Cvičení: Family 1

Vydáno dne 28.09.2007

Cvičení, ve kterém si otestujete znalost tzv. přivlastňovacího pádu a slovíček označujících členy rodiny.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Cvičení: Family #1

Doplňte sedm slov, které nejlépe vyhovují popisu. První čtyři popisky si můžete přečíst i poslechnout, poslední tři už pouze poslechnout.

1. my mother's father = my ________________________________ (1)

2. my brother's wife = my ________________________________ (2)

3. my father's sister = my ________________________________ (3)

4. the son of my mother's brother = my  ________________________________ (4)

5. = my ________________________________ (5)

6. = my ________________________________ (6)

7. = my ________________________________ (7)

Možnosti:
  1. a) father-in-law
  2. b) granddaughter
  3. c) grandfather
  4. d) grandmother
  5. e) grandson
  6. f) husband
  7. g) mother-in-law
  8. h) uncle
  9. i) wife
  1. a) aunt
  2. b) brother-in-law
  3. c) grandmother
  4. d) husband
  5. e) mother-in-law
  6. f) sister
  7. g) sister-in-law
  8. h) uncle
  9. i) wife
  1. a) aunt
  2. b) cousin
  3. c) grandmother
  4. d) mother
  5. e) mother-in-law
  6. f) nephew
  7. g) niece
  8. h) sister-in-law
  9. i) uncle
  1. a) aunt
  2. b) brother
  3. c) brother-in-law
  4. d) cousin
  5. e) grandfather
  6. f) grandson
  7. g) nephew
  8. h) sister
  9. i) uncle
  1. a) brother
  2. b) brother-in-law
  3. c) cousin
  4. d) grandson
  5. e) nephew
  6. f) niece
  7. g) son
  8. h) son-in-law
  9. i) uncle
  1. a) aunt
  2. b) daugher-in-law
  3. c) daughter
  4. d) mother
  5. e) mother-in-law
  6. f) nephew
  7. g) niece
  8. h) son-in-law
  9. i) wife
  1. a) aunt
  2. b) brother-in-law
  3. c) cousin
  4. d) grandmother
  5. e) great-grandmother
  6. f) mother-in-law
  7. g) niece
  8. h) sister
  9. i) sister-in-law
Správné odpovědi: 1) grandfather , 2) sister-in-law , 3) aunt , 4) cousin , 5) nephew , 6) daughter , 7) mother-in-law


Přepis bublinkové nápovědy: