Sušičky, čističky, zvlhčovače...

Vydáno dne 06.07.2022

Možná je máte doma a možná nevíte, jak je přeložit do angličtiny.Sušičky, čističky, zvlhčovače

V moderní době máme doma spoustu pomocníků. Do základní slovní zásoby každého studenta jistě patří například fridge/'frɪdʒ/ (lednička), washing machine/'wɒʃɪŋ mə­ˌʃi:n/ (pračka) nebo třeba dishwasher/'d­ɪʃwɒʃə/ (myčka).

Ty má doma téměř každý a při mluvení na ně může přijít lehce řeč. Ale existují i další přístroje, které možná máte doma, ale neumíte je přeložit do angličtiny.

Pozn.: V souvislosti s domácími spotřebiči se určitě může hodit i článek Jak přeložit: mixér, šlehač, robot.

dryer

Když už byla zmíněna pračka, často vedle ní máme i sušičku prádla. Sloveso sušit je anglicky dry, proto použijeme odvozené dryer/'draɪə/ (psát můžeme i drier).

V britské angličtině používají pro bubnovou sušičku prádla spojení tumble dryer/ˌtʌmbl'dr­aɪə/ (nebo tumble-drier). V americké si vystačí se slovem dryer.

I'm afraid to put the sweater in a dryer. It may shrink. TTT *1
Do you think the new dryer will fit on top of our old washing machine? – I don't see why not. TTT *2
Most modern tumble dryers are automatic. They use sensors that measure the amount of moisture in the clothing and switch off once they're dry. TTT *3  

Spojení washer-dryer/ˌwɒʃə'dra­ɪə/ (případně washer-drier) označuje pračku se sušičkou.

They say there isn't a single washer-dryer on the market that works perfectly. It's always better to buy two separate appliances. TTT *4  

Slovo dryer se používá i v jiných složených slovech, např. hairdryer/'heədraɪə­/ (nebo hairdrier) je fén na vlasy. Spin dryer je ždímačka (ta se ale dnes běžně samostatně neprodává).

dehydrator

V domácnosti ale můžete mít ještě úplně jinou sušičku, a tou je sušička potravin. Tady ovšem nepoužijeme slovo dryer. Takový přístroj totiž potraviny zbavuje vody, proto se používá slovíčko dehydrator/ˌdi:haɪ'­dreɪtə/, nebo food dehydrator.

You can use this dehydrator to dry your own herbs, but it's also suitable for vegetables and even meat. TTT *5
I don't have a fancy dehydrator like yours. I can't set the temperature, but I think it does its job well. TTT *6
My mother says she doesn't need a food dehydrator. She uses the oven set on low. TTT *7  

Je odvozeno od slovesa dehydrate/ˌdi:haɪ'd­reɪt/, které se pojí s jídlem (sušit v sušičce), ale třeba i s lidským tělem (dehydrovaná pokožka).

Pozn.: Slovní přízvuk je u obou slov v britské angličtině nejčastěji na třetí slabice, v americké většinou na druhé.

purifier

Další slovo je purifier/'pjʊərɪfa­ɪə/ a označuje čističku. Spojení air purifier pak je čistička vzduchu. Můžete ovšem mít i water purifier což je čistička vody (jako domácí spotřebič).

Pozn.: Pokud byste chtěli přeložit čističku odpadních vod, můžete použít třeba výraz water treatment plant nebo purification plant.

I'm considering buying an air purifier. Should I leave it on all day? TTT *8
water purifier can not only help remove harmful substances, but also improve the taste and smell of your tap water. TTT *9  

Pro čističky se běžně nepoužívá slovo cleaner, ač by se to možná nabízelo (clean = čistit).

Kořen slova purifier je pure/'pjʊə/, což znamená čistý, neznečištěný, bez příměsí. Odvozené sloveso purify/'pjʊərɪfa­ɪ/ znamená zbavit nečistot apod.

Pro čističku vzduchu či vody je tedy vhodnější právě purifier. Slovíčko cleaner se totiž nejčastěji používá pro čisticí prostředky, např. floor cleaner, kitchen cleaner apod. Více v článku Jak přeložit: čisticí prostředky.

humidifier / dehumidifier

Na závěr jsme si nechali dva přístroje, které mají v anglickém označení kořen slova humid/'hju:mɪd­/, což znamená vlhký.

A stejně jako výše jsme měli trojici pure (čistý) – purify (čistit) – purifier (čistička), i zde máme humid/'hju:mɪd­/ (vlhký), humidify/hju:'mɪdɪ­faɪ/ (zvlhčit), humidifier/hju:'mɪdɪ­faɪə/ (zvlhčovač vzduchu).

I used to wake up in the middle of the night coughing, but once I started using a humidifier, it all stopped. TTT *10  

Pomocí předpony de- (byla už i u slova dehydrator) nám vznikne dehumidifier/ˌdi:hju:'­mɪdɪfaɪə/, což je odvlhčovač vzduchu.

You should know that dehumidifiers don't kill mould, but they do prevent it by reducing humidity. TTT *11  

Překlad:
 1. Bojím se dát ten svetr do sušičky. Mohl by se srazit.
 2. Myslíš, že ta nová sušička bude pasovat na naši starou pračku? – Nevidím důvod, proč by to nešlo.
 3. Většina moderních bubnových sušiček je automatická. Používají senzory, které měří množství vlhkosti v oblečení a jakmile je suché, vypnou se.
 4. Říká se, že na trhu není ani jediná pračka se sušičkou, která funguje naprosto perfektně. Vždy je lepší koupit si dva oddělené spotřebiče.
 5. Tuto sušičku můžete použít na sušení vašich vlastních bylinek, ale taky se hodí na zeleninu a dokonce i maso.
 6. Nemám fajnovou sušičku, jako je ta tvoje. Nemůžu si nastavit teplotu, ale myslím, že svou práci dělá dobře.
 7. Moje matka říká, že sušičku potravin nepotřebuje. Používá troubu nastavenou na nízkou teplotu.
 8. Zvažuju, že si koupím čističku vzduchu. Mám ji nechat zapnutou celý den?
 9. Čisticí přístroj na vodu umí nejen pomoci odstranit škodlivé látky, ale také zlepšit chuť a vůni vaší vody z kohoutku.
 10. Dříve jsem se budil uprostřed noci s kašlem, ale jakmile jsem si koupil zvlhčovač vzduchu, všechno to přestalo.
 11. Měl bys vědět, že odvlhčovače plíseň neničí, ale zabraňují jejímu tvoření tím, že snižují vlhkost.
Přepis bublinkové nápovědy: