Help for English

Horrors

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with fear, darkness and horror moviesalien
alien - mimozemšťan, bytost z vesmíru, vetřelec
BrE
/'eɪliən/ Přehrát
AmE
/'eɪliən/ Přehrát

noun - a creature from a different planet

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
bloodthirsty - krvežíznivý
BrE
/'blʌdθɜ:stɪ/ Přehrát
AmE
/'blʌdθɜ:rstɪ/ Přehrát

adjective - wanting violence and blood

claw
claw - dráp, spár, pařát
BrE
/'klɔ:/ Přehrát
AmE
/'klɔ:/ Přehrát

noun - a sharp nail of an animal

coffin
coffin - rakev
BrE
/'kɒfɪn/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fɪn/ Přehrát

noun - a wooden box where a dead body is put

cross
cross - kříž, křížek
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

noun - two lines or long pieces of something that go across each other, the shape ' X '

 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

 
darkness - tma, temnota
BrE
/'dɑ:knəs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rknəs/ Přehrát

noun - absence of light

demon
demon - démon
BrE
/'di:mən/ Přehrát
AmE
/'di:mən/ Přehrát

noun - a very evil ghost or spirit

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

 
evil - zlý, špatný (mravně)
BrE
/'i:vl/ Přehrát
AmE
/'i:vl/ Přehrát

adjective - wicked, very bad, opposite of 'good'

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

full moon
full moon - úplněk
BrE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát
AmE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát

noun - the moon when we can see it as a complete circle

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

graveyard
graveyard - hřbitov
BrE
/'greɪvjɑ:d/ Přehrát
AmE
/'greɪvjɑ:rd/ Přehrát

noun - a place, usually next to a church, with many graves

 
haunt - strašit (kde), sužovat
BrE
/'hɔ:nt/ Přehrát
AmE
/'hɔ:nt/ Přehrát

verb - (of a ghost etc.) to visit a place and scare people

 
haunted - strašidelný, kde straší
BrE
/'hɔ:ntɪd/ Přehrát
AmE
/'hɔ:ntɪd/ Přehrát

adjective - (of a house, castle etc.) being visited by a ghost etc.

 
horror - děs, hrůza, zděšení
BrE
/'hɒrə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rər/ Přehrát

noun - a great shock or fear

howl
howl - vytí
BrE
/'haʊl/ Přehrát
AmE
/'haʊl/ Přehrát

noun - a long cry of a wolf etc.

 
mist - mlha, mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

monster
monster - příšera, obluda, monstrum
BrE
/'mɒnstə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nstər/ Přehrát

noun - a very large and ugly creature

mummy
mummy - mumie
BrE
/'mʌmi/ Přehrát
AmE
/'mʌmi/ Přehrát

noun - a body of a person long dead that has been preserved by using special oils and wrapping in strips of cloth

 
mystery - tajemství, záhada
BrE
/'mɪstri/ Přehrát
AmE
/'mɪstəri/ Přehrát

noun - something which is impossible or difficult to understand

nightmare
nightmare - noční můra, zlý sen
BrE
/'naɪtmeə/ Přehrát
AmE
/'naɪtmer/ Přehrát

noun - a bad or scary dream

 
rip - roztrhnout, rozervat, trhat, rvát
BrE
/'rɪp/ Přehrát
AmE
/'rɪp/ Přehrát

verb - to tear quickly or suddenly

scared
scared - vystrašený, vyděšený
BrE
/'skeəd/ Přehrát
AmE
/'skerd/ Přehrát

adjective - afraid of something, feeling fear

scream
scream - křičet, ječet, řvát
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

verb - to cry out in terror or intense pain

 
screech - skřípět, vřískat
BrE
/'skri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'skri:tʃ/ Přehrát

verb - to produce a loud, high and very unpleasant sound

teeth
teeth - zuby
BrE
/'ti:θ/ Přehrát
AmE
/'ti:θ/ Přehrát

noun - they are white and they are in your mouth, you use them to chew food

 
terrified - vyděšený
BrE
/'terɪfaɪd/ Přehrát
AmE
/'terɪfaɪd/ Přehrát

adjective - very frightened

 
tomb - hrobka
BrE
/'tu:m/ Přehrát
AmE
/'tu:m/ Přehrát

noun - a building or an underground room where a dead person is buried

tombstone
tombstone - náhrobní kámen
BrE
/'tu:mstəʊn/ Přehrát
AmE
/'tu:mstoʊn/ Přehrát

noun - a stone on a grave, it usually has an inscription with the name of the dead person etc.

vampire
vampire - upír
BrE
/'væmpaɪə/ Přehrát
AmE
/'væmpaɪər/ Přehrát

noun - a character of horror movies that sucks blood from people (e.g. Count Dracula)

werewolf
werewolf - vlkodlak
BrE
/'weəˌwʊlf/ Přehrát
AmE
/'werˌwʊlf/ Přehrát

noun - a creature from horror stories, a person who changes into a wolf when there is full moon

 
wraith - přízrak
BrE
/'reɪθ/ Přehrát
AmE
/'reɪθ/ Přehrát

noun - a spirit or ghost of a person without any particular shape

zombie
zombie - umrlec
BrE
/'zɒmbi:/ Přehrát
AmE
/'zɑ:mbi/ Přehrát

noun - a character from horror films, a body that died but has left the grave and walks around at nightPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Fear idioms

Test zaměřený na idiomatická spojení související se strachem.

ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
ALL LEVELS

Movies

Words connected with films and cinema
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Horrors 2 25740 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety