Halloween Trivia

Vydáno dne 29.10.2006

Víte kdy a jak se slaví Halloween? Otestujte si své znalosti!Halloween Trivia

Choose the best answer to the following 10 questions:

 1. Halloween is celebrated on ________.

  1. 1st November
  2. 30th November
  3. 30th October
  4. 31st October
 2. Halloween was originally a ________ celebration.

  1. Anglo-Saxon
  2. Celtic
  3. Egyptian
  4. Roman
 3. A typical Halloween vegetable is a ________.

  1. carrot
  2. pumpkin
  3. tomato
  4. water-melon
 4. A typical Halloween symbol is a ________.

  1. Jack O'Lantern
  2. Newton O'Hara
  3. Shaquille O'Neil
  4. Sinead O'Connor
 5. What do children say when they knock on the door?

  1. hit-or-miss
  2. Ho, ho, ho
  3. life-or-death
  4. trick-or-treat
 6. What do children collect at their neighbors' houses?

  1. apples
  2. candy
  3. eggs
  4. souls
 7. Which doesn't belong here?

  1. a bunny
  2. a ghost
  3. a vampire
  4. a witch
 8. In ________ communities people celebrate Halloween together with The Day of the Dead.

  1. Chinese
  2. Irish
  3. Japanese
  4. Mexican
 9. A typical Halloween party game is ________.

  1. bobbing for apples
  2. curling
  3. egg hunt
  4. hide-and-seek
 10. Halloween came to America in the ________.

  1. 13th century
  2. 15th century
  3. 17th century
  4. 19th century
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) a, 8) d, 9) a, 10) d
Více si o tomto svátku můžete přečíst zde.

Slovní zásobu z oblasti hororů, příšer a duchů se můžete naučit a procvičit si ji přímo na našem webu díky online zkoušení slovíček:

Okruhy slovní zásoby: Horrors

Přepis bublinkové nápovědy: