Jak oslovovat v angličtině

Vydáno dne 26.08.2007

Způsob oslovovaní v angličtině, ‚tykání x vykání‘, používání titulůOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Jak oslovovat v angličtině

pozdrav hi

V této lekci se seznámíme s možnými způsoby oslovování druhých v angličtině a to jak neformálně, tak formálně.

Tykání x vykání

V angličtině neexistuje to, co např. v češtině, španělštině, němčině apod. - angličtina nerozlišuje tykání a vykání. Dokonce zde není rozdíl mezi druhou osobou jednotného čísla (pro jednoho člověka) a druhou osobou množného čísla (pro více lidí):

you are - ty jsi / vy jste
your house - tvůj dům / váš dům
come back - vrať se / vraťte se

Podobně však jako v češtině, i v angličtině se liší způsob, jakým oslovujeme své přátele, rodinu apod., od způsobu oslovování neznámých lidí, nadřízených apod.

Neformální oslovení

Oslovujeme-li někoho neformálně (tedy většinou své příbuzné, členy rodiny, přátele, kolegy apod.), používáme křestní jméno:

Jack, come here!

Formální oslovení

Chceme-li oslovit někoho formálně, používáme tituly:

Mr
 mɪstə
pan
Ms
 mɪz
paní/slečna
Mrs
 mɪsɪz
paní
Miss
 mɪs
slečna


Poznámky: Pro lidi, které jménem neznáme, se ve velmi formální angličtině používají oslovení sir / sɜ: / či madam / mædəm /. Častější je to však v americké angličtině, kde tato dvě oslovení jsou již méně formální. Používají se především tehdy, když chcete projevit, že si někoho vážíte.

MADAM se potom zkracuje na ma'am / mæ:m /. Ve většině případů však neznámého člověka oslovíme pomocí následující fráze:

Excuse me - žádné další oslovení už není třeba:

Excuse me, where is the nearest post office?

Závěrem

Způsobů, jak člověka anglicky oslovit je mnoho. Zaměřili jsme se zde na ty nejdůležitější. Trochu odlišný je způsob oslovení v dopisech, ale na to se zaměříme v některé z příštích lekcí.
Přepis bublinkové nápovědy: