Help for English

Vyjádření způsobu pomocí BY a WITH

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.04.2019

Příslovečná určení způsobu s předložkami BY a WITH.Vyjádření způsobu pomocí BY a WITH

V rámci příslovečných určení pro vyjádření způsobu se v angličtině používají nejčastěji předložky by/'baɪ/ a with/'wɪð/. V tomto článku se podíváme, jaký je mezi nimi rozdíl a představíme si i další možnosti (without, through či using).

by – způsobem, metodou

Předložka by vyjadřuje způsob či metodu, jak něčeho dosáhnout, nebo jak se někam dostat.

He got to where he is by hard work and perseverance. TTT *1
We will contact you by e-mail. TTT *2
I paid by credit card. TTT *3
We can get there by train or by plane. TTT *4
The burglar must have escaped by the back door. TTT *5  

Často se zde jedná o víceméně ustálená spojení, jako je např. by car, by road, by air, by mistake apod.

Za předložkou by často následuje sloveso ve tvaru gerundia (by doing, by saying, by hitting atd.)

You can only win by taking risks. TTT *6
He started his talk by quoting Albert Einstein. TTT *7
You can open the doors by pressing this button. TTT *8
You can relieve an itch by scratching it, but it will probably just make it worse. TTT *9
She tried to see over the wall by standing on her toes. TTT *10  

Pro opak (bez něčeho, aniž by někdo něco udělal) zde můžeme použít předložku without/wɪð'aʊt/.

He knew how to ride the bike without holding the handlebars. TTT *11
He never won without cheating. TTT *12  

through – prostřednictvím

Podobně jako by lze použít i předložku through – prostřednictvím če­ho.

You can achieve a lot through hard work. TTT *13
He improved through practicing every day. TTT *14
Some tried to gain advantages through bribery. TTT *15
Did you get the job through someone? TTT *16  

with – nástrojem

Předložka with se pojí s nástrojem, pomocí kterého někdo něco dělá.

He tried to swat the fly with a newspaper. TTT *17
Do you know how to chop firewood with an axe? TTT *18
The boy drew a circle with a compass. TTT *19  

Pro opak opět můžeme použít předložku without – bez čeho.

Can you draw a straight line without a ruler? TTT *20
You can't fix it without a screwdriver. TTT *21  

using – pomocí

Zajímavé je, že jako předložku můžeme u nástrojů použít i přítomné příčestí slovesa use, tedy using.

He opened the box using a screwdriver. TTT *22
They fought using swords and shields. TTT *23
You can measure this angle using a protractor. TTT *24
The teacher spoke to her using sign language. TTT *25  

by a with v trpném rodě

S předložkami BY a WITH se studenti často potýkají i v trpném rodě. Předložku by používáme pro vyjádření činitele (kdo nebo co něco způsobilo), with pro nástroje (čím někdo něco způsobil).

damaged by a burglar – lupič byl činitel (způsobil to lupič)
damaged by a tornado – tornádo bylo činitelem (způsobilo to tornádo)
damaged with an axe – sekyra byla nástroj (nezpůsobila to sekyra, ale někdo, kdo tu sekyru použil)

The cabin was destroyed by fire. TTT *26
The temple was built by the Aztecs. TTT *27
This is one of the best pieces composed by Mozart. TTT *28
You could be hit by a truck tomorrow. You never know. TTT *29  

The door was unlocked with a bobby pin. TTT *30
The victim was hit with a blunt object. TTT *31
The car window was broken with a rock. TTT *32  

Více se o trpném rodě dočtete v článku Trpný rod (the passive).

Překlad:
 1. Dostal se tam, kde je, skrze tvrdou práci a vytrvalost.
 2. Spojíme se s vámi e-mailem.
 3. Zaplatil jsem kreditní kartou.
 4. Můžeme se tam dostat vlakem nebo letadlem.
 5. Lupič musel uniknout zadními dveřmi.
 6. Vyhrát můžeš jen tím, že budeš riskovat.
 7. Svoji přednášku zahájil citací Alberta Einsteina.
 8. Ty dveře můžeš otevřít stisknutím tohoto tlačítka.
 9. Můžeš zkusit zmírnit svědění tím, že si to místo poškrábeš, ale pravděpodobně to tím ještě zhoršíš.
 10. Zkusila nahlédnout přes zeď tak, že se postavila na špičky.
 11. Uměl jezdit na kole bez držení řídítek.
 12. Nikdy nevyhrál, aniž by podváděl.
 13. Tvrdou prací toho můžeš hodně dosáhnout.
 14. Zlepšil se tím, že každý den cvičil.
 15. Někteří se pokoušeli získat výhody prostřednictvím úplatků.
 16. Tu práci jsi sehnal skrze někoho?
 17. Pokusil se tu mouchu zaplácnout novinami.
 18. Umíš štípat dříví sekyrou?
 19. Chlapec narýsoval kružítkem kružnici.
 20. Umíš nakreslit rovnou čáru bez pravítka?
 21. Bez šroubováku to nepůjde opravit.
 22. Otevřel tu bednu pomocí šroubováku.
 23. Bojovali pomocí mečů a štítů.
 24. Tento úhel můžeš změřit pomocí úhloměru.
 25. Učitelka na ni mluvila pomocí znakové řeči.
 26. Ten srub zničil oheň.
 27. Ten chrám postavili Aztékové.
 28. Toto je jedna z nejlepších skladeb, které Mozart napsal.
 29. Klidně tě zítra může přejet náklaďák. To nemůžeš nikdy vědět.
 30. Ty dveře byly odemčeny sponkou do vlasů.
 31. Oběť praštili tupým předmětem.
 32. Okénko u auta bylo rozbito kamenem.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Překlad českého "u"

Víte, jak správně přeložit české “u”? V angličtině se nabízí hned několik předložek.

INTERMEDIATE

Spojení MEET WITH

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.
INTERMEDIATE

Slovesa s předložkami

Otestujte svoji znalost sloves s předložkami.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář