Trpný rod s předložkou BY nebo WITH

Vydáno dne 28.04.2021

Kdy se trpný rod používá s předložkou BY a kdy s předložkou WITH.Trpný rod s předložkou BY nebo WITH

Ve větách v trpném rodě se často objevují vazby s předložkami BY nebo WITH. Protože se obě do češtiny překládají pomocí 7. pádu (kým? čím?), často se studentům pletou. Trpnému rodu obecně se věnujeme v článku Trpný rod (the passive).

Předložka BY v trpném rodě

Předložku by/'baɪ/ používáme pro vyjádření činitele děje, tedy osoby nebo věci, která něco udělala.

The poem was written by John Keats. TTT *1 – John Keats ji napsal, on byl činitel děje
The book will be published by Pearson. TTT *2 – Pearson ji vydá, činitelem je to nakladatelství
I was woken up by a loud noise. TTT *3 – mé probuzení způsobil ten hluk

Vidíte, že jako činitel vůbec nemusí být člověk. Důležité je, že daná věc či daný člověk je zodpovědný za děj, který ve větě sloveso vyjadřuje.

Předložka WITH v trpném rodě

Předložku with/'wɪð/ používáme pro vyjádření nástroje, prostřednictvím kterého něco je, bylo nebo bude uděláno. Nemluvíme tu tedy o tom, kdo ten nástroj používá (to je ten skutečný činitel), ale pouze o nástroji či prostředku.

The object was carved with a knife. TTT *4 – neříkáme, kdo ten objekt vyřezal, ale jaký nástroj byl použit.
He was hit with a baseball bat. TTT *5 – nevíme kdo, pouze co bylo použito
The graffiti was made with white paint. TTT *6 – čím, nikoliv kým

V těchto případech se zpravidla jedná o neživotné věci či předměty. Je nepravděpodobné, že by se jako nástroj dal použít člověk.

Obojí je někdy možné

V případě neživotných věcí je někdy otázka, zda daná věc je skutečným činitelem, nebo je pouze nástrojem. Porovnejte např. věty:

He was hit by a brick. TTT *7
He was hit with a brick. TTT *8 

V prvním případě byl dotyčný zasažen pravděpodobně padající cihlou někde na staveništi. Cihla sama je činitelem děje, ta cihla ho zasáhla. Ve druhém případě je naopak cihla použita jako nástroj. Někdo tedy vzal do ruky cihlu a tou cihlou dotyčného praštil.

Více se o vyjádření kým? čím? v angličtině dozvíte v článku Vyjádření způsobu pomocí BY a WITH.

Překlad:
  1. Tu báseň napsal John Keats.
  2. Tu knihu vydá nakladatelství Pearson.
  3. Probudil mě hlasitý hluk.
  4. Ten předmět byl vyřezán nožem.
  5. Praštili ho baseballovou pálkou.
  6. To graffiti bylo udělané bílou barvou.
  7. Zasáhla ho cihla.
  8. Praštili ho cihlou.
Přepis bublinkové nápovědy: