Help for English

Horrors

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with fear, darkness and horror moviesalien
alien - vetřelec, mimozemšťan
BrE
/'eɪliən/ Přehrát
AmE
/'eɪliən/ Přehrát

noun - a creature from a different planet

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
bloodthirsty - krvežíznivý
BrE
/'blʌdθɜ:stɪ/ Přehrát
AmE
/'blʌdθɜ:rstɪ/ Přehrát

adjective - wanting violence and blood

claw
claw - dráp, spár, pařát
BrE
/'klɔ:/ Přehrát
AmE
/'klɔ:/ Přehrát

noun - a sharp nail of an animal

coffin
coffin - rakev
BrE
/'kɒfɪn/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fɪn/ Přehrát

noun - a wooden box where a dead body is put

cross
cross - kříž, křížek
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

noun - two lines or long pieces of something that go across each other, the shape ' X '

 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

 
darkness - tma, temnota
BrE
/'dɑ:knəs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rknəs/ Přehrát

noun - absence of light

demon
demon - démon
BrE
/'di:mən/ Přehrát
AmE
/'di:mən/ Přehrát

noun - a very evil ghost or spirit

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

 
evil - zlý, špatný (mravně)
BrE
/'i:vl/ Přehrát
AmE
/'i:vl/ Přehrát

adjective - wicked, very bad, opposite of 'good'

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

full moon
full moon - úplněk
BrE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát
AmE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát

noun - the moon when we can see it as a complete circle

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

graveyard
graveyard - hřbitov
BrE
/'greɪvjɑ:d/ Přehrát
AmE
/'greɪvjɑ:rd/ Přehrát

noun - a place, usually next to a church, with many graves

 
haunt - strašit (kde), sužovat
BrE
/'hɔ:nt/ Přehrát
AmE
/'hɔ:nt/ Přehrát

verb - (of a ghost etc.) to visit a place and scare people

 
haunted - strašidelný, kde straší
BrE
/'hɔ:ntɪd/ Přehrát
AmE
/'hɔ:ntɪd/ Přehrát

adjective - (of a house, castle etc.) being visited by a ghost etc.

 
horror - děs, hrůza, zděšení
BrE
/'hɒrə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rər/ Přehrát

noun - a great shock or fear

howl
howl - vytí
BrE
/'haʊl/ Přehrát
AmE
/'haʊl/ Přehrát

noun - a long cry of a wolf etc.

 
mist - mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

monster
monster - příšera, obluda, monstrum
BrE
/'mɒnstə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nstər/ Přehrát

noun - a very large and ugly creature

mummy
mummy - mumie
BrE
/'mʌmi/ Přehrát
AmE
/'mʌmi/ Přehrát

noun - a body of a person long dead that has been preserved by using special oils and wrapping in strips of cloth

 
mystery - tajemství, záhada
BrE
/'mɪstri/ Přehrát
AmE
/'mɪstəri/ Přehrát

noun - something which is impossible or difficult to understand

nightmare
nightmare - noční můra, zlý sen
BrE
/'naɪtmeə/ Přehrát
AmE
/'naɪtmer/ Přehrát

noun - a bad or scary dream

 
rip - roztrhnout, rozervat, trhat, rvát
BrE
/'rɪp/ Přehrát
AmE
/'rɪp/ Přehrát

verb - to tear quickly or suddenly

scared
scared - vystrašený, vyděšený
BrE
/'skeəd/ Přehrát
AmE
/'skerd/ Přehrát

adjective - afraid of something, feeling fear

scream
scream - křičet, ječet, řvát
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

verb - to cry out in terror or intense pain

 
screech - skřípět, vřískat
BrE
/'skri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'skri:tʃ/ Přehrát

verb - to produce a loud, high and very unpleasant sound

teeth
teeth - zuby
BrE
/'ti:θ/ Přehrát
AmE
/'ti:θ/ Přehrát

noun - they are white and they are in your mouth, you use them to chew food

 
terrified - vyděšený
BrE
/'terɪfaɪd/ Přehrát
AmE
/'terɪfaɪd/ Přehrát

adjective - very frightened

 
tomb - hrobka
BrE
/'tu:m/ Přehrát
AmE
/'tu:m/ Přehrát

noun - a building or an underground room where a dead person is buried

tombstone
tombstone - náhrobní kámen
BrE
/'tu:mstəʊn/ Přehrát
AmE
/'tu:mstoʊn/ Přehrát

noun - a stone on a grave, it usually has an inscription with the name of the dead person etc.

vampire
vampire - upír
BrE
/'væmpaɪə/ Přehrát
AmE
/'væmpaɪər/ Přehrát

noun - a character of horror movies that sucks blood from people (e.g. Count Dracula)

werewolf
werewolf - vlkodlak
BrE
/'weəˌwʊlf/ Přehrát
AmE
/'werˌwʊlf/ Přehrát

noun - a creature from horror stories, a person who changes into a wolf when there is full moon

 
wraith - přízrak
BrE
/'reɪθ/ Přehrát
AmE
/'reɪθ/ Přehrát

noun - a spirit or ghost of a person without any particular shape

zombie
zombie - umrlec
BrE
/'zɒmbi:/ Přehrát
AmE
/'zɑ:mbi/ Přehrát

noun - a character from horror films, a body that died but has left the grave and walks around at nightPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Movies

Words connected with films and cinema
INTERMEDIATE

10 Halloween Rules

Jak přežít ve zdraví Halloween? Zde je deset pravidel…
INTERMEDIATE

Spojení MEET WITH

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Horrors 2 25517 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety