Státy a národnosti

Vydáno dne 23.08.2007

Přehled důležitých názvů států a národností.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Měli byste znát:

Důležité státy - přehled důležitých státu včetně výslovnosti

Státy a národnosti

Nastudujte si následující přehled států a odpovídajících národností. Tento seznam si doplňte těmi státy, které vám jsou jakkoliv blízké, kam jezdíte na dovolenou a podobně. Jistě se vám v průběhu studia angličtiny budou hodit.COUNTRY
NATIONALITY
PRONUNCIATION
Australia
Australian
 ɔ:st'rælɪən
Austria
Austrian
 ɔ:strɪən
Canada
Canadian
 kə'neɪdɪən
Czech Republic
Czech
 tʃek
England
English
 ɪŋglɪʃ
France
French
 frentʃ
Germany
German
 dʒɜ:mən
Greece
Greek
 gri:k
Hungary
Hungarian
 hʌŋ'gærɪən
China
Chinese
 tʃaɪ'ni:z
Italy
Italian
 ɪ'tælɪən
Japan
Japanese
 dʒæpə'ni:z
Poland
Polish
 pəʊlɪʃ
Russia
Russian
 rʌʃən
Slovakia
Slovak
 sləʊvæk
Spain
Spanish
 spænɪʃ
United States
American
 ə'merɪkən

Velká písmena

V angličtině jsou všechna slova odvozená od názvu státu (stát, národnost, přídavné jméno, jazyk) s velkými písmeny.
Přepis bublinkové nápovědy: