy, pouze v kombinaci s aktivními kroky, které vedou k cíli, přináší vizualizace svůj efekt. Pokud se tedy chceme například naučit anglicky, nestačí si jen představovat, jak dobře se cítíme v situaci, kdy plynule hovoříme s rodilým mluvčím, ale musíme se angličtině také věnovat, obklopit se jí, vyhledávat příležitost ke komunikaci, číst si v angličtině, dívat se na filmy a seriály v původním anglickém znění, případně s anglickými titulky, poslouchat anglické texty a cokoliv dalšího, co nás baví.

Stejně jako každou jinou dovednost je vizualizaci možné trénovat. Nabízíme vám techniku Tree house, která její soustředěný trénink umožňuje. Hodinu můžete začít diskusí o virtuální realitě a vizualizaci k ní připodobnit. Základním principem je, že ačkoliv něco v dané chvíli neexistuje, my si to můžeme představit tak, jakoby to bylo skutečné. Před samotným provedením techniky se žáků můžete také zeptat, v jakých situacích by se jim mohla vizualizace hodit. V následné reflexi dejte žákům prostor pro sdílení jejich představ domů v korunách stromů. Můžete je vést těmito otázkami: *What did your tree house look like? What did you see there? What did you hear? What did you smell? Did you taste anything? How did you feel in your tree house? *

Nechte se tedy provést soustředěným tréninkem vizualizace a otevřete si dveře svého úspěchu!

O autorkách

Helena Zitková a Hana Vykoupilová společně napsaly knihu Připravte děti na život: Rozvoj soft skills pro každého, která vyšla v září 2021 v naklada­telství BizBooks. Více informací a další nahrávky různých technik duševní hygieny naleznete zde: https://www.learninghub.cz/soft-skills/

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD – Mezinárodně certifikovaná koučka, lektorka soft skills, kvalifikovaná lektorka dalšího vzdělávání, architektka firemních vzdělávacích a rozvojových programů. Ve své praxi využívá celostní přístup k rozvoji potenciálu a posílení vnitřní moudrosti každého člověka. Působí pod vlastními značkami Inspirro (www.inspirro.cz) a Hanna.Vykoupilová (www.hanavykoupilova.com).

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. – Lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostního rozvoje a inovativních přístupů a metod ve výchově a vzdělávání. Připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech soft skills, obecné i oborové didaktiky a pedagogiky. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny na základní i střední škole i v soukromém a firemním sektoru.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Rainbow Relaxation

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

INTERMEDIATE

Balloon Voyage

Ve spolupráci s Helenou Zitkovou a Hanou Vykoupilovou, které se zabývají rozvojem soft skills (tzv. měkkých dovedností), vám opět přinášíme příjemně uklidňující aktivitu vhodnou pro žáky a studenty každého věku s úrovní jazyka pre-intermediate a vyšší.

PRE-INTERMEDIATE

Balloon Voyage (vocabulary)

Slovní zásoba z anglické verze ‘Balonové relaxace’

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář