Množné číslo #1

Vydáno dne 05.09.2007

Jak se tvoří množné číslo pravidelných podstatných jmen, pravopisné zvláštnosti, výslovnost.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Množné číslo

(pravidelná podstatná jména)

V této lekci se seznámíme s něčím velmi důležitým, a to s vytvářením množného čísla.

Množné číslo podstatných jmen

U valného množství podstatných jmen se množné číslo tvoří jednoduše, a to koncovkou:
plural ending

two cars
a car - two cars

two houses
a house - two houses

two apples
an apple - two apples

V některých případech dochází k několika pravopisným změnám:

1) Slova končící na -S, -X, -SH, -CH mají v množném čísle koncovku -es:


two buses
a bus - two buses

two boxes
a box - two boxes

two watches
a watch - two watches

2) U slov končících na -y, před kterým je souhláska, dochází v množném čísle k změkčení Y na I a následuje koncovka -ES:


two berries
a berry - two berries

two flies
a fly - two flies

Toto neplatí tam, kde je před y samohláska, např. a play - two plays.

Výslovnost

Koncovka -S se vyslovuje buď jako / s/ nebo / z/ nebo / ɪz/.

U slov, kde před koncovkou je neznělá souhláska ( p t k f θ), se vyslovuje jako / s/:


two books
a book - two books  bʊks

two cups
a cup - two cups  kʌps
a cat - two cats  kæts

U slov končících na samohlásku nebo znělou souhlásku ( b d g v n m j l r) se koncovka vyslovuje jako / z/:

a dog - two dogs  dɒgz
a car - two cars  kɑ:rz
a ball - two balls  bɔ:lz

Končí-li slovo na sykavku ( s ʃ z ʒ tʃ dʒ), koncovku vyslovujeme jako / ɪz/:

a bus - two buses  bʌsɪz
a watch - two watches  wɒtʃɪz
a box - two boxes  bɒksɪz
a bridge - two bridges  brɪdʒɪz

POZOR: Koncové -Z ve výslovnosti množného čísla se většinou nevyslovuje tak silně a výrazně jako na těchto nahrávkách. Bylo by však špatné, kdybyste místo -Z vyslovovali na konci -S. Proto je dobré výslovnost koncovek zpočátku trochu přehánět, neuškodí to, ale naopak se díky tomu naučíte skutečně rozlišovat mezi koncovým -S a -Z. Jsou totiž situace, kdy by špatně vyslovená koncovka mohla z jednoho slova udělat slovo jiné.

Poznámky

Přepis bublinkové nápovědy: