Představování

Vydáno dne 11.11.2007

Jak jednoduše představit své známé, kolegy, apod.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
nice to meet you

PředstavováníTato lekce by vám měla ukázat, jak v angličtině představit sebe, nebo své známé. Naučíte se několik frází, které je k tomu zapotřebí a seznámíte se s používáním ukazovacích zájmen.

Jak představit sebe

Sami sebe jednoduše představíte tak, že pozdravíte a potom řeknete, jak se jmenujete. Např. takto:

Hi, I'm Mark.
Hello, my name's Mark Potter. (toto je o trochu formálnější než první příklad)

Když se Vám takto někdo představí, můžete použít frázi 'Rád tě/vás poznávám.':

Nice to meet you.

Ve formální angličtině se pro stejný účel používá fráze, kterou lze přeložit jako 'těší mě':

How do you do.

(Pozor, nejedná se o otázku, ani se za touto větou nepíše otazník, i když formálně to otázka je. Na HOW DO YOU DO se běžně odpovídá opět frází HOW DO YOU DO.)

Představujeme své známé

Chceme-li někomu někoho představit, používáme většinou ukazovací zájmena (this, that) a sloveso být:

Ukazujeme-li na někoho, kdo je TADY u nás, používáme zájmeno THIS / ðɪs / (toto, tento, tato).

This is my friend Jim.
This is my sister.

Ukazujeme-li na někoho, kdo není tady u nás, je od nás vzdálený, používáme zájmeno THAT / ðæt / (tamto, tamten, tamta):

That's my sister, Karen.
That's our teacher.

Všiměte si, že THAT IS se zkracuje na THAT'S. Oproti tomu THIS IS zkrátit nelze.

V množném čísle používáme obdobně zájmeno THESE / ði:z / při ukazování na více lidí, kteří jsou tady před námi:

These are my parents, John and Susan Brown.

Ukazujeme-li na více lidí, kteří nestojí u nás, ale někde dále, používáme ukazovací zájmeno THOSE / ðəʊz /:

Those are my children, Lucy and Pete.

Kdo je to?

Chceme-li se někoho zeptat 'Kdo je to?', budeme potřebovat tázací zájmeno WHO / hu: / a k tomu buď osobní zájmena, nebo zájmena ukazovací:

Who is it?
Who's this?
Who's that?
Who are they?


Slovní zásoba

Nejčastěji asi budeme představovat své přátele či rodinu. Zde je však několik dalších slovíček, které označují další osoby, o kterých často mluvíme a které je dobré umět pojmenovat.

neighbour (US neighbor) / neɪbə / - soused, sousedka

classmate / klɑ:smeɪt / - spolužák (který chodí do stejné třídy), spolužačka

schoolmate / sku:lmeɪt / - spolužák (který chodí do stejné školy), spolužačka

roommate / ru:mmeɪt / - spolubydlící (muž i žena)

boss / bɒs / - šéf, šéfová

colleague / kɒli:g / - kolega, kolegyně

(Slovíčka z této lekce si nyní můžete procvičit zde)
Přepis bublinkové nápovědy: