Sloveso BÝT 2: Zápory

Vydáno dne 19.08.2007

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, záporyOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Měli byste znát:

Sloveso BÝT #1 - v kladných oznamovacích větách v jednotném čísle
Osobní a přivlastňovací zájmena #1 - jednotné číslo (já, ty, on, ona, ono, můj, tvůj, jeho, její)

sick person

Sloveso BÝT #2

(jednotné číslo, zápory)

Zde se naučíme, jak již známé sloveso BÝT použít v záporech a říci tak české 'nejsem, nejsi, není'.

Zápor

Zápor od slovesa BÝT vytvoříme tak, že za sloveso přidáme zápornou částici NOT:

I am a teacher. I am not a student.
You are not an actor.
He is not my friend.
She is not old.
It is not good.

Stažené tvary

Jak jsme si již řekli, v angličtině často dochází ke stahování gramatických slůvek, díky čemuž je potom výsledná věta např. o slabiku kratší. Záporka NOT často také stahuje a vytváří potom se slovesem být jedno slovo. To ovšem neplatí u první osoby jednotného čísla.

I'm not a student. - nikoliv I amn't
You aren't an actor.
He isn't my friend.
She isn't old.
It isn't good.

Zápor slovesa být ale můžeme stáhnout i tak, že připojíme sloveso k osobnímu zájmenu (I'm, you're, he's, she's, it's) a částice NOT potom zůstane v plném tvaru:

you aren't / you're not
he isn't / he's not
atd.

Tento způsob používáme především tehdy, když chceme zápor obzvláště zdůraznit.
Přepis bublinkové nápovědy: