Help for English

Movies

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with films and cinema 
acting - herecký výkon, herecké výkony
BrE
/'æktɪŋ/ Přehrát
AmE
/'æktɪŋ/ Přehrát

noun - the quality of an actor's performance, the way the actors act in a movie or on stage

actor
actor - herec
BrE
/'æktə/ Přehrát
AmE
/'æktər/ Přehrát

noun - a person whose job is to appear in a film or theatre

actress
actress - herečka
BrE
/'æktrəs/ Přehrát
AmE
/'æktrəs/ Přehrát

noun - a woman whose job is to appear in a film or in theatre

award
award - ocenění, cena
BrE
/ə'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'wɔ:rd/ Přehrát

noun - a prize, something you get when you win something

 
blockbuster - trhák (filmový apod.)
BrE
/'blɒkbʌstə/ Přehrát
AmE
/'blɑ:kbʌstər/ Přehrát

noun - an extremely popular film or book

box office
box office - pokladna (např. kina)
BrE
/'bɒksɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'bɑ:ksɑ:fɪs/ Přehrát

noun - the place in a cinema or theatre where you can buy the tickets

 
cast - obsazení (filmu apod.), herecké obsazení
BrE
/'kɑ:st/ Přehrát
AmE
/'kæst/ Přehrát

noun - the actors in a play or film

costume
costume - kostým, maska (převlek), převlek
BrE
/'kɒstju:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:stu:m/ Přehrát

noun - clothes worn by an actor or special clothes worn at special parties, e.g. Halloween party

 
director - režisér
BrE
/daɪ'rektə/ Přehrát
AmE
/dɪ'rektər/ Přehrát

noun - the person in control of the making of a film

 
dub - dabovat (film)
BrE
/'dʌb/ Přehrát
AmE
/'dʌb/ Přehrát

verb - to change the sound of a film so that it can be understood by people who speak a different language

 
go and see - jít na (film)
BrE
/ˌgəʊ ənd'si:/ Přehrát
AmE
/ˌgoəʊ ənd'si:/ Přehrát

verb - to watch (a film) at a cinema etc.

 
hero - hrdina
BrE
/'hɪərəʊ/ Přehrát
AmE
/'hɪroʊ/ Přehrát

noun - a person who is special for some people, esp. one who has achieved something great or one that is brave and strong

 
heroine - hrdinka
BrE
/'herəʊɪn/ Přehrát
AmE
/'heroʊɪn/ Přehrát

noun - a female hero, a very brave woman

 
character - postava (filmová apod.)
BrE
/'kærəktə/ Přehrát
AmE
/'kærəktər/ Přehrát

noun - a person in a film, book etc.

 
plot - příběh (knihy apod.), zápletka (knihy apod.)
BrE
/'plɒt/ Přehrát
AmE
/'plɑ:t/ Přehrát

noun - the storyline of a book, film etc.

 
premiere - premiéra
BrE
/'premieə/ Přehrát
AmE
/prɪ'mɪr/ Přehrát

noun - the first public performance of a film or play etc.

 
row - řada
BrE
/'rəʊ/ Přehrát
AmE
/'roʊ/ Přehrát

noun - a line of seats (in a theatre etc.)

 
scene - scéna (filmu), obraz (divadelní hry)
BrE
/'si:n/ Přehrát
AmE
/'si:n/ Přehrát

noun - a short part of a film or play

screen
screen - plátno (filmové)
BrE
/'skri:n/ Přehrát
AmE
/'skri:n/ Přehrát

noun - the large white surface in a cinema on which films are shown

 
screenplay - scénář
BrE
/'skri:npleɪ/ Přehrát
AmE
/'skri:npleɪ/ Přehrát

noun - the written form of a film, including the dialogues, instructions for actors, descriptions of the scenes etc.

seat
seat - sedadlo
BrE
/'si:t/ Přehrát
AmE
/'si:t/ Přehrát

noun - a place that you sit on or sit in (on a bus, in a theatre etc.)

shoot
shoot - natáčet (film), natočit (film), fotografovat, fotit, vyfotit
BrE
/'ʃu:t/ Přehrát
AmE
/'ʃu:t/ Přehrát

verb - to make a photograph or film

 
show - dávat (film apod.)
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

verb - to play a film for people to see

 
star - mít v obsazení (filmu)
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

verb - (of a film) to have somebody as the main actor or actress

 
subtitle - titulek (s překladem filmu)
BrE
/'sʌbtaɪtl/ Přehrát
AmE
/'sʌbtaɪt̬l/ Přehrát

noun - the words at the bottom of the screen (TV, cinema etc.) that translate what the actors say etc.

 
trailer - upoutávka na film, ukázky z filmu (reklamní)
BrE
/'treɪlə/ Přehrát
AmE
/'treɪlər/ Přehrát

noun - a kind of advertisement for a film that is made up of short parts of the film put together in an exciting and teasing way

 
worth seeing - stojí za vidění, stojící za vidění
BrE
/'wɜ:θsi:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rθ'si:ɪŋ/ Přehrát

adjective - (of a film etc.) recommended or advised to be seenPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cloze: Cult movies

Do textu o ‘kultovních filmech’ doplníte chybějící slova.

ALL LEVELS

Questions for Oral Exams: Movies, theatres

Připravte se na ústní zkoušku a vyzkoušejte si odpovědět na následující otázky týkající se tématu FILM, KINO, DIVADLO
ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Movies 7 32805 Od PETR (R) poslední příspěvek
před 15 lety