Sloveso BÝT 4: Množné číslo

Vydáno dne 30.08.2007

Anglické sloveso TO BE (být): množné číslo v přítomném čase, oznamovací věty, otázky a záporyOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Sloveso BÝT #4

(množné číslo, přítomný čas)

Již známe tvary slovesa být v jednotném čísle. V této lekci se podíváme na množné číslo.

Slovesné tvary

Abyste dokázali používat sloveso být v množném čísle, nemusíte se už učit nic nového. V množném čísle používáme pro všechny osoby tvar ARE, který již znáte z druhé osoby jednotného čísla.


osobní zájmeno + sloveso BÝT
1. osoba
my
2. osoba
vy
3. osoba
oni, ony, ona

we are
/ wi: ɑ:/
you are
/ ju: ɑ:/
they are
/ ðeɪ ɑ:/Příklady:

We are from the Czech Republic.
You are excellent students.
My parents are at work.

Samozřejmě i zde dochází ke stahování:

We're from the Czech Republic.
You're excellent students.
They're at work.

Zápory a otázky

Zápor tvoříme přidáním částice NOT za sloveso, ve staženém tvaru je to potom AREN'T:

We aren't British.
You aren't bad students.
They aren't teachers.

V otázce dochází k převrácení slovosledu slovesa a podmětu (are we, are you, are they):

Are we ready?
Are you okay?
Where are they from?

Přepis bublinkové nápovědy: