Telefonní čísla

Vydáno dne 18.08.2007

Jak se čtou telefonní čísla, jak se na telefonní číslo zeptat a jak odpovědět.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Měli byste znát:

Osobní a přivlastňovací zájmena 1 - jednotné číslo (já, ty, on, ona, ono, můj, tvůj, jeho, její)

Telefonní čísla

Zde se naučíme, jak se někoho zeptat na jeho telefonní číslo a jak na takovou otázku odpovědět. Procvičíme si tím zároveň anglická čísla 0-9.

Čísla 0-10

Pro přehrání výslovnosti klikněte na číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0Více o číslech najdete v článku Čísla 1-99, kde naleznete, jak se číslovky 1-99 píší a vyslovují.

Poznámky:
NULA se v angličtině řekne 'nought' (britská angličtina) nebo 'zero' (americká angličtina). Pokud ale čteme čísla po jednotlivých cifrách, v britské angličtině místo nuly čteme písmeno O.

V češtině je zvykem, že se telefonní čísla čtou jako dvojciferná či trojciferná čísla. V angličtině tomu tak není, telefonní čísla vždy čteme po jednotlivých číslicích. Je však dobré je číst ve skupinkách po dvou, třech, nebo čtyřech a mezi každou skupinklou udělat kratičkou pauzu.

Jsou-li za sebou dvě stejné číslice, v britské angličtině se čtou se slovíčkem DOUBLE:

11 = double 1 / dʌbl wʌn/
22 = double 2 / dʌbl tu:/

Američan a Brit by tedy stejné telefonní číslo, např. 603 775 994, přečetli trochu jinak:

br.: six oh three, double seven, five, double nine, four
am.: six zero three, seven seven five, nine nine four

Otázka a odpověď

Na telefonní číslo se ptáme pomocí podobné otázky, jako je otázka na jméno a na zaměstnání - také bude začínat na WHAT'S YOUR:

What's your phone number?

PHONE NUMBER je vlastně zkrácený výraz TELEPHONE NUMBER, ale je zvykem v mluvené angličtině spíše používat tu kratší verzi. Dokonce se můžete zeptat jen pomocí WHAT'S YOUR NUMBER (a slovo PHONE vypustit úplně).

Otázky na třetí osobu budou vypadat takto:

What's his phone number?
What's her phone number?

Odpověď může začínat na IT'S (=IT IS):

What's your phone number, Mark?
It's 603 775 994.

Samozřejmě lze odpovědět plnou odpovědí:

My phone number is 603 775 994.

Jak se nejlépe naučit čísla?

Neučte se čísla jako řadu od 0 do 9. Naučit se něco takového zvládne za poměrně krátký čas i dítě v mateřské školce a potom oslňuje dospělé tím, jak hezky umí anglická čísla. Ve skutečnosti vůbec neví, které číslo je které. Proto se čísla učte vždy izolovaně, ne popořadě. Důležité je také naučit se rozumět tomu, když Vám někdo diktuje čísla, abyste je dokázali bez přemýšlení rychle zapisovat. V tom vám může pomoci můj výukový software LANGUAGE LAB, nebo malý prográmek Spell It Out Loud, který je zdarma. Tyto programy vám dokáží diktovat čísla, a častěji opakovat ta, ve kterých chybujete.Zdarma ke stažení:
Spell it out Loud - zjednodušená součást výukového programu Language Lab, kde si budete moci zdarma procvičovat čísla 0-9 a hláskování.

Přepis bublinkové nápovědy: