Help for English

Vyjádření způsobu pomocí BY a WITH

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.04.2019

Příslovečná určení způsobu s předložkami BY a WITH.Vyjádření způsobu pomocí BY a WITH

V rámci příslovečných určení pro vyjádření způsobu se v angličtině používají nejčastěji předložky by/'baɪ/ a with/'wɪð/. V tomto článku se podíváme, jaký je mezi nimi rozdíl a představíme si i další možnosti (without, through či using).

by – způsobem, metodou

Předložka by vyjadřuje způsob či metodu, jak něčeho dosáhnout, nebo jak se někam dostat.

He got to where he is by hard work and perseverance. TTT
We will contact you by e-mail. TTT
I paid by credit card. TTT
We can get there by train or by plane. TTT
The burglar must have escaped by the back door. TTT 

Často se zde jedná o víceméně ustálená spojení, jako je např. by car, by road, by air, by mistake apod.

Za předložkou by často následuje sloveso ve tvaru gerundia (by doing, by saying, by hitting atd.)

You can only win by taking risks. TTT
He started his talk by quoting Albert Einstein. TTT
You can open the doors by pressing this button. TTT
You can relieve an itch by scratching it, but it will probably just make it worse. TTT
She tried to see over the wall by standing on her toes. TTT 

Pro opak (bez něčeho, aniž by někdo něco udělal) zde můžeme použít předložku without/wɪð'aʊt/.

He knew how to ride the bike without holding the handlebars. TTT
He never won without cheating. TTT 

through – prostřednictvím

Podobně jako by lze použít i předložku through – prostřednictvím če­ho.

You can achieve a lot through hard work. TTT
He improved through practicing every day. TTT
Some tried to gain advantages through bribery. TTT
Did you get the job through someone? TTT 

with – nástrojem

Předložka with se pojí s nástrojem, pomocí kterého někdo něco dělá.

He tried to swat the fly with a newspaper. TTT
Do you know how to chop firewood with an axe? TTT
The boy drew a circle with a compass. TTT 

Pro opak opět můžeme použít předložku without – bez čeho.

Can you draw a straight line without a ruler? TTT
You can't fix it without a screwdriver. TTT 

using – pomocí

Zajímavé je, že jako předložku můžeme u nástrojů použít i přítomné příčestí slovesa use, tedy using.

He opened the box using a screwdriver. TTT
They fought using swords and shields. TTT
You can measure this angle using a protractor. TTT
The teacher spoke to her using sign language. TTT 

by a with v trpném rodě

S předložkami BY a WITH se studenti často potýkají i v trpném rodě. Předložku by používáme pro vyjádření činitele (kdo nebo co něco způsobilo), with pro nástroje (čím někdo něco způsobil).

damaged by a burglar – lupič byl činitel (způsobil to lupič)
damaged by a tornado – tornádo bylo činitelem (způsobilo to tornádo)
damaged with an axe – sekyra byla nástroj (nezpůsobila to sekyra, ale někdo, kdo tu sekyru použil)

The cabin was destroyed by fire. TTT
The temple was built by the Aztecs. TTT
This is one of the best pieces composed by Mozart. TTT
You could be hit by a truck tomorrow. You never know. TTT 

The door was unlocked with a bobby pin. TTT
The victim was hit with a blunt object. TTT
The car window was broken with a rock. TTT 

Více se o trpném rodě dočtete v článku Trpný rod (the passive).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Překlad českého "u"

Víte, jak správně přeložit české “u”? V angličtině se nabízí hned několik předložek.

INTERMEDIATE

Spojení MEET WITH

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.
INTERMEDIATE

Slovesa s předložkami

Otestujte svoji znalost sloves s předložkami.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář